Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Geen verkiezingen voor OC’s

MAASTRICHT. Er komen geen verkiezingen voor de opleidingscommissies. Dat staat in een memo van het college van bestuur, opgesteld na consultatie van belanghebbenden in de faculteiten. De nieuwe ‘wet versterking bestuurskracht’ geeft de opleidingscommissies (oc) meer macht en een nieuwe status: geen advieslichaam meer, maar een medezeggenschapsorgaan.

Dat betekent dat er formele procedures moeten worden vastgesteld voor de bemensing van de oc’s. Tot nu toe hanteert elke faculteit aan de UM haar eigen werkwijze om leden te benoemen. Dat wordt nu geüniformeerd. De wet, die op 1 september dit jaar ingaat, geeft de voorkeur aan verkiezingen maar laat ruimte voor andere oplossingen. Volgens rector Rianne Letschert was er binnen de universiteitenvereniging VSNU discussie over de uitvoering van de wet, maar is er geen eenduidige richtlijn opgesteld. “Maastricht kiest nu, anders dan bijvoorbeeld Nijmegen, voor iets anders dan verkiezingen”, zei ze vorige week tegen de commissie onderzoek en onderwijs van de universiteitsraad. Daarvoor voert het college drie redenen aan. De eerste: jaarlijkse verkiezingen voor 23 oc’s zijn een te grote organisatorische belasting. De tweede: het kost veel tijd om verkiezingen te organiseren, minimaal twee maanden, en met name voor de masteropleidingen is dat een probleem omdat de oc dan pas aan het werk kan als de belanghebbende studenten al lang bezig zijn. Ten slotte: het is nu al moeilijk om studenten geïnteresseerd te krijgen voor het lidmaatschap van een oc, en de vrees bestaat dat de stap om zich verkiesbaar te stellen nog groter zal zijn.

In plaats daarvan stelt het college voor - het plan is niet definitief, in september wordt bekeken hoe deze procedure in de praktijk bevalt - om de oc-leden te laten benoemen op voorspraak van leden van de faculteitsraad en de zittende oc. Een speciale commissie uit deze twee organen doet dan een voordracht aan het faculteitsbestuur, dat de wettelijke verplichting heeft om de oc-leden te benoemen. De besturen zullen de voordrachten in principe onverkort overnemen, zo luidt de afspraak.

Een complicerend element in de nieuwe wet is dat zowel de nieuwe oc als de faculteitsraad iets te zeggen hebben over de Onderwijs- en Examenregeling, de OER. Daarmee kunnen ze elkaar in de weg zitten, ook al omdat de een soms adviesrecht heeft en de ander instemmingsrecht en omgekeerd. Rector (en jurist) Letschert concludeerde dan ook dat “hier door de wetgever niet goed over is nagedacht”. Datzelfde geldt voor de idee dat de oc’s een zwaardere rol krijgen in de controle op de uitvoering van de OER’s. De memo met het collegestandpunt vraagt zich af hoe dit te organiseren is “zonder dat het oc-lidmaatschap een fulltime baan wordt”. Hoe het dan wel moet, is nog onderwerp van discussie.

Een laatste punt waar het college aandacht aan wil besteden is de betaling van de oc-leden. Die is nu per faculteit verschillend geregeld; het streven is om die over de hele linie gelijk te trekken.

 

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)