Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Over drie jaar nog steeds te weinig vrouwen? Dan quota

Over drie jaar nog steeds te weinig vrouwen? Dan quota

Photographer:Fotograaf: common.wikipedia.org

Rector Rianne Letschert heeft zich zo’n beetje vanaf dag één van haar benoeming per 1 september 2016 telkens weer uitgesproken voor meer diversiteit, en in ieder geval meer vrouwen in de hogere regionen van het universitaire personeelsbestand. In een recent interview door de communicatieafdeling van de UM laat ze zich ‘diversiteitsrector’ noemen. Nu ligt er een rapport, dat echter meer uitgangspunten dan concreet beleid beschrijft.

Diversiteitsbeleid, dat is jouw speerpunt. En je bent nu een jaar bezig. Maar waar blijft het beleid? In de zin van: hier willen we heen en dat gaan we zo en zo doen. Dat staat niet in dit rapport.

Nou, speerpunt, één van de speerpunten, ik ben ook nog met andere dingen bezig hoor. Maar dit is belangrijk, zeker, en ook al staat er geen concreet beleid in, ik ben toch blij met dit rapport. Je kunt zeggen: doe je daar een jaar over? Maar kijk, de werkgroep die het geschreven heeft was al maanden bezig toen ik hier kwam. Alleen, ze concentreerden zich op de genderkwestie, terwijl ik het thema veel breder wil aanpakken. Dus ik heb voor vertraging

gezorgd door de opdracht te verbreden. En zo’n advies gaat eerst langs de faculteiten, je moet draagvlak zoeken dus ja, het duurt lang voordat een rapport als dit door de hele molen is.  Ik zou ook liever zien dat het sneller ging.

Maar hoezo blij ermee?

Omdat diversiteit nu tot speerpunt van beleid is gemaakt. Er wordt een budget voor uitgetrokken, we stellen een programmamanager aan - tussen haakjes, daar hebben we al zeventig brieven op binnen! Het loopt als een trein. En ook heel belangrijk, diversiteit is nu gekoppeld aan inclusiviteit. Een diverse populatie maar er toch niet bij horen, dat kan niet. Dat concept heeft met dit rapport ingang gevonden. En dat is echt een hele stap. Laat ik het zo zeggen: de boot is van de wal, we varen, nu gaan we er echt mee aan de slag. Want laten we wel wezen, wie leest zo’n nota? Ik ben blij dat we aan het werk kunnen.

Er worden in het rapport eindeloos veel categorieën onderscheiden, van vrouwen tot mensen met een chronische ziekte. Wordt dat niet onwerkbaar?

Het gaat erom dat je niemand buitensluit, er moet een zekere balans zijn in je personeelsbestand, en onder de studenten. En je moet ook geen beleid maken op één aspect van het mens-zijn. Je bent het één en het ander en nog weer iets anders, tegelijkertijd.

Toch is ook jouw beleid erop gericht om meer vrouwen op hoogleraarsposities te benoemen.

Ja, en dat heeft ook met die balans te maken, het valt niet uit te leggen dat er zo weinig vrouwelijke hoogleraren zijn. Dat is ook verkeerd in relatie tot vrouwelijke studenten, die krijgen te weinig rolmodellen te zien. Maar vergeet niet, het is ook regeringsbeleid, we hebben er prestatieafspraken met streefcijfers over gemaakt, minister Bussemaker heeft de zogenoemde Westerdijkleerstoelen ingesteld, honderd extra hoogleraarsplaatsen voor vrouwen.

In 2015 had de UM 12 procent vrouwelijke hoogleraren, dat moet in 2020 op 22 procent liggen.

Ik weet niet of het gaat lukken. De faculteiten moeten er mee aan de slag gaan. Maar ik ben nog niet zo ver dat ik vind dat we quota moeten hanteren. Laat ik het zo zeggen, als tegen het einde van mijn termijn, dus over drie jaar, de doelstelling niet gehaald is, denk ik dat we met quota moeten gaan werken. Voorlopig zijn er wat instrumenten: de streefcijfers gelden als indicatoren in de balanced scorecard, het beleid waarop we faculteiten afrekenen. Verder zijn er voorschriften dat er vrouwen lid moeten zijn van de benoemingsadviescommissies, maar daar werd nooit op toegezien. Nu wel. En we zijn al begonnen met verplichte cursussen leiderschap waarin hierop mede de nadruk wordt gelegd, op de implicit bias bijvoorbeeld dat mensen voor leiderschapskwaliteiten eerder naar mannen kijken. We gaan naast de basiskwalificatie onderwijs (BKO) ook een BKL invoeren, een basiskwalificatie leiderschap. En de HR-afdeling is onder leiding van de nieuwe directeur veel actiever op dit terrein. Ze denken nu mee, vormen meer een klankbord, daar krijg ik al positieve reacties op, vooral van jonge medewerkers.

Of het allemaal genoeg is weet ik niet, dat gaan we zien. Diversiteit is sowieso een lastig onderwerp. Je kunt er tien studies over lezen die allemaal iets anders beweren. In die zin ben ook ik zoekende. Wat werkt, wat werkt niet? Maar ja, ik ben wetenschapper, en dan is dat een goede wetenschappelijke houding, toch?

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)