Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Tapijnplan kan doorgaan

Tapijnplan kan doorgaan

Photographer:Fotograaf: LIAG Architecten Den Haag

MAASTRICHT. Omwonenden van de voormalige Tapijnkazerne, die bij de Raad van State in beroep zijn gegaan tegen de plannen van de Universiteit Maastricht en de gemeente, hebben grotendeels nul op het rekest gekregen. Dit blijkt uit de tussenuitspraak van woensdag 17 mei.

De gemeente Maastricht krijgt van de hoogste algemene bestuursrechter wel de opdracht om binnen twintig weken het bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat er meer zekerheid is over voldoende parkeergelegenheid op Tapijn. De Raad van State adviseert een voorwaarde op te nemen dat gebouwen in het gebied pas in gebruik mogen worden genomen als is voorzien in de benodigde parkeercapaciteit. Er zijn door de gemeente 125 parkeerplaatsen berekend, maar de partijen – buurtplatform ’t Jekerkwartier, een bewoner van de Glacisweg en een van de Kleine Looiersstraat – komen op een veel grotere behoefte uit. Een van hen vindt 433 een realistischere verwachting.
De andere bezwaren – ze vinden onder andere dat het sportterrein aan de overkant bij het plan betrokken had moeten worden – zijn niet gehonoreerd. Wat betreft een pleidooi tegen de sloop van de gebouwen Y en M, boog de rechter zich over de vraag of de aantasting van cultuurhistorische waarden plaatsvindt in de directe woon- en leefomgeving van de partijen. Dat is niet het geval, luidt de conclusie, aangezien de afstand tot hun huizen behoorlijk is. Ook stelt de Raad van State dat de herontwikkeling van het terrein niet zal leiden tot de door de omwonenden gevreesde ernstige verkeersproblemen.

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)