Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

A licence to kill... and to hug

A licence to kill... and to hug

Photographer:Fotograaf: Joey Roberts

Presentatie SBE-decaan over nieuwe strategie

MAASTRICHT. De School of Business and Economics kent tegenwoordig communities van zestig studenten, tutoren die in pools samenwerken, en nieuw gedefinieerde onderzoeksthema’s. De zogenoemde strategic renewal, die in alle hoeken van de faculteit doordringt, is in volle gang.

Op dit moment zijn in de School of Business and Economics speciaal geformeerde squads actief met een license to kill. Het klinkt als een James Bond-film maar wat zij doen is een nieuwe managementstructuur op touw zetten. De squads hebben ook een licence to hug, voegt decaan Philip Vergauwen eraan toe.

De donderdag vóór carnaval hebben de medewerkers van SBE zich verzameld in de grote collegezaal voor een update van de decaan over de nieuwe strategie.  Het probleem is nu, aldus Vergauwen, dat er niemand wakker ligt van het teruglopend aantal masterstudenten, van het gebrek aan multidisciplinaire studies, van de dalende inkomsten van het onderwijs aan professionals. Dat gaat veranderen.

De squads zijn voorlopige eenheden die de weg plaveien voor de zogeheten “result responsible units” oftewel RRU’s. Er komen er vier, die volledig verantwoordelijk worden voor onder meer onderwijs, onderzoek en postgraduate onderwijs. Die structuur maakt de school slagvaardiger, heet het. Stranden mooie initiatieven vroeger omdat groen licht nodig was van alle departementen, nu kan de RRU makkelijker de knoop doorhakken - al zijn alle departementen erin vertegenwoordigd.

9mm kaliber

Ook zullen de units de departementen op het matje roepen als er iets mis gaat. Zo kan de RRU die verantwoordelijk is voor het onderwijs, een departement tot de orde roepen als een docent van die afdeling onder de maat presteert. Het departement heeft niet langer beslisrecht maar wordt een toeleverancier van personeel.

Het onderwijs krijgt een facelift. Bachelor studenten krijgen meer vrijheid om niet-economische vakken te kiezen en zullen meer met hun neus worden gedrukt op ethische aspecten van het vak. En in de masters komt de nadruk te liggen collaborative learning in projectonderwijs met speciale aandacht voor vaardigheden en employability. Harm Hospers, hoofd van het Edlab (onderwijsvernieuwing), vraagt later tijdens de Q&A of hij ook squads aan zijn deur kan verwachten.

Vergauwen: “Jazeker, met pistolen van 9 mm kaliber. Natuurlijk zullen we met het Edlab samenwerken als het gaat over nieuwe pgo-vormen.”

Ook de studenten spelen een belangrijkere rol in de nieuwe strategie. SBE gaat nauwer samenwerken met SCOPE, de facultaire koepel van studieverenigingen. Die zal duidelijker zijn nek uitsteken als het gaat om community building, employability, communicatie en onderwijsvernieuwing.

Platform

In het onderwijs zal het onderzoek duidelijker aanwezig zijn. In de geest van de CORE-filosofie (Collaborative Open Research Education) leren studenten hoe ze onderzoek moeten doen, onder meer via onderzoeksstages en assistentschappen. Onlangs kwam de onderzoeksschool op de proppen met vijf nieuwe, overkoepelende thema’s: behavioural policy design; conflict, cooperation and diversity; data-driven decision making; human capital development and employability; and sustainability. In het algemeen ziet Vergauwen ruimte voor verbetering als het gaat om studies met maatschappelijke impact, maar “denk niet dat SBE zich voortaan louter richt op consultancy of toegepast onderzoek”.

Dan is er het postgraduate onderwijs (PGD) dat op de schop gaat. Dat is niet langer slechts een bron van inkomsten (hoe gebrekkig ook), aldus de decaan, maar een wezenlijk onderdeel van de faculteit. PGD kan beter worden beschouwd als een platform waar docenten in contact komen met professionals, waar vanuit de praktijk vragen, thema’s en projecten kunnen bovendrijven.

Tsunami’s

Via een nieuw personeelsbeleid moet SBE aantrekkelijker worden voor regionale en (inter)nationale staf. Dat gaat gebeuren door een grotere variatie in carriérepaden en baanprofielen. Bovendien moet het beleid transparanter. Om iets te doen aan de scheve balans tussen mannen en vrouwen heeft het faculteitsbestuur besloten om in het voorjaar twee à drie extra vrouwelijke hoogleraren aan te stellen. Dat zijn hoofddocenten die in een profileringstraject worden klaargestoomd tot hoogleraar.

Dit initiatief heeft Vergauwen al meteen het ambassadeurschap opgeleverd van het Landelijke Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren.

De strategische vernieuwingen zullen de werkvloer “in verschillende golven” (Vergauwen: “niet in tsunami’s”) bereiken. De tutorenpools, studentencommunities en de nieuwe onderzoeksthema’s zijn gereed. Op dit moment wordt een nieuw HR-beleid voorbereid en worden de contracten van de squads met de departementen opgesteld. In de komende maanden komt onder meer een nieuw financieel verdeelmodel en wordt het budget voor 2018 opgesteld.

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)