Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

In beroep tegen Tapijnplannen

In beroep tegen Tapijnplannen

Photographer:Fotograaf: LIAG Architecten Den Haag

MAASTRICHT. Omwonenden van de voormalige Tapijnkazerne zijn in beroep gegaan tegen de plannen van de Universiteit Maastricht en de gemeente. Het geschil gaat onder meer over de grenzen van het plangebied, het geringe aantal parkeerplaatsen, gevreesde verkeersoverlast en de sloop van erfgoed. Woensdag 8 maart behandelt de Raad van State de zaak in Den Haag.

De Maastrichtse gemeenteraad ging vorig jaar juni akkoord met het bestemmingsplan van Tapijn. Hoofdgebruiker wordt de Universiteit Maastricht, die behalve in de monumentale gebouwen ook in nieuwbouw onderwijs zal gaan geven. Voorafgaand aan het bestemmingsplan – het terrein is in oktober 2013 aangekocht door de gemeente, de universiteit en de Provincie Limburg – zijn er heel wat inspraakavonden en debatten georganiseerd om te luisteren naar suggesties en de lijntjes met burgers zo kort mogelijk te houden en daarmee juridische acties te voorkomen.

Toch gingen buurtplatform ’t Jekerkwartier en twee omwonenden (Glacisweg en Kleine Looiersstraat) in beroep bij de hoogste algemene bestuursrechter van het land. Volgens hen is het sportterrein ten onrechte niet bij het plan betrokken “en wordt de samenhang tussen beide gebieden ontkent”. Dit staat in het verslag van de StAB, de stichting advisering bestuursrechtspraak voor milieu en ruimtelijke ordening. De Raad van State heeft deze onafhankelijke omgevingsdeskundigen ingeschakeld om “de gevolgen van het plan, in het bijzonder de parkeer- en verkeerssituatie” in kaart te brengen. Was er gebruik gemaakt van het voormalig sportterrein, dan was het volgens het buurtplatform onnodig geweest om nieuw en ondergronds te gaan bouwen (ter compensatie van de gebouwen die gesloopt worden, wordt een gelijk aantal vierkante meters teruggebouwd). Maar volgens de gemeenteraad is het sportterrein er niet bij betrokken omdat het geen gemeentelijk eigendom is.

Daarnaast hebben de omwonenden problemen met de berekende parkeerruimte voor 125 auto’s (de reële parkeervraag voor Tapijn is nog minder: 92 parkeerplaatsen). Ze vrezen parkeer- en verkeersoverlast in de buurt. Volgens een van de individuele partijen zijn 433 parkeerplaatsen realistischer.  
Laatste bezwaar waarover StAB zich heeft gebogen: de sloop van de gebouwen Y (voormalige ziekenboeg, grenzend aan het stadspark) en M (exercitiehal, op dit moment in gebruik voor culturele activiteiten). Volgens de omwonenden hebben ze monumentale waarde. De gemeente zegt echter een afweging te hebben gemaakt tussen de mogelijkheden tot hergebruik en het bijzondere karakter. Verder klagen de individuele partijen over de aantasting van de appèlplaats (de Welstands-Monumentencommissie is akkoord met de verlaging van de plaats, zodat er ondergronds gebouwd kan worden). In het verslag tonen de deskundigen van de StAB zich kritisch: zij menen dat “de cultuurhistorische waarde van het Tapijnkazernecomplex als geheel weinig aandacht heeft gekregen en dat daarmee ook de cultuurhistorische waarde van de appèlplaats niet is beschreven”. Deze had volgens hen wel gewaardeerd moeten worden.

Op de vraag of de beroepszaak voor de UM roet in het eten gooit – in het najaar wordt gestart met het slopen van niet-monumentale gebouwen – antwoordt Ralph Herben, projectmanager vastgoed van de UM, ontkennend. “We hebben ruim de tijd genomen.” In 2020 is de verwachte oplevering.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)