Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

UM gaat op alle fronten investeren

MAASTRICHT. Een verwacht tekort van 8,8 miljoen op de instellingsbegroting 2017; dat klinkt als veel maar erg is het niet. Het college van bestuur dringt er bij de faculteiten juist op aan om het geld in de reserves eindelijk eens te laten rollen. Er bestaat binnen de UM nogal de neiging om op te potten, zo luidt de klacht al langer. 

Het is een beetje een overgangsbegroting, zo bleek uit de presentatie van financieel directeur Ruud Bollen onlangs aan de universiteitsraad. Het nieuwe Strategisch Programma is immers nog maar net vastgesteld, zodat de investeringen die daaruit voortvloeien pas in volgende begrotingen echt zichtbaar zullen zijn. Vandaar dat de focus bij de presentatie op de komende vijf jaar lag. In die periode moet de ‘core’-filosofie uit de strategie omgezet worden in concrete acties. Core (community, open, research education) mikt op vernieuwing in onderwijs en onderzoek. Ook nieuwe opleidingen dus, zowel bachelors als masters. In 2017 wordt daar vast 4,1 miljoen voor uitgetrokken, waarvan 1 miljoen voor Edlab. Investeringen in onderzoeksprogramma’s, vooral interfacultaire projecten, worden met 7,5 miljoen gestimuleerd, terwijl voor ICT-innovatie komend jaar anderhalf miljoen wordt uitgetrokken. Daarbij gaat het onder meer over digitaal toetsen.

De ICT-poot beslaat nu ongeveer 3,5 procent van de totale begroting; “dat is laag, het zal in de toekomst omhoog gaan naar vier of vijf procent of meer”, zei het college van bestuur bij monde van Nick Bos. Ook hier mede als gevolg van investeringen in digitaal onderwijs.

Een belangrijke investeringspost wordt het nieuwe Instituut voor Data Science, een interfacultair project dat in het voorjaar van 2017 met een businessplan op de proppen zal komen. Eerder kon niet omdat de leidende universiteitshoogleraar, de Canadees Michel Dumontier, pas onlangs is benoemd en het plan in samenspraak met hem wordt opgesteld. Het instituut staat voor een miljoen per jaar in de boeken en zal straks zo’n elf personeelsplaatsen (fte) omvatten.

Het universitaire huisvestingsprogramma krijgt de komende jaren een impuls. Voor de Tapijn wordt in vijf jaar 50 miljoen gereserveerd, in Randwijck zijn eveneens grote veranderingen op til. Daar zal het halfrond van de UNS50 op de vierde verdieping worden verbouwd tot onderwijsruimtes - de faculteit heeft er een notoir tekort aan. Verder zijn er plannen om de hele UNS50 tot onderwijs- en kantoorgebouw te transformeren en de laboratoria te verplaatsen naar een apart nieuw pand. Het beoogde proefdierencentrum, tegenwoordig biomedisch centrum genoemd, gaat vermoedelijk minder kosten dan gepland omdat de omvang wordt teruggebracht. Dit omdat er minder met proefdieren zou worden gewerkt, zo heeft de faculteit FHML het college verzekerd. Het huisvestingsbudget van de UM beslaat nu zo’n tien procent van de begroting, dat zal iets groeien onder meer vanwege de Tapijninvesteringen “maar dat is nog altijd minder dan bij alle andere universiteiten, de UM spendeert het minste van allemaal aan deze post”, klonk het trots.

Qua personeel zal de UM de komende vijf jaren groeien met zo’n vierhonderd banen, gelijkelijk verdeeld over wetenschappelijk- en ondersteunend  personeel. Het obp heeft jaren op de nullijn gezeten en mag, nu de prestatieafspraken rond overhead zijn gehaald, eindelijk weer groeien. Die groei zit voornamelijk in de faculteiten.

De universiteitsraad toonde zich vooral ongerust over de groei van het wp dat aan onderwijs is toegewezen. Was dat wel genoeg? Het college presenteerde cijfers over de verhouding tussen aantallen staf en studenten die nogal wat wenkbrauwen deden fronsen. Bij SBE zou die 1:15 zijn, bij rechten en psychologie 1:30. Klopten die cijfers wel? Nee dus, de onderlinge vergelijkbaarheid liet te wensen over, het college komt met nieuwe getallen en die zullen minder dramatische verschillen laten zien, is de verwachting.

 

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)