Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

UM-begroting 2018: geen zorgen en ruimte voor investeringen

MAASTRICHT. Komend jaar gaat de Universiteit Maastricht 3,9 miljoen meer uitgeven dan er binnenkomt. Dat is volgens planning en heeft alles te maken met investeringen in onder andere onderwijsvernieuwing, onderzoeksfaciliteiten en de verbetering van de employability en begeleiding van studenten. De extra uitgaven worden betaald uit de reserves. 

“We staan er financieel goed voor”, concludeert de directeur Finance, Ruud Bollen. “De UM wil zich verder ontwikkelen en daarvoor spreken faculteiten spaarpotten aan die bestemd zijn voor de verbetering van de research-infrastructuur en onderwijskwaliteit, of het aantrekken van promovendi.” Ook het college van bestuur zet komend jaar reserves in voor bijvoorbeeld steun bij de ontwikkeling van nieuwe bachelors – zoals Digital Society bij Fasos en een interdisciplinaire, interfacultaire bachelor – en masters, de employability van studenten en de vermindering van de werkdruk. Het zijn investeringen die voortvloeien uit het vorige strategisch plan 2012-2016 (“naweeën”, aldus Bollen) en het nieuwe strategisch plan Community at the Core (2017-2021).

Nieuw in de begroting zijn de zogenoemde ‘middelen studievoorschot’ (geld dat vrijkomt door de afschaffing van de basisbeurs: voor de UM is dat 4,7 miljoen in 2018, oplopend tot zo’n 17 tot 18 miljoen in 2026) die de universiteit van de overheid ontvangt. De faculteiten zetten deze middelen in voor (onder andere) meer en betere studentbegeleiding, talentontwikkeling, verlaging van de werkdruk en professionalisering van docenten.

De begroting omvat ongeveer 430 miljoen euro, iets meer dan de helft van het geld (57 procent) komt van de overheid, 9 procent uit collegegelden, 4 procent beslaat onderzoeksgeld van NWO en KNAW, en 16 procent onderzoeksgeld komt via andere partijen (derde geldstroom) binnen. De rest (14 procent) zijn opbrengsten uit onder andere contractonderwijs. Het grootste deel van deze 430 miljoen wordt uitgegeven aan het personeel (66 procent). Het komend jaar gaat het naar verwachting om 2167 (fte) wetenschappelijk staf en 1558 (fte) ondersteunende staf. Verder rekent de UM op 338 promotieplechtigheden in 2018 en een kleine 18 duizend (17.873 om precies te zijn) studenten. Zo’n vierhonderd meer dan in 2017.

De groei in studentenaantallen (3 procent is de opdracht aan de faculteiten) is noodzakelijk, wil de Universiteit Maastricht het huidige marktaandeel behouden. Veel zusterinstellingen zien hun instroomcijfers immers stijgen, wie dan niet of nauwelijks groeit, voelt dat meteen in de portemonnee. Zelfs een kleine daling nu – bijvoorbeeld 1 procent verlies van het marktaandeel -  zou een negatief effect op de inkomsten hebben.

De universiteitsraad keurde vorige week de begroting goed.

 

 

 

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)