Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Wat te doen met de ingetrokken subsidie voor Tragos?

Wat te doen met de ingetrokken subsidie voor Tragos?

MAASTRICHT. Wat moet er gebeuren met het geld dat studentenvereniging Tragos dit jaar bij wijze van sanctie niet heeft gekregen van het college van bestuur? De universiteitsraad buigt zich er dezer dagen over.

Het gaat om dertig bestuursmaanden, ongeveer een derde van de totale verenigingssubsidie en equivalent aan zo’n achtduizend euro. Tragos had die verspeeld doordat men zich volgens het college niet aan de ontgroeningsgedragscode had gehouden.

De vraag is, zo meldt het college in een notitie voor de universiteitsraad, aan wie dat geld nu kan worden gegeven. Uitgangspunt is dat het niet zo maar over de andere ontvangende verenigingen wordt verdeeld. Die zouden volgend jaar dan opnieuw een hoger bedrag verwachten dan ze normaliter krijgen, is de redenering. En deze subsidiekorting is in principe een eenmalige kwestie, dus volgend jaar is er helemaal geen extra geld.

Rector Letschert stelt vier mogelijkheden voor, waarbij, zoals ze woensdag 6 december tegen de U-raadscommissie onderzoek en onderwijs zei, “geen belemmeringen gelden, wij volgen wat de U-raad beslist”.

De eerste optie is: sluis het door naar de algemene reserve van het Profileringsfonds. Uit dat fonds worden de bestuursmaanden betaald. De reserve is bedoeld voor bijzondere activiteiten van studenten of verenigingen, dingen die buiten hun normale praktijk vallen. De tweede mogelijkheid: geef het aan de topsporters, die mede daarmee ruimer financieel ondersteund kunnen worden. Derde voorstel: Inn-Between, de studentenecclesia die met geldnood kampt sinds Zuyd Hogeschool haar subsidie heeft ingetrokken. En de laatste optie: creëer een mogelijkheid dat studenten die uitblinken in kunst of een bredere culturele activiteit daarvoor, net als topsporters, extra ondersteuning krijgen.

In de U-raadscommissie klonken verschillende geluiden. Het eerste voorstel, om het geld in het reservefonds te storten, kreeg bijval van Dope, terwijl Novum meer voor de topsportvariant voelt. Complicerende factor bij de optie van het reservefonds: mag Tragos daar dan ook voorstellen indienen? Nee, zegt de een, want straf is straf en dit is dan een achterdeur om het geld alsnog binnen te halen. Ja, zegt de ander, want het gaat uiteindelijk om niet-reguliere activiteiten. Ook de rector laat die mogelijkheid open: “Als Tragos met een heel bijzonder creatief idee komt, dan zou het moeten kunnen.”

Maar ook optie drie en vier, de Inn-Between en de kunst- en cultuurvariant, vonden bijval. Misschien, zo luidde een voorlopige conclusie, moet het Profileringsfonds maar eens opgehoogd worden zodat ook deze categorieën wat ruimer gesubsidieerd kunnen worden. De rector was daar sceptisch over: “Het zou me verbazen als dat gebeurt.”

Volgende week vergadert de voltallige U-raad over de voorstellen.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)