Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Wie het kleine niet eert (2)

Wie het kleine niet eert (2)

Photographer:Fotograaf: Loraine Bodewes

Zoals ik vorige week al zei, hebben nuttige vernieuwingen onbedoelde bijwerkingen. Ooit betaalde ik contributies voor verenigingen, giften aan goede doelen, eens per maand of eens per kwartaal aan de deur of tijdens bijeenkomsten. Al vele jaren is daar de automatische girale overboeking voor in de plaats gekomen. Tegenover het ontegenzeggelijke gemak staat ook een verlies. Veel contacten tussen de gewone leden van partijen en verenigingen, tussen de buurtgenoten of vrijwilligers die met de collectebus langskomen, zijn verdwenen. Collecteren voor goede doelen is geen lolletje meer. Er wordt weinig tot niets gegeven omdat men nu eenmaal gireert. En dat is immers aftrekbaar voor de belastingen. Die reactie schijnt vooral bij onze gegoede medeburgers voor te komen. Zelden trekt men nog de beurs. Die concrete handeling die een mooi gevoel achterlaat. Zowel bij gever als ontvanger. De goede doelen proberen tegenmaatregelen. Soms kan je met de pin doneren. Soms belt een keurig jong persoon aan, een student, die geheel geautoriseerd, je een vaste maandelijkse girale bijdrage, tracht te slijten.

Uiteraard is de manier waarop verenigingen en goede doelen onze bijdragen innen niet de enige oorzaak van de teloorgang van persoonlijke contacten tussen gewone mensen zoals u en ik. De meestal linkse krachten die de goede doelen wilden opheffen, omdat de staat via de belastingen moet zorgen voor goede hulp en zorg, noemde ik al. Een dwaasheid omdat op die manier het particulier initiatief wordt uitgehold. Soms komt een aanval op goede doelen uit technocratische hoek. Zo hoorde ik een rampendeskundige beweren, dat al die nationale inzamelingen beter niet gehouden konden worden zolang niet door deskundigen was vastgesteld hoe groot de schade was en waaraan behoefte was. Hij geloofde wel dat Sint Maarten sterk geleden had. Ook zo’n inzameling was leuk natuurlijk. Het leverde toch niet veel op: zeventig cent per Nederlander.

Veel gekker moet het niet worden. Inzamelingen, donaties aan goede doelen, lidmaatschappen van verenigingen vormen een belangrijk onderdeel van the fabric of society. Het weefsel of netwerk van relaties tussen de burgers dat hen verbindt in plaats van scheidt in sociale klassen, streken en dergelijke. Daarom trek vaker uw beurs, leeg uw spaarpot, bak wafels of fiets tegen een berg op. Daar knappen we allemaal van op.

Hans Philipsen 

PS De Kinderpostzegels zijn weer in aantocht. Een goed doel dat u niet mag missen.

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Enter the code shown above: