Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Pleidooi voor UM-ombudsman

MAASTRICHT. De UM zou de functie van vertrouwenspersoon moeten opwaarderen tot die van ombudsman, met meer bevoegdheden. Een ombudsman kan zelfstandig aan waarheidsvinding doen. Dat zei vertrouwenspersoon Marloes Rikhof onlangs tegen de universiteitsraad.

Rikhof wijst in haar jaarverslag over 2016 op de beperkte rol die de functie haar toelaat. Medewerkers met klachten over de bejegening door ofwel leidinggevenden (90 procent) ofwel collega’s of studenten worden door haar aangehoord, waarna meestal een advies volgt, eventueel in combinatie met een schriftelijk verslag - voor als het nog een keer uit de hand mocht lopen - en soms ook verdere (morele) ondersteuning. Echte actie, waarbij de aangeklaagde op zijn of haar gedrag wordt aangesproken, of desnoods bij een hogere leidinggevende verhaal wordt gezocht, komt relatief heel weinig voor. “Mijn rol is vergelijkbaar met die van een advocaat”, zei Rikhof in de U-raad, “ik sta de cliënt bij, ik doe niet aan waarheidsvinding”. Om die reden, denkt ze, lopen conflicten soms hoger op dan nodig, tot de rechter aan toe. Ingrijpen in een eerder stadium zou veel van dat soort escalaties kunnen voorkomen, is haar overtuiging. En een ombudsman kan dat. Die heeft een speciaal statuut dat het hem of haar mogelijk maakt onafhankelijk de feiten te onderzoeken en betrokkenen tot antwoord te bewegen.

Het college van bestuur is nog niet overtuigd van de noodzaak van een ombudsman, liet Nick Bos in diezelfde U-raadsvergadering weten. Zo is het de vraag of de rol van vertrouwenspersoon, die alles vertrouwelijk moet houden tenzij de klager toestemt in onthulling van de klacht, te combineren valt met een ombudsman die recht op zijn doel afgaat en dus sowieso gaat praten met de andere partij in een conflict. 

Veel hangt ook af van een goede personeels- (HR)afdeling, zei Bos. Functioneert die naar behoren, dan is een ombudsman wellicht niet meer nodig. Hij hoopt dat dat onder leiding van de nieuwe HR-directeur Antoon Vugts over twee à drie jaar het geval zal zijn.

Deze maand praat het college verder over een eventuele ombudsfunctie, onder meer met de vakbonden in het Lokaal Overleg. 

Het jaarverslag van de vertrouwenspersoon toonde deze keer opnieuw het vertrouwde beeld: de meeste van de 107 klachten betreffen leidinggevenden, en de meeste klagers zijn vrouwen, in vaste dienst, vijftig plus en meestal in een ondersteunende (obp) functie. Wetenschappers weten de vertrouwenspersoon echter steeds beter te vinden: nu 32 keer tegen 17 in 2014. Hoofdmoot van de klachten betreft intimidatie, pesten, respectloos gedrag en discriminatie. Om meer zicht te krijgen op de cultuur op de werkvloer is voor de zomer onder het personeel een enquête gehouden. De resultaten worden tegen december verwacht.

De U-raad wilde van Rikhof weten of de toename van het aantal klachten te verklaren was door de groei van het personeelsbestand. Het antwoord leverde Rikhof twee weken na de U-raadsvergadering: het beloop van de klachten, van 100 in 2014 via 95 in ’15 en 107 in ’16, laat procentueel geen grote schommelingen laat zien. In 2014 klaagde 2,6 procent van de medewerkers, in ’15 was dat 2,3 procent en vorig jaar 2,5 procent. Relatief kan dus in deze drie jaar niet van groei worden gesproken.

De aparte studentenvertrouwenspersoon kreeg vorig jaar 29 zaken op haar bord. Overwegend van vrouwelijke studenten, meestal buitenlandse. Vaak betreft het een enkel los geval, zoals bij al dan niet handtastelijke seksuele intimidatie. Stalking door een andere student, ongelijke behandeling en discriminatie komen iets vaker voor, elk vier of vijf keer. Stalking blijkt in drie gevallen zo ernstig te zijn geweest dat de politie is ingeschakeld.

 

 

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)