Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

“Als zestigplusser minder kan gaan werken, krijgen meer jongeren vaste baan”

Lokaal Overleg wil generatiepact aan UM

MAASTRICHT. Het LO (Lokaal Overleg tussen Maastrichtse vertegenwoordigers van de vakbonden en het college van bestuur) wil dat oudere medewerkers (60 +) de kans krijgen om minder te gaan werken voor een iets lager salaris, zonder in te leveren op het uiteindelijke pensioen. De vrijgekomen uren zijn voor jongeren die zo - met een vaste aanstelling - een volgende carrièrestap kunnen zetten.

Tot voor kort waren er allerlei regelingen voor oudere werknemers (eerder met pensioen, een dag per week minder werken), maar die zijn zo goed als allemaal afgeschaft. Tegelijkertijd is de pensioengerechtigde leeftijd gestegen tot 67.

Het college van bestuur heeft onlangs onderzocht of de Universiteit Maastricht, net als gemeenten in Nederland - zij kampen met een grote vergrijzing en een zeer geringe instroom van jongeren - een zogenoemd generatiepact zou moeten sluiten: ouderen gaan minder werken zodat er werkgelegenheid voor jongeren komt. De UM heeft echter geen “instroomprobleem, niet bij het ondersteunend personeel, niet bij het wetenschappelijk personeel”, vertelt Hay Manders, beleidsmedewerker HRM. “Een generatiepact is daarom niet nodig. Er zijn bovendien veel ouderen die graag willen doorwerken, al zien we wel dat de werkbelasting voor sommigen op latere leeftijd te veel kan zijn. Daarom zoeken we op dit moment naar een algemeen kader waarbinnen individuele oplossingen mogelijk zijn.” Mensen kunnen nu al gebruik maken van het keuzepensioen (pensioen naar voren halen), minder gaan werken of spaartegoeden van vrije dagen inzetten, zegt Manders.

Dat klinkt veel mooier dan het is, betogen Huub Hamers en Paul Lemmens van het Lokaal Overleg. “Voor veel ouderen, zeker als je in een lagere salarisschaal zit, is minder werken of eerder met pensioen financieel gezien geen optie.” Tel daarbij op dat veel jonge mensen aan de UM nog steeds in tijdelijke banen terechtkomen met vaak weinig carrièreperspectief; dan blijkt een generatiepact juist noodzakelijk. “Wij willen dat ouderen kunnen kiezen om bijvoorbeeld een of twee dagen in te leveren, tegen iets minder salaris en met behoud van pensioen: 80 procent werken, 90 procent salaris, 100 procent pensioen, of een variant hierop: 50 procent werken, 70 procent salaris, 100 procent pensioen. Je slaat twee vliegen in een klap: de oudere behoudt plezier in het werk omdat hij voldoende hersteldagen heeft, de jongere krijgt een vaste aanstelling en kan werken aan zijn vaardigheden op weg naar een volgende stap in zijn loopbaan.”

Is dat niet erg kostbaar? Hamers: “Net zo duur als de inmiddels afgeschafte seniorendagen, blijkt uit berekeningen van het college van bestuur.” Het LO beseft dat de opvulling van die vrijgevallen dagen (vaak in verschillende faculteiten en diensten van de universiteit, dus wie krijgt er een nieuwe collega bij?) wat organisatie vergt. “Dat is een uitdaging voor de HR-afdeling, die zal UM-breed iets moeten organiseren. Bij de collega’s van het MUMC is het gelukt. Daar hebben ongeveer dertig medisch specialisten  deelgenomen aan zo’n regeling waardoor jonge artsen een kans hebben kregen.”

De beoogde optie van het CvB ziet het LO niet zitten. Lemmens: “Een maatwerkregeling werkt al snel ongelijkheid tussen afdelingen en individuen in de hand. Wie slim kan onderhandelen is in het voordeel. Wij zijn ook bang voor willekeur: wil een directeur iemand graag kwijt omdat hij disfunctioneert, dan zal die misschien eerder in aanmerking komen dan iemand die het goed doet.” Het LO is verheugd dat in de volgende medewerkers-enquête een paar vragen over het pensioen worden gesteld. Lemmens: “Wij roepen iedereen op om die vragen in te vullen, dan zien we hoe groot de behoefte aan een generatiepact is.”

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)