Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Raad Fasos: verwarring over besteding ‘Middelen Studievoorschot’

MAASTRICHT. De voorgenomen besteding van het geld dat vrijkomt door de afschaffing van de basisbeurs - de ‘Middelen Studievoorschot’  - viel niet bij alle leden van de faculteitsraad Arts &Social Sciences in goede aarde. “Het was toch de bedoeling dat wij ervan zouden profiteren”, betoogde studentraadslid Niklas Zerr tijdens de jongste vergadering, “nu gaat een groot deel naar de nieuwe bachelor Digital Society.”

De basisbeurs is vorig jaar afgeschaft. De besparing die dit oplevert vloeit vanaf 2018 deels terug naar universiteiten en hogescholen. Zij kunnen het extra geld inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. In een Gemeenschappelijke Agenda Hoger Onderwijs hebben de studentenorganisaties samen met de instellingen vijf kernambities geformuleerd: intensiever en kleinschalig onderwijs, meer en betere begeleiding van studenten, inzet op talentontwikkeling, passende en goede onderwijsfaciliteiten en verdere professionalisering van docenten.

In Maastricht moet iedere faculteit in de begroting duidelijk maken waaraan het geld wordt besteed. Fasos verwacht in 2018 447 duizend euro extra, oplopend naar 876 duizend in 2021 en meer dan een miljoen in 2022. In een tabel staat een flinke lijst met voorgenomen investeringen: onder andere de aanstelling van een writing expert en een onderwijskundige, continuering van verschillende honours programma’s , onderwijsvernieuwing in bachelor- en master-opleidingen, onderwijsreductie van docenten met een voltijdse onderwijsaanstelling.

Maar ook de ontwikkeling van de nieuwe bachelor en de aanstelling van een secretaris van de examencommissie.  Met name die laatste twee riepen vragen op. Wat doet de secretaris in dit lijstje, wilde de raad weten. “Examens zijn cruciaal voor de bewaking van de onderwijskwaliteit. Studenten profiteren ervan als de kwaliteit van bijvoorbeeld papers en scripties wordt bewaakt”, klonk het van de kant van het bestuur. Bovendien zou het passen in de kernambities. En wat betreft de honours programma’s (“Die hebben we toch al?” aldus een studentraadslid), reageerde decaan Sophie Vanhoonacker: “Die hebben we zelf al jaren gefinancierd, maar als we daar mee door willen moeten we nieuwe bronnen van inkomsten vinden.”

Raadsvoorzitter Amanda Kluveld was het eens met de studenten: “De financiering van de ontwikkeling van de nieuwe bachelor is een fremdkörper.” Het bestuur betoogde dat ook een nieuwe opleiding bijdraagt aan de kwaliteit. “Maar niet voor de huidige student”, reageerde studentraadslid Zerr. Die is veel meer gebaat bij bijvoorbeeld talencursussen en career events. Decaan Vanhoonacker stelde daarop voor om met de studenten om tafel te gaan zitten. “Laten we kijken wat de wensen zijn.”

De raad gaf zichzelf de opdracht om voor de vergadering van 18 oktober de kernambities nog eens te bestuderen om te kijken of de ontwikkeling van een nieuwe opleiding en de aanstelling van een secretaris daarin past.

Bovendien is een extra bestudering van de tabel Middelen Studievoorschot geen overbodige luxe. Raadslid Alexandra Supper (wetenschappelijk personeel) wees er aan het einde van de discussie op dat het bedrag dat het faculteitsbestuur wil uitgeven aan verbetering van het onderwijs een stuk hoger ligt dan de beloofde bijdrage uit het Studievoorschot. In 2018 niet 447 duizend euro, maar 725 duizend; in 2019 niet 448 duizend maar 951 duizend. Kortom: wie goed leest ziet dat de kosten voor de ontwikkeling van de nieuwe bachelor Digital Society niet per se uit de Studievoorschot-pot hoeven te worden betaald.

Op 18 oktober vergadert de faculteitsraad opnieuw over de begroting.

 

 

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Enter the code shown above: