Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

UM-student is (zeer) tevreden over studie

UM-student is (zeer) tevreden over studie

Uitslag nationale studentenenquête 2017

MAASTRICHT. De Maastrichtse studenten zijn - in vergelijking met zusterstudies in de rest van het land -bovengemiddeld tevreden tot zeer tevreden over de opleidingen aan de Universiteit Maastricht. Dat is het nieuws van het Centrum voor Hoger Onderwijs Informatie (CHOI), dat de uitkomsten van de Nationale Studentenenquête (gehouden in voorjaar 2017) verwerkt.

De dalende trend van de afgelopen jaren is ingeruild voor een stijgende lijn, waardoor de UM terug is op het niveau van 2014. Met name de bachelor-opleidingen van de faculteit Arts & Social Sciences, European Studies en Arts & Culture, maken een flinke sprong voorwaarts als het gaat om de waardering van studenten en doen het stukken beter dan de afgelopen vier jaar. Ook de faculteit Humanity and Sciences (FHS) springt eruit; die heeft de hoogste score van alle UM-faculteiten. Alleen de faculteit psychologie en neurowetenschap doet het een stuk minder dan vorig jaar, maar zit nog boven het nationale gemiddelde.

Bij de masters is het totaalbeeld hetzelfde: de UM-studenten zijn bovengemiddeld tevreden. Hier doet de School of Business and Economics het na een dip in 2016 weer ronduit goed, en ook Fasos zit na twee magere jaren in de lift. Net als FHS dat vorig jaar onder de streep uitkwam, maar nu weer in de pas loopt met het landelijk gemiddelde.

De inhoud van de studieprogramma’s, de vaardigheden, de voorbereiding op de loopbaan en de faciliteiten krijgen traditiegetrouw, aldus CHOI, mooie punten van de studenten. Gaat het echter om de toetsing dan zijn de studenten van psychologie en biomedische wetenschappen heel kritisch, terwijl die van Fasos, rechten en FHS juist lof hebben.

De docenten zien de waardering voor hun werk wat vooruitgaan en zitten op het landelijk gemiddelde, maar het beeld per faculteit wisselt sterk. Waar (alweer) Fasos vooruitgang boekt en FHS (University College) de beste van de Maastrichtse klas is, schommelt de rest rond het gemiddelde. Behalve de faculteit Health Medicine and Life Sciences, daar zijn de studenten (niet zozeer bij geneeskunde, maar vooral van biomedische wetenschappen en in mindere mate gezondheidswetenschappen) zeer kritisch.

Wat betreft de studeerbaarheid doet de UM het iets beter dan in 2016, maar hier is slechts één uitschieter naar boven: FHS. Of zoals het CHOI-rapport het formuleert: “Bij het UCM vinden de studenten dat de zaken logistiek en qua informatievoorziening uitstekend geregeld zijn.”

De uitkomsten van de Nationale Studentenenquête vormen ook de basis voor de Keuzegids Universiteiten die in november verschijnt.

Beste Studies Elsevier 2017

Afgelopen week kwam Elsevier Weekblad met een ranglijst naar buiten die zich mede baseert op de uitslag van de Nationale Studentenenquête. De UM eindigt in deze ranglijst op de derde plaats van de vier specialistische universiteiten. Wageningen gaat ruim aan kop (tevredenheidscore van 63,2 procent), gevolgd door Tilburg (19 procent) en (met miniem verschil: 18,8 procent) Maastricht. De beste ‘brede universiteit’ is Utrecht met een tevredenheidscore van 15,6 procent.

Het University College in Venlo en Maastricht doen het goed en zijn nummer één en twee van de brede bachelors in Nederland. Het UCM heeft - samen met het University College Leiden - ook de beste docenten, aldus Elsevier.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)