Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Kamerverhuur verder aan banden gelegd

Kamerverhuur verder aan banden gelegd

Photographer:Fotograaf: Observant

MAASTRICHT. Maastricht verscherpt de regels rondom kamergewijze verhuur: het maximale aantal toegestane studentenpanden per straat wordt lager en voortaan moeten er tussen twee studentenhuizen minimaal vier ‘gewone woningen’ liggen.

Om een opeenhoping van studentenhuizen te voorkomen, voert het stadsbestuur van Maastricht, net zoals onder meer Tilburg, een ‘afstandscriterium’ in. Het was een wens die al eerder werd geopperd door verschillende buurten, zoals Brusselsepoort waar, bijvoorbeeld in de Franquinetstraat en aan het Orleansplein, het ene studentenpand aan het andere grenst. Het afstandscriterium geldt alleen voor nieuwe vergunningaanvragen en loopt bij wijze van proef tot en met 1 januari 2019. Bovendien geldt het niet voor het centrum.
Deze maatregel wordt toegevoegd aan het beleid voor ‘het splitsen en omzetten van woningen’ dat de gemeente in juli 2015 vaststelde. Na een aantal verhitte discussieavonden en protest – vooral vanuit buurtplatforms uit studentrijke wijken – kwamen er vorig jaar aanvullende regels waarvan het straatquotum het opzienbarendste was: per straat werd een bepaald percentage studentenwoningen vastgesteld. De norm was 30 procent voor wijken rond de binnenstad en 15 procent voor buitenwijken zoals Limmel en Heer. Nu wordt dit verlaagd naar respectievelijk 20 en 10 procent. In de binnenstad geldt er geen maximum.

Aanleiding voor de aanpassing: een rekenfout. Het stadsbestuur ging – op basis van administratief onderzoek en dus zonder exact te tellen – verhoudingsgewijs van meer studentenpanden uit dan er werkelijk waren. Dat is nu op basis van een reële telling, allereerst in de wijken Brusselsepoort, Limmel en Belfort, bijgesteld. Daaruit blijkt dat het werkelijke percentage in een aantal straten veel lager is dan het percentage waar het college in de zomer van uitging. Zouden ze het bij de quota van 30 en 15 procent hebben gehouden, dan gaf dat ruimte voor meerdere studentenkamers en zou de druk op een groot aantal straten weer toenemen.
In 2018 worden alle maatregelen voor het splitsen en omzetten van woningen geëvalueerd.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

2019-02-28: guido paulussen
n.a.v. dit bericht, het volgende.
Is U bekend dat er aan de Brouwersweg 3 aaneengesloten panden voor studenten zijn ingericht. Het zijn de nr. 9, 11 en 13. Ze liggen tegenover het appartementengebouw " De blauwe Veste",
Ik schrijf dit omdat in bovenstaand bericht er sprake moet zijn van een gewone woning tussen twee bestaande studentenhuizen.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)