Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Geen nummer maar een mens

Geen nummer maar een mens

Photographer:Fotograaf: Laurens Bouvrie

Het belang van onderwijs voor vluchtelingen

Hoeveel van de vierhonderd inburgeraars bij ROC Leeuwenborgh kunnen niet lezen en schrijven? Hoe lang duurt het inburgeringstraject van laagopgeleide vluchtelingen voordat ze examen mogen doen?* In de aula van de Minderbroedersberg verzamelden zich maandagavond verschillende organisaties uit de regio die gezamenlijk werken aan de integratie van vluchtelingen. Wat hebben zij tot nu toe bereikt?

“We waren wie we waren. We werkten, hadden familie, een sociale status, et cetera.” Mohannad vertelt zijn verhaal: geboren en getogen in Syrië, opgeleid tot arts en in 2013 gedwongen te vertrekken naar Jordanië waar hij niet werd erkend. De verhuizing naar Yemen volgde, maar ook daar kon hij niet blijven. Uiteindelijk belandde hij na een lange reis in Nederland. Hij kreeg hier een verblijfsvergunning en zet zich onder meer in voor Vluchtelingenwerk. Aan de Universiteit Maastricht rondde hij de master Global health af.
De reis, het vertrek uit het thuisland tot het verkrijgen van een status als vluchteling, kan maanden, soms zelfs jaren duren. “Je moet alles leren, inburgeren, zorgen dat je kwaliteiten worden erkend.” Frustrerend was het zeker, zegt Mohannad. Hij pleit daarom voor een meer persoonlijke benadering van “nieuwe Nederlanders. De meesten van ons hebben traumatische ervaringen achter de rug. Het is pijnlijk om vervolgens gezien te worden als een nummer in plaats van een mens.”

Vluchtelingen zijn individuen met eigen wensen en dromen, zoveel wordt vanavond duidelijk. Daarom is inburgeren maatwerk, onderstreept de spreker van Regionale Opleidingen Centrum Leeuwenborgh die het publiek middels twaalf quizvragen behoorlijk wat kennis meegeeft over alles dat komt kijken bij inburgeren: hoeveel uren mensen bezig zijn met het leren van de taal en het vertrouwd raken met de maatschappij, hoeveel jongeren een inburgeringstraject bij Leeuwenborgh volgen en wat het landelijke en regionale slagingspercentage is van nieuwkomers die een inburgeringsexamen afleggen.  
In de korte documentaire Changetakers, samengesteld door studenten van Zuyd Hogeschool, worden drie jonge vluchtelingen gevolgd: de 18-jarige Ahmad uit Syrië die International Business studeert aan de hogeschool, de 15-jarige Yorki uit Eritrea die in het laatste jaar zit van de Internationale Schakelklas in Maastricht en de 37-jarige Mahmoud uit Syrië. Hij heeft een werkervaringsplek bij Zuyd. De eerste wil niet meer terug naar zijn thuisland en richt zich op zijn toekomst in de “business”. De jongste hoopt binnenkort in te stromen in de Havo. En Mahmoud probeert in Maastricht een toekomst op te bouwen met zijn vrouw en twee kinderen.

Ook vluchtelingen die Nederlands hebben geleerd bij het Talencentrum van de Universiteit Maastricht doen hun verhaal. In het Nederlands. “In het begin hoorde ik klanken, ik verstond niets. Nu kan ik Nederlands lezen en schrijven, ik kan de taal gebruiken.” Een ander droomt van een carrière in een Nederlands ziekenhuis. “De Nederlandse taal is belangrijk om te communiceren met patiënten.” Katja Verbruggen, docent en mentor bij het Talencentrum, doet haar petje af voor haar studenten “die van niets naar taalniveau B2” moeten gaan. “Een taal leer je samen,” wijzend op de appgroep die ze hebben gecreëerd. Ook het project ‘taalmaatjes’, waarbij een Nederlander wordt gekoppeld aan een vluchteling, in de hoop dat het Nederlands sneller wordt opgepikt en beiden iets van elkaars cultuur kunnen opsteken, werpt zijn vruchten af. Het is dat waar ook het Refugee Project in Maastricht aan bijdraagt. Studenten verzorgen, samen met de oecumenische studentenekklesia InnBetween, sociale en sportevenementen voor vluchtelingen. De Maastrichtse student Aurelia Streit won zelfs de Student Award 2015 van de Universiteit Maastricht voor haar coördinerende rol hierin.

Zuyd Hogeschool is trots op de pre-bachelor die ze start per 1 september. Twintig vluchtelingen worden toegelaten. Zij krijgen intensieve studiekeuzebegeleiding, leren (nog) beter Nederlands, Engels en wiskunde. Daarnaast geeft Zuyd voorlichting over studiemogelijkheden en creëert de instelling werkervaringsplaatsen binnen de verschillende faculteiten en diensten. Volgens de spreker van de Internationale Schakelklas mogen we niet onderschatten dat er naast de vele hoogopgeleide vluchtelingen die deze avond in beeld komen, ook veel laagopgeleide en analfabete nieuwkomers rondlopen. Voor de laatste groep kan zo’n werkervaringsplaats uitkomst bieden.
“Dus wat we na vanavond willen: nog meer werkervaringsplaatsen en, zeg, vijf taalmaatjes”, roept de moderator, burgemeester Annemarie Penn-te Strake, bij de afsluiting. “Inburgeren moet fatsoenlijk gebeuren, vluchtelingen moeten de kans krijgen om op een goede manier echte Maastrichtenaar te worden.”

*Van de vierhonderd inburgeraars zijn er tachtig analfabeet. Het kost hen gemiddeld 840 uur om Nederlands te leren lezen en schrijven.

*Het duurt gemiddeld 720 uur voordat een laagopgeleide een inburgeringsexamen kan doen. Het examen bestaat onder meer uit een taalexamen op niveau A2 (taalniveaus gaan van makkelijk naar moeilijk, van A1 

 

Premium-project: integratiebeleid in Maastricht

Vier Maastrichtse masterstudenten werken de komende maanden samen aan een Premium-project (excellentie programma) waarin ze uitzoeken hoe efficiënt het integratiebeleid is in Maastricht. Daarbij spitsen ze zich toe op educatie en huisvesting. Welk beleid is er en hoe wordt het uitgevoerd? Zijn vluchtelingen ermee geholpen, hoe lang duurt het, wie helpt, werken instanties daarbij samen? Voor hun onderzoek spreken ze verschillende ‘stakeholders’ als de gemeente Maastricht, het COA, de Universiteit Maastricht, Hogeschool Zuyd en vluchtelingen zelf. Uiteindelijk hopen ze in mei een advies uit te kunnen brengen met mogelijke verbeterpunten.
 

Betere integratiepolitiek in Europa

Onderzoekers uit vijftien Europese lidstaten zijn gestart met het zogeheten NIEM-project waarin ze uitzoeken hoe in hun eigen land de integratie van vluchtelingen verloopt. De resultaten worden uiteindelijk samengevoegd in een vergelijkend rapport, met als belangrijkste doel de integratiepolitiek in Europa te verbeteren. NIEM staat voor the National Integration Evaluation Mechanism en zal zes jaar in beslag nemen. Projectleider is the Institute of Public Affairs in Polen. Het integratiebeleid in Nederland zal onder de loep worden genomen door twee Maastrichtse onderzoekers: Natasja Reslow en Dersim Yabasun, beiden werkzaam aan de rechtenfaculteit. Integratie is breed gedefinieerd. Het gaat om wetten, nationaal en gemeentelijk beleid en administratieve zaken op het gebied van onder meer huisvesting, educatie, gezondheid en arbeid. Het onderzoek wordt om de paar jaar herhaald, zodat veranderingen worden meegenomen, en ook om te zien hoe vluchtelingen die twee jaar geleden binnen kwamen, het op dit moment en over bijvoorbeeld twee jaar doen.
www.forintegration.eu

Sinds september 2015 werken elf organisaties uit de regio samen om vluchtelingen te ondersteunen bij het vinden van de juiste opleiding of een werkervaringsplaats. Maandelijks is er een bijeenkomst waarin ze hun ervaringen en kennis delen. Dit zijn: ROC Leeuwenborgh, Hogeschool Zuyd, Gemeente Maastricht, Vluchtelingenwerk, COA/AZC Maastricht, InnBetween/ Refugee Project Maastricht, Internationale Schakelklas Maastricht, NIDOS (jeugdbescherming vluchtelingen), Talencentrum UM en Universiteit Maastricht.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)