Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Voortaan twee professoren in college van bestuur

MAASTRICHT. Niet alleen de rector magnificus, ook de voorzitter van het college van bestuur zou voortaan een hoogleraar moeten zijn. Een commissie van de universiteitsraad reageerde positief op een voorstel van het college met die strekking. Was deze regel eerder aan de UM ingevoerd, dan had geen enkele voorzitter benoemd kunnen worden, behalve de huidige.

“Waarom”, zei bestuursvoorzitter Martin Paul, “zouden we aan de voorzitter van het college van bestuur niet ook de eis verbinden dat die hoogleraar is, en op die manier het academische karakter van het bestuur versterken?” Daarmee, vervolgde hij, zou in de toekomst uitgesloten worden dat uitgerangeerde politici of managers uit het bedrijfsleven het tot collegevoorzitter kunnen schoppen. “De universiteit is geen autofabriek, geen koekjesfabriek; wij doen aan onderzoek en aan kennisoverdracht, dat is iets anders.”

Paul, zelf professor, verwees naar Duitsland, Oostenrijk en de Scandinavische landen, waar dit systeem al geldt.

Vanuit de strategiecommissie van de U-raad reageerde prof. Raymond Luja positief; de voltallige U-raad zal dit waarschijnlijk volgende week bekrachtigen. Daarna wordt de zaak voorgelegd aan de raad van toezicht.

Het gaat dus uitsluitend om hoogleraren die al als zodanig werkzaam zijn, hier of elders, en in Angelsaksische termen full professor zijn.

Overigens betekent invoering van dit principe een forse breuk met het verleden. Geen enkele eerdere collegevoorzitter had benoemd kunnen worden. Van alle eerdere voorzitters had alleen Karl Dittrich een puur academische carrière achter de rug, maar hoogleraar was hij niet. Zijn opvolger, Jo Ritzen zei de wetenschap vaarwel toen hij minister werd en daarna directeur bij de Wereldbank. Ook hij was dus geen hoogleraar op het moment dat hij UM-voorzitter werd. De allereerste voorzitter, Sjeng Tans, was politicus, de tweede, Rob van den Biggelaar was uitgever, de derde, Loek Vredevoogd, hoge ambtenaar op het ministerie van Onderwijs. Op de keper beschouwd zou alleen Martin Paul zelf in aanmerking zijn gekomen, had deze regel al eerder gegolden.

Aanleiding tot de suggestie van de collegevoorzitter was de wijziging van het Bestuurs- en Beheersreglement UM. Dat diende hoe dan ook aangepast te worden aan nieuwe hogeronderwijswetgeving, waarna besloten is ook andere veranderingen door te voeren. Zo is nu definitief geregeld dat de rector van buiten de UM mag komen. Verder wordt de invloed van de U-raad op de benoeming van leden van het college van bestuur groter. Voortaan kent elke benoemingsadviescommissie een personeelslid en een student uit of namens de raad. Ook is het streven expliciet gericht op (meer) vrouwen in het college: Bij de benoeming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen, luidt de betreffende bepaling. Hoe dat evenwicht precies bereikt moet worden is niet geheel duidelijk. Het college kent drie leden.

 

 

 

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)