Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Hoe geheim is een onderwijsgroep of college

Regels voor vertrouwelijkheid in onderwijs op komst

MAASTRICHT. Blijft datgene wat in een onderwijsgroep, een college of lezing wordt besproken, in principe binnen de muren van de universiteit? De Leidse emeritus professor George Maat, MH17-onderzoeker, moest in Maastricht ervaren dat zijn besloten lezing voor gezondheidswetenschappers via RTL op straat belandde. De kwestie was voor de Nederlandse rectoren aanleiding richtlijnen op te stellen. Ook bij de UM wordt nu nagedacht over - strengere - gedragscodes en wellicht ook sancties.

Forensisch anatoom George Maat richtte zich zelf tot de rectoren: wat hem was overkomen (zie hiernaast) kon immers ook anderen treffen. Moest de academische setting waarin docenten en studenten onbelemmerd van gedachten kunnen wisselen, niet beschermd worden?

In samenspraak met het rectorencollege binnen de VSNU stelde de Leidse rector Carel Stolker een notitie op die vervolgens door de overige rectoren vlak voor de zomer is onderschreven. De teneur daarvan: een veilig studieklimaat met wederzijds vertrouwen tussen docent en student is belangrijk. Bij sommige opleidingen is vertrouwelijkheid uitdrukkelijk geboden; zeker bij geneeskunde maar ook bij studies als psychologie en criminologie. Bij overtreding daarvan spreekt de notitie van de rectoren zelfs over de noodzaak om “streng te straffen”. Verder dienen docenten waar nodig regelmatig te wijzen op eventuele vertrouwelijkheid van bepaalde lesstof. De instelling zelf heeft ook een taak bij niet-regulier onderwijs, bijvoorbeeld een lezing georganiseerd door een studievereniging, zoals in het geval van Maat. Men moet verenigingen wijzen op hun verantwoordelijkheid zodat zij maatregelen kunnen nemen om ongewenst bezoek te voorkomen.

De universiteiten, zo bevestigt de Maastrichtse rector Rianne Letschert, zijn ermee aan de slag gegaan: “Zijn er inderdaad gedragscodes nodig, wat voor regelingen kennen we al, hoe handhaaf je die, koppelen we er sancties aan, moeten we het UM-breed aanpakken? We hebben nu een werkgroep in het leven geroepen die voor kerst zal rapporteren.”

De thematiek is niettemin lastig, erkent ze. “Sancties, daar ben ik eigenlijk niet zo van, maar bijvoorbeeld in mijn vakgebied, de victimologie, is vaak sprake van gevoelige informatie over slachtoffers. Wat doe je als mensen de geheimhouding schenden? Als docent kon ik daar eigenlijk niets mee. En als mensen moedwillig iets openbaar maken waarmee iemand schade wordt berokkend, word ik daar echt niet blij van.” Of ‘niet blij zijn’ dan ook betekent dat er straffen zullen worden uitgedeeld? Dat laat Letschert nog in het midden.

Intussen zijn er al wel een paar facultaire regelingen aan de UM. Geneeskunde kent sinds 2001 een ‘verklaring tot geheimhouding’ die door studenten ondertekend moet worden. Alles wat patiënt-gerelateerd is dient sowieso binnenskamers te blijven, net als alles wat als geheim wordt gepresenteerd of waarvan men “het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan begrijpen”. Wie zich er niet aan houdt krijgt een aantekening in zijn dossier en moet de cursus ‘communicatie en reflectie’ het jaar daarop overdoen.

Bij psychologie hoeven studenten niets te ondertekenen maar gelden wel gedragsregels. Erg concreet zijn die niet, het zijn vooral algemene fatsoensnormen, behalve als het gaat om het naar buiten brengen van persoonlijke gegevens van staf of studenten, en het opnemen van colleges of practica. Dat is verboden. De sanctie: een aantekening in het dossier.

Maar de opsteller van de rectorennotitie, Stolker, is niet optimistisch over de mogelijkheden om vertrouwelijke informatie in het digitale tijdperk ook werkelijk binnenskamers te houden. Stolker: “Wanneer je als docent echt wilt dat iets niet naar buiten gaat, bepaalde onderzoeksgegevens bijvoorbeeld die nog niet gepubliceerd zijn, dan zeg ik: houd dan je mond maar en deel het niet met je studenten.”

 

 

 

 

 

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)