Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Vijfminutenzorg

Vijfminutenzorg

Photographer:Fotograaf: Loraine Bodewes

Deze week is een actie in het nieuws van de V&VN, de vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Een beroepsvereniging met veel leden. Deze keer gaat het over de wijkverpleegkunde. Een beroepsgroep die zwaar onder druk staat door bezuinigingen van de overheid, veel vacatures en steeds meer patiënten. Niet alleen door de vergrijzing, ook door patiënten die in het verzorgings- of verpleeghuis niet meer welkom zijn. Deze combinatie van omstandigheden is ernstig genoeg. Toch komt daarbij nog het kwaad van het eindeloos registreren. Drie partijen hebben de naam de veroorzakers te zijn van deze papierberg van formulieren en overdaad aan digitale administratie: de overheid, de zorgondernemers en de zorgverzekeraars. Bij hen gaat het om overzicht, controle, kwaliteit, efficiency en vooral doelmatigheid. De Nederlander als burger en belasting- en premiebetaler heeft daarbij baat, kan er moeilijk tegen zijn. De Nederlander als patiënt en mantelzorger of als werknemer in de zorg wordt er mal van. Wijkverpleegkundigen moeten per vijf minuten vermelden wat ze doen en waar. En nu noem ik maar één vorm van administratie.

De papierberg wordt niet alleen veroorzaakt door de noodzaak van toezicht zoals de bovenstaande drie instanties die voelen, dan zou afbouw niet zo moeilijk hoeven te zijn. Het probleem is echter ingewikkelder. Een niet onbelangrijk deel van alle registratie veroorzaken de professionals in de zorg zelf. Wie State-of-Art-zorg wil geven, volgt protocollen. Zowel de diagnostiek als de therapie moet worden vastgelegd om de best practice te garanderen. Dat leidt tot een duivels dilemma. Zodra er een protocol is, wordt het de overheid, de zorgondernemers en de zorgverzekeraars gemakkelijker gemaakt hun beleid vorm te geven. Soms is dat een goede zaak. Niemand zal betwisten dat bij ernstige aandoeningen vastgelegd wordt wat er moet gebeuren. Ook in die gevallen moet de professional de ruimte hebben naar bevind van zaken te handelen.

De gezondheidszorg is een breed terrein. Daardoor zal het type protocol dat in de topklinische zorg wordt gebruikt afwijken van de voorgeschreven best practice in de wijkzorg. Daar is meer ruimte nodig om te doen wat gevraagd wordt. Niemand zal van de wijkzorg een koffiemoment willen maken. Soms is het wel nodig. Dat hoeft niet allemaal vastgelegd te worden. Hooguit voor andere professionals. Nu er een steeds groter beroep op de wijkverpleging wordt gedaan, zou een eenvoudiger administratie op hoofdzaken, een mooi streven zijn.

Hans Philipsen

 

 

 

Hans Philipsen is oud-rector van de UM én erelid van de V&VN

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)