Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

‘Digital Transformations’ wordt derde bachelor Fasos

‘Digital Transformations’ wordt derde bachelor Fasos

Photographer:Fotograaf: Sophie Vanhoonacker/ Joey Roberts

Nieuwe bachelor over ethische, culturele, sociale en politieke vragen rondom digitalisering

MAASTRICHT. Digital Transformations wordt de derde bachelor van de faculteit Arts and Social Sciences die - als alles voorspoedig verloopt - in 2019 haar deuren zal openen. Het gaat om een “werktitel”, benadrukt decaan Sophie Vanhoonacker, voor een interdisciplinaire opleiding die antwoord wil geven op allerlei ethische, politieke, culturele en sociale kwesties die opdoemen in onze steeds verder digitaliserende maatschappij. 

Afgelopen najaar leidde een “open call” binnen de faculteit tot zeven bachelor-voorstellen, waarvan er uiteindelijk drie door de voorselectie kwamen. Belangrijke selectiecriteria waren: interdisciplinariteit, aansluiting op bestaande facultaire onderzoeksprogramma’s, relatie tot maatschappelijke problemen, aantrekkelijkheid voor toekomstige studenten, baankansen afgestudeerden. Er volgden gesprekken met deskundigen van binnen en buiten de faculteit/UM, wat deze maand resulteerde in de keuze voor de bachelor Digital Transformations. “Onze wereld digitaliseert snel en al die apps, het gebruik van robots, Facebook en de enorme dataopslag roepen vragen op waarop de maatschappij nog geen antwoord heeft. Een voorbeeld: het blijkt dat verzekeringsmaatschappijen proberen om risico’s te bepalen aan de hand van berichten op Facebook. Stel dat ze zien dat iemand vaak een hamburger eet, die zou meer kans op obesitas kunnen lopen. Dat is oneigenlijk gebruik van informatie.” De nieuwe bachelor buigt zich over ethische, culturele, sociale en politieke vragen rondom digitalisering. Het is een programma waaraan niet alleen de vak- en onderzoeksgroepen van Fasos zullen deelnemen (kartrekker is prof. Sally Wyatt ), ook de rechtenfaculteit, School of Business and Economics, de Smart Services Campus, Data Science and Knowledge Engineering en het nieuwe instituut voor Data Science onder leiding van de nieuwe universiteitshoogleraar Michel Dumontier zijn “mogelijke partners”, aldus Vanhoonacker. “We kunnen de opleiding breed inbedden in de UM, want we hebben zowel de harde technische kant als de zachtere kant – geesteswetenschappen en sociale wetenschappen-  in huis. Dat is uniek en past bovendien bij ons voornemen om bruggen te bouwen, zoals beschreven ons strategisch plan.”

De andere twee voorstellen, Global Studies en Environment and Sustainability Studies, vielen af omdat de eerste te veel in de vijver van de reeds bestaande bachelors (European Studies en Arts and Culture) zou gaan vissen, en de ander zou moeten concurreren met een soortgelijke (net gestarte) bachelor in Utrecht. Vanhoonacker: “Het is maar de vraag of je voor die laatste goedkeuring zou krijgen van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, CDHO, een instantie die bekijkt of er behoefte is aan zo’n opleiding en of de afgestudeerden makkelijk aan een baan komen.”

De nieuwe bachelor zal nu eerst worden voorgelegd aan de landelijke CDHO voor de zogenoemde ‘macro-doelmatigheidstest’ en daarna aan de onderwijskeurmeester NVAO die kijkt of de studie inhoudelijk en onderwijskundig goed in elkaar zit. Vanhoonacker: “Zo’n nieuwe studie biedt veel kansen. We kunnen nieuw onderwijs ontwikkelen en de link met bestaand onderzoek versterken.” Daarnaast is Digital Transformations belangrijk voor de “duurzaamheid” van Fasos. Het moet er mede voor zorgen dat de trend van teruglopende studentenaantallen wordt gekeerd. In 2021, zo staat in het strategisch plan, wil de faculteit groeien van zo’n 1650 studenten nu naar 2100.

 

 

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)