Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Ontslag UM-hoogleraar terecht

Ontslag UM-hoogleraar terecht

MAASTRICHT. Een hoogleraar biomaterialen is in 2015 terecht ontslagen door de UM, blijkt uit een vonnis van de rechtbank Maastricht. De hoogleraar had een belangrijke nevenfunctie niet gemeld en zich schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling.

De zaak begon eind 2013 te rollen toen een medewerker van Finance onregelmatigheden ontdekte in de financiële transacties tussen de UM en een bedrijf op Chemelot. Dat bleek de onderneming Interface Biomaterials, waarvan hoogleraar Leo Koole aandeelhouder was. Dat laatste had hij wel gemeld  op de website van de UM en Carim, maar niet aan zijn leidinggevenden. Actief melden is een plicht van elke medewerker.

De biomaterialenexpert leidde vanuit de UM het gesubsidieerde project BioMiMedics, waarin met Europese subsidie van Interreg onderzoek plaatsvond naar biomaterialen. Hierbij waren universiteiten als Luik en Aken betrokken maar ook het bedrijf Interface Biomaterials, gevestigd op Chemelot. De hoogleraar kwam hierbij in een dubbelrol terecht; op een openbare aanbesteding, die hij als UM-projectleider had opgesteld, tekende hij als aandeelhouder van Interface Biomaterials in.

In 2014 heeft het bestuur van de Faculteit Health, Medicine & Life sciences vele gesprekken gevoerd met de hoogleraar om zicht te krijgen op de ingewikkelde constructie maar hij had volgens vice-decaan Nanne de Vries de grootste moeite om een en ander helder uit te leggen. “Na lang praten bleek dat de belangen van bedrijf en universiteit nauwelijks te ontwarren waren. Hij verdedigde zich met de constatering dat de belangen van de UM en zijn bedrijf parallel liepen.”

In oktober 2014 stelde de faculteit hem op nonactief toen bleek dat hij volgens De Vries notulen op eigen houtje had aangepast. Op dat moment verdween het vertrouwen. Inmiddels waren ook een reeks van financiële onregelmatigheden aan het licht gekomen. De hoogleraar had onder meer kosten gefactureerd aan de UM, die voor rekening waren van zijn bedrijf. Begin 2015 is het ontslag aangezegd, dat in mei van dat jaar volgde.

De schade is aanzienlijk, zegt De Vries. “Vanwege onduidelijke posten hebben we 875 duizend euro niet kunnen declareren bij Interreg. Bovendien heeft de reputatie van de UM schade opgelopen bij deze belangrijke subsidiegever.”

Het had allemaal niet mogen gebeuren, zegt De Vries, die concludeert dat de interne controle heeft gefaald. “We hebben daarover met de betrokken afdelingen gesproken. Kennelijk verdwijnt de waakzaamheid als medewerkers jarenlang met elkaar samenwerken. We hebben geen nieuwe maatregelen opgesteld naar aanleiding van deze zaak, omdat de procedures helder zijn. Nevenfuncties dienen in elk jaargesprek aan de orde te komen.”

Koole meldde aan de rechtbank dat hij niet te kwader trouw heeft gehandeld. Het is per slot niet ongebruikelijk dat een hoogleraar tegelijk ondernemer is en hij wilde nu eenmaal graag dat het project zou slagen. Hij was niet bereikbaar voor commentaar. Of hij in hoger beroep gaat is niet duidelijk.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)