Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Studenten: filmen van colleges UM-breed invoeren

Studenten: filmen van colleges UM-breed invoeren

MAASTRICHT. Het wordt de hoogste tijd dat alle verplichte bachelorcolleges gewoon worden gefilmd. Dat zeggen studenten in de universiteitsraad.

Het was het zoveelste debatje in de commissie onderwijs en onderzoek van de U-raad, afgelopen maart. Want nieuw is de kwestie allerminst. In een schriftelijke update over de stand van zaken had rector Rianne Letschert al gememoreerd dat de eerste U-raadsvragen over het filmen van colleges van begin 2014 dateren. In de drie jaar daarna, zo bleek uit diezelfde notitie, hebben de bibliotheek en ICTS zich onder meer gebogen over de technische mogelijkheden, is er bij verschillende faculteiten wat geëxperimenteerd, hebben facultaire bestuurders met elkaar overlegd en is er één faculteit, rechten, die de verplichte bachelorcolleges altijd opneemt. Want, zo luidt het adagium bij de overgrote meerderheid van de faculteiten: het is uiteindelijk de docent die besluit of zijn colleges al dan niet worden gefilmd. De psychologen doen het ook, maar niet verplicht. Een universitair beleid op dit punt is er niet. De rector heeft bij verschillende gelegenheden al duidelijk gemaakt dat haar macht, of die van het college van bestuur als zodanig, beperkt is: de inrichting van het onderwijs valt onder de competentie van de faculteiten. En die zitten nog volop in de fase van het ‘hoe’ en ‘wat’ en ‘voor wie moeten we het beschikbaar stellen’. Slechts drie faculteiten hebben iets wat op een visie lijkt. U-raadsvoorzitter Jonathan van Tilburg vroeg daarom hoe lang die experimenteerfase nog duurt. Antwoord van Letschert: “Ik heb de indruk dat veel faculteiten het liefst in die fase zouden willen blijven.”

Maar de studenten worden ongeduldig, zo bleek tijdens de laatste twee beraadslagingen in de U-raadscommissie. Dat colleges niet standaard worden opgenomen aan de UM werd door raadslid Chris Sauer (Dope) in januari al “kinderachtig” genoemd. Zijn collega Jurgen van Heertum (Novum) deed in de maart-vergadering een direct appel op de rector: “Technisch kan het, er is kennis, er is apparatuur, dus rector: maak het opnemen van de verplichte bachelorcolleges verplicht.”

Letschert zelf leek nog niet overtuigd: “Het is de vraag of het leren er beter van wordt.” Maar Van Heertum benadert het anders: “Het gaat ook om flexibiliteit, om het indelen van je tijd, om reflectie achteraf.”

Letschert maakte duidelijk dat het punt van de studenten was overgekomen. “Ik zal de urgentie verhogen”, zei ze, zonder verdere beloftes te doen.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)