Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Weg met selectie, leve de gewogen loting

Weg met selectie, leve de gewogen loting

Photographer:Fotograaf: archief Observant

Opinie Henk van Berkel

Hou nou eens op met dat stomme selecteren van studenten geneeskunde; het levert niets op en het kost handenvol geld. Dat zegt Henk van Berkel, gepensioneerd onderwijskundige bij de FHML en promovendus onderwijsrecht aan de Universiteit van Tilburg.

De afgelopen maand heeft de selectiemethodiek voor het selecteren van geneeskundestudenten twee keer in het nieuws gestaan. Eerst was er een onzalig plan afkomstig van de Erasmus Universiteit Rotterdam om te proberen horken te beletten de studie te beginnen. Vervolgens kwam in het nieuws dat dat selecteren de rijkeluiskinderen bevordert. Dat mag toch niet mogen! Alsof het een verrassing is.

Laten we eens ophouden met de decentrale en geldverslindende selectie en de beste en de goedkoopste regeling van stal halen, gewogen loting.

Horken buiten de deur houden kan echt niet. Misschien wel op korte termijn. Wie op zijn 18de een hork is, is niet moeilijk op te sporen. Maar dan ben je verkeerd bezig. 18-jarigen worden geen arts. Dat ben je pas op je 25ste. In Rotterdam gaat men uit van het standpunt ‘eens een hork, altijd een hork’. Alsof er niets gebeurt tussen je 18de en 25ste. Iemand kan een hork zijn op zijn 18de verjaardag en op zijn 25ste een perfect aangepast mens, en andersom. Jonge mensen kunnen tussen hun 18de en 25ste van karakter veranderen. Soms ten nadele, soms ten goede. Dat weet je niet. Levenspaden ontwikkelen zich, en niet altijd consistent. Het heeft daarom geen enkele zin om vroegtijdig op deze karaktereigenschap te selecteren.

Bovendien getuigt het vroegtijdig verwijderen van horken van gemakzucht. Is het juist niet de taak van opleidingen om jonge mensen te vormen tot verantwoordelijke beroepsbeoefenaren? Betalen we ze niet daarvoor? Het liefst heeft de heer Themmen, die dit plan aan de EUR in Rotterdam gaat uitvoeren, al bij voorbaat studenten die hij zo min mogelijk scholing hoeft te geven. Dan kan hij achterover gaan leunen. Perfecte studenten halen de eindstreep toch wel. Daarvoor heb je geen docenten nodig. Maar onderwijs is op de eerste plaats scholing. Docenten moeten studenten vormen. Slechts studenten toelaten tot de opleiding waaraan je weinig hoeft aan toe voegen, getuigt van gemakzucht. Dan gaat het niet meer om opleiden.

Vervolgens was er de verbazing dat studenten zich gaan voorbereiden op het toelatingsexamen. Wat kunnen beleidsmakers toch naïef zijn! Natuurlijk willen studenten zo goed mogelijk voor de dag komen. Hun toekomst hangt af van het resultaat. Kijk naar landen als Japan en de Verenigde Staten waar toelatingsexamens meer regel dan uitzondering zijn. Daar floreren honderden bureaus die studenten voorbereiden op de toelatingstest. En die extra scholing is heus niet gratis. Je moet diep in de buidel tasten. De scholing kent een zeer grote variatie. Uiteraard zijn er bureaus die studenten een inhoudelijke scholing geven, maar die zijn niet in de meerderheid. Neen, er zijn talloze bureaus die studenten adviezen geven over zaken die niets maar dan ook niets te maken hebben met de inhoud van de studie. Zij geven kledingadviezen om goed voor de dag te komen op het toelatingsgesprek. Er zijn logopedisten die studenten voorbereiden om ze te helpen met de juiste toonhoogte vragen in het toelatingsgesprek te beantwoorden. De bureaus hebben een eigen kapper, hairstylist, in dienst om studenten een kapsel aan te meten dat naar verwachting in de smaak zal vallen van de selecteurs. Het behoeft geen enkel betoog dat kapitaalkrachtigen een streepje voor krijgen bij de toelating. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. De minister moet niet doen alsof ze verbaasd is. Deze ontwikkeling was te voorspellen. De toelating tot opleidingen is een kwestie die kapitaalkrachtigen makkelijker af gaat dan studenten die dit steuntje in de rug niet kunnen bekostigen.

De huidige toelatingspraktijk bevoordeelt de keurige jongens en meisjes. Zij die middels hun opvoeding de competenties hebben meegekregen, of kunnen kopen, om de juiste antwoorden te geven op het goede moment.

Het moet toch allemaal simpeler kunnen. Tot voor kort hadden we dat probleem niet. We hadden gewogen loting. Misschien dat niet iedereen gelukkig er mee was, maar dit systeem geeft tegen minimale kosten een optimaal rendement. De energie die selectie aan de poort kost, kan beter worden gestoken in de onderwijsprogramma’s. Daar is grote winst te behalen. 

Henk van Berkel

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

2017-01-27: Laurien
Goed geschreven stuk. Doet me denken aan de column 'wie bluft mag dokter worden' van Harald Merckelbach.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Enter the code shown above: