Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

“We zijn geen pgo-politie”

“We zijn geen pgo-politie”

Photographer:Fotograaf: Loraine Bodewes

Edlab start onderzoek naar beginselen pgo

Al jaren is iedereen het erover eens: het pgo moet vernieuwd. Maar hoe? Onderwijsinstituut Edlab bestaat op de kop af twee jaar, maar veel revolutionaire vernieuwingen zijn nog niet over de UM uitgestort. Die komen er ook niet, zegt coördinator Walter Jansen. “Een gloednieuwe versie van pgo is helemaal niet aan de orde, wel gaan we sommige onderdelen oppoetsen.”

Tien jaar geleden al was de wet van de remmende voorsprong duidelijk zichtbaar: de Universiteit Maastricht liep op onderwijskundig vlak niet langer voor de troepen uit, elke universiteit in Nederland deed wel iets kleinschaligs of iets anders dat op pgo leek. Om de UM weer leading in learning te maken zag in 2009 het project back to basics het licht: docenten met een lumineus idee konden een paar duizend euro opstrijken om te experimenteren. Dat heeft ongetwijfeld het een en ander opgeleverd, maar geen nieuwe voorsprong.

Back to basics vertrok vanuit de filosofie dat pgo geen strak recept is maar een set van uitgangspunten, waaruit faculteiten hun eigen keuze maken. Dat is nog steeds zo, zegt Walter Jansen, innovatiecoördinator onderwijs bij het Edlab, voorheen docent bij European Studies. “We zijn geen pgo-politie maar willen een didactisch arsenaal van ideeën aanreiken. Die ontstaan in de bijeenkomsten met onze zogeheten liaisons, medewerkers van de faculteiten die aan ons instituut zijn verbonden, en leiden tot concrete projecten.”

Tegelijk moet het Edlab het onderwijs vernieuwen en dat lukt niet met louter vrijblijvende extraatjes. Niet voor niets is de functie van vicerector onderwijs in het leven geroepen – in de persoon van Harm Hospers, tevens hoofd van het Edlab - om de geesten in de faculteiten rijp te maken voor verandering. Dat is, om het pgo te versterken, bij drie thema’s gebeurd, zegt Jansen: interdisciplinariteit, onderzoek in onderwijs, en Bildung.

Autorijden

Interdisciplinariteit is aanvankelijk vormgegeven door een geneeskunde- en psychologiestudent. Ze opperden het idee om een interdisciplinair onderwijsgroepje te formeren over de stijgende prijzen van medicatie. “Dat project is afgerond. We zijn nu benieuwd naar hun leerervaring. Hoe hebben de studenten een en ander beleefd, wat heeft het hen opgeleverd? We willen dit niet alleen voor studenten die een excellence-programma volgen, maar voor iedereen toegankelijk maken, liefst in samenwerking met bedrijven. Maar hoe doe je dat? Je moet in ieder geval zorgen dat alle facultaire roosters gelijk lopen.”

Dan is er de inbedding van onderzoek in onderwijs, ook wel aangeduid als CORE (Collaborative Open Research Education). “Studenten krijgen al onderzoeksvaardigheden maar die worden vaak versnipperd aangeboden. Meer samenhang is nodig, een leerlijn, van eenvoudig naar complex. Bovendien moet je studenten vaker laten oefenen, met real-life problemen, in projectgroepen. Onderzoek doen is net als autorijden, dat leer je door veel te doen. We experimenteren met dit soort dingen in het project PBL & Research skills.”

PGO-flair

Ook Bildung is een pgo-element dat meer glans verdient, aldus het Edlab. “Dat draait niet alleen om brede academische vorming, maar ook om zelfontplooiing, houding en eigenschappen als lef, weerbaarheid, nieuwsgierigheid, flexibiliteit. Er loopt nu het project Global Citizenship, met vragen als: hoe stimuleer je de betrokkenheid bij wereldproblemen? Hoe integreer je dat in het onderwijs? Je zou kunnen denken aan een maatschappelijke stage, waarbij een gezondheidswetenschapper bijvoorbeeld een tijdje meedraait in een kliniek. Het verschilt van een gewone stage doordat het in de eerste plaats bedoeld is om eigenschappen te versterken.”

Een maatschappelijke stage is niet per se voor elke student even zinvol en zou daarom ook buiten het curriculum kunnen vallen, zegt Jansen. Ook omdat het nogal ingrijpend is om het reguliere onderwijs open te breken voor een stage. “Aan de andere kant zit het extracurriculaire programma zo vol, dat zo’n stage dan nauwelijks opvalt. Dat willen we ook niet.”

Een ander dilemma dat zich bij het thema Bildung opdringt: hoe toets je dat? “Dat moet zeker gebeuren, maar misschien moet je er niet van uitgaan dat het ‘meetbaar’ is maar ‘merkbaar’. En moet je de student inzicht geven in zijn ontwikkeling.” Over toetsing gaat het Edlab zich trouwens uitgebreider buigen. Hoe geef je pgo-flair aan toetsen? Hoe snijd je toetsen meer toe op de student? Heeft het zin om verschillende versies te maken?

Sensitiever

Ook de international classroom moet nog harder gaan draaien. “Groningen gaat ermee aan de haal, maar hun studentenpopulatie kent veel minder nationaliteiten dan die in Maastricht. Wat wij gaan uitzoeken, is wat dat met studenten doet om met verschillende nationaliteiten in een onderwijsgroep te zitten. Worden ze er cultureel sensitiever van? En zo ja, hebben ze daar iets aan op de arbeidsmarkt?”

Vóór de zomer zal het Edlab een onderzoek naar pgo starten. “Inmiddels hebben enkele varianten de kop op gestoken, maar welke elementen zijn onontbeerlijk in een pgo-context? Wat zijn de minimale eisen? Welke onderdelen zijn minder relevant, welke essentieel? Het is bovendien goed om staf en studenten ervan bewust te maken wat voor leerervaring achter pgo zit. Waarom doen we dit ook alweer zo in Maastricht?”

Lees hier het interview met pgo-coryfee en voormalig UM-hoogleraar Henk Schmidt

Lees hier het artikel over het Rotterdamse proefschrift over pgo

Categories:Categorieën:
Tags:
PGO

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)