Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

De PVV populistisch? “Ze zijn er niet, dus dat kun je gerust zeggen”

Politiek Diner bij Koko

MAASTRICHT. “Het is dramatisch hoe jullie het met elkaar eens zijn”, concludeert jurist Lucy Willems, gespreksleider van het Politieke Diner bij studentenvereniging Koko afgelopen donderdag, nadat de lokale politici ook tijdens het dessert (stelling: ’populisme is een gezonde reactie op vastgelopen politiek’) geen meningsverschillen blijken te hebben. Dit in tegenstelling tot wat diezelfde gespreksleider eerder nog opmerkte: “democratie is een ‘levend, bewegend, krioelend, chaotisch, ding”.   

Van die chaos merken de aanwezige Koko-leden, buurtbewoners, leden van de studentenraad en andere dinergasten vanavond weinig. De afgevaardigden van de VVD, GroenLinks, de PvdA, D66 en het CDA kunnen het zo goed met elkaar vinden dat de fractievoorzitter van die laatste partij, Vivianne Heijnen (op plaats 26 voor de nationale verkiezingen), zelfs opmerkt dat ze het “uiteraard eens” is met wat de andere partijen hebben gezegd over duurzaamheid. Samengevat in de woorden van de PvdA: “fossiele brandstoffen, weg ermee.”
Niet alleen inhoudelijk, ook qua woordkeuze vertonen de politici grote overeenkomsten. Bij het flikkerende licht van kaarsen in Hertog Jan-bierflesjes vliegen de kiezer bekende termen als ‘kerntaken’, ‘democratisch gehalte’, ‘opvang in de regio’, en, met afstand de populairste, ‘draagvlak’, om de oren. Dat draagvlak, of het nu voor de opvang van vluchtelingen, de EU, of duurzame energie is, blijkt met een hardnekkig probleem te kampen: het is te klein. Hoe het te vergroten? Betrek burgers bijvoorbeeld bij het nemen van beslissingen op Europees niveau, zeggen de politici. GroenLinks-raadslid Gert-Jan Krabbendam veroorzaakt een pijnlijke stilte als hij vraagt of de aanwezigen een lid van het Europees Parlement kunnen noemen. Het antwoord? Nee. 
Dus hebben de politici een gedeeld plan van aanpak met slechts kleine inhoudelijke verschillen: meer informatie geven, meer interesse creëren en zo meer draagvlak krijgen. Het debat hoopt daaraan bij te dragen, maar leidt niet door de door Koko-voorzitter Michelle Ploum gewenste ‘politieke prikkeling’, zo blijkt uit de stilte tijdens het vragenrondje na afloop: vragen, die zijn er eigenlijk niet.
Vier copieuze gangen, een groter aantal flessen wijn en een muzikaal intermezzo verder, zijn veel relevante thema’s aangekaart, maar een echt debat is er niet gekomen. Dat zou reden tot hoop kunnen geven, concludeert gespreksleider Willems, als het betekent dat de aanwezige partijen ook een brede consensus kunnen vormen op nationaal niveau. Die conclusie was wellicht anders geweest als radicalere partijen, die bijvoorbeeld niet naar de zittingen van het Europees Parlement gaan, wel aanwezig waren geweest. Wanneer de VVD de PVV verwijt populistisch te zijn, merkt GroenLinks dan ook op: “Ze zijn er niet, dus dat kun je gerust zeggen.”

Fleur Damen

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)