Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Staande ovatie voor bondspresident Gauck

Staande ovatie voor bondspresident Gauck

Photographer:Fotograaf: Loraine Bodewes

“We mogen de Europese waarden niet prijsgeven”

MAASTRICHT. Een hartstochtelijk pleidooi om het ‘Europese project’ verder te helpen, om Europa niet uiteen te laten vallen, zonder blind te zijn voor wat er allemaal fout is gelopen in de afgelopen vijfentwintig jaar. De Duitse bondspresident Joachim Gauck kreeg er een staande ovatie voor, afgelopen dinsdag tijdens de viering van de dies natalis van deze universiteit.

Dat zijn rede over Europa zou gaan was geen verrassing: de festiviteit als zodanig, het eredoctoraat voor Gauck, alles was rond dit thema georganiseerd. Zelfs de dag van het UM-verjaardagsfeestje, normaal begin januari, was om die reden verschoven naar de dag van de ondertekening van het Verdrag van Maastricht, 7 februari. En voor wie de Duitse president de afgelopen jaren een beetje gevolgd heeft, was ook de teneur van zijn toespraak niet nieuw. Zo wees hij op het vele goede wat Europa ons gebracht heeft en wat vaak wordt veronachtzaamd: het vrije verkeer waardoor we kunnen wonen, werken en studeren waar we willen. De enorme interne markt, die zowel voor producenten als consumenten mogelijkheden schept. Maar wat wellicht belangrijker is zijn de politieke waarden die Europa vertegenwoordigt: democratie, de rechtsstaat, mensenrechten, de scheiding der machten, bescherming van minderheden, gelijkheid van man en vrouw.

Dat is het Europa, zegt Gauck, dat verdedigd moet worden tegen aanvallen van binnen en van buiten. De aanvallen van binnen, die zijn deels het gevolg van falend beleid van de politieke klasse, die zich bijvoorbeeld niet houdt aan de afgesproken begrotingsregels, of van politici die in Brussel besluiten nemen en die vervolgens in eigen land bekritiseren of zelfs onderuit proberen te halen; voor het Nederlandse deel van het publiek een herkenbaar fenomeen in de persoon van premier Rutte. Dat gedrag, zegt Gauck, geeft voedsel aan het populisme. Dat overigens, hij zegt het vaker, ook begrepen kan en moet worden als reactie op vervreemding tussen elites en burgers, en dat vaak een terecht verlangen vertegenwoordigt naar een thuis, naar een Heimat - hij weet het, in Duitsland is dat een besmet begrip - waar de burger zich geborgen kan voelen Want dat is iets dat Europa tot nu toe niet heeft kunnen bieden. Maar hernieuwd nationalisme is het antwoord niet, benadrukt hij.

De aanvallen van buiten zijn van een ander kaliber. Terrorisme, grote technologische veranderingen, oorlogen bij de ‘buren’, migratiedruk, een Rusland dat Europa tracht te ondermijnen met cyberaanvallen, fake nieuws en steun aan anti-Europese partijen en regeringen. En daarnaast dan nog het Amerika van Donald Trump - Gauck noemde zijn naam niet - dat het uiteenvallen van de Europese Unie lijkt te verwelkomen en dat ook de Europese kernwaarden aan zijn laars lijkt te lappen; dat recht boven macht gaat bijvoorbeeld.

Daarom wordt het tijd voor een zelfbewuster en zelfstandiger Europa, dat zich al zo lang onder de Amerikaanse paraplu heeft gekoesterd. En ook een zelfbewuster en zelfstandiger Duitsland, vindt Gauck; de Duitse pers zou dit element uit zijn rede er even later onmiddellijk uitlichten. “We hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor de stabiliteit van de internationale orde. We mogen de Europese waarden niet prijsgeven. Europa is een zaak voor de burgers, het is onze eigen zaak.”

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)