Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Student en Stad moet beter

MAASTRICHT. Er zal jaarlijks een vast bedrag gereserveerd moeten worden voor het actieprogramma Student en Stad omdat menig lopend project niet op eigen benen kan staan. Dat blijkt uit een evaluatie van de gemeente Maastricht. Toch wil de gemeente haar vingers nog niet branden aan een structureel budget. Ze stelt voor om er alleen volgend jaar geld voor uit te trekken.

Geld is niet het enige knelpunt. De verschillende partners – gemeente, Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd – moeten ook beter samenwerken. Het ontbreekt aan een duidelijke rolverdeling en een gezamenlijke visie. Bovendien wordt er slecht gecommuniceerd, is er geen adequate overlegstructuur, stellen partijen hun eigen belangen vaak voorop en is er onduidelijkheid over wie wat moet doen. Met als gevolg: onbegrip en wrijving. Daarnaast is er kritiek op de naam, staat er in het evaluatierapport: Student en Stad suggereert een scheiding, terwijl men juist het tegenovergestelde ambieert.
Het actieprogramma dat van Maastricht een echte universiteitsstad wil maken waarin bewoners en studenten zo goed mogelijk met elkaar samenleven werd in 2013 omarmd door de gemeenteraad. Voor acute problemen moest een oplossing komen, zoals de overlast van huisfeesten van internationale studenten en het gemis van een online (Engelstalig) platform met informatie over onder meer huisvesting, transport en gemeentelijke zaken en studeren. Er kwam geld vrij voor projecten als het studentenportal MyMaastricht, de Housing Helpdesk en een internationale studentenclub. Wethouder Mieke Damsma kreeg Student en Stad in haar portefeuille. In het rapport wordt nu echter geconcludeerd dat het programma “te breed is begonnen”, en daardoor een “mismatch” was met het “ beperkte beschikbare budget”.
In 2016 werd er in de gemeentelijke begroting voor het eerst een apart bedrag vrijgemaakt in de vorm van een stimuleringsbudget: 150 duizend euro, jaarlijks, voor 2016 en 2017. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om het stimuleringsbudget alleen volgend jaar voort te zetten. Reden voor de PvdA en het CDA om afgelopen dinsdagavond een motie in te dienen tijdens de raadsvergadering over het structureel opnemen van 150 duizend euro per jaar voor Student en Stad. De motie heeft het niet gehaald. PvdA-raadslid Antoine van Lune is verbaasd. “Meerdere partijen stemden tegen “omdat ze niet over hun graf willen regeren [in maart komen er gemeenteraadsverkiezingen aan] of omdat ze de bespreking van de evaluatie willen afwachten. Maar als we gecommitteerd zijn om een succes te maken van Maastricht als internationale studentenstad voor alle burgers, dan moet je ook de bereidheid uitspreken om er structureel geld voor beschikbaar te stellen.”
Wat betreft de stand van zaken van de verschillende projecten: Studentenportal MyMaastricht en de Housing Helpdesk zijn ondergebracht bij de Universiteit Maastricht, maar zullen in de toekomst omgedoopt worden tot stichting en (deels) financieel worden ondersteund door de gemeente. Het is nog steeds de bedoeling dat het International Student Network de internationale studentenclub Kaleido gaat runnen. Vorig jaar liep het echter niet zoals gepland. ISN had geen ervaring in ondernemerschap. De UM besloot er tijdelijk menskracht in te stoppen. Er worden al sinds vorig jaar verschillende evenementen georganiseerd. Idee is dat de club officieel opent in 2019. Het in februari gelanceerde project Match, dat studenten koppelt aan vrijwilligersprojecten, wordt voorlopig nog betaald met geld voor de Matchpilot: 160 duizend, gedeeld door de gemeente en de universiteit.
De evaluatie van het actieprogramma wordt in oktober besproken door de gemeenteraad.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)