Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Noord-Koreaanse toestanden’ op ziekenhuisafdeling, hoofd treedt af

MAASTRICHT. Nadat hij volgens oud-medewerkers jarenlang een soort schrikbewind heeft gevoerd, is prof. Marcel Tilanus half december teruggetreden als hoofd van de afdeling transplantatie-immunologie en weefseltypering in het MUMC+. Dat meldt de nieuwssite 1Limburg. Het college van bestuur van de UM buigt zich eveneens over de affaire. De FHML-vicedecaan ziet de noodzaak daarvan echter niet in.

Eind december berichtte 1Limburg dat Tilanus - zijn naam werd overigens niet genoemd - er door oud-medewerkers van werd beticht jarenlang mensen zeer onheus te hebben bejegend. Dit variërend van scheldpartijen tijdens afdelingsvergaderingen tot het wegpesten van collega’s. Verschillende mensen zouden een burn-out hebben opgelopen, een aantal medewerkers is vertrokken, er zou sprake zijn van ‘Noord-Koreaanse toestanden’. De nieuwssite had contact met verschillende oud-medewerkers, die echter anoniem wilden blijven.

Volgens de zegslieden sleepte de kwestie al jaren: al snel nadat Tilanus in 2008 het Utrechtse UMC verruilde voor dat van Maastricht, zouden de problemen zijn begonnen. In al die jaren is ook de vertrouwenspersoon van het ziekenhuis ingeschakeld, maar dat heeft kennelijk niet geresulteerd in een formele klacht over deze hoogleraar bij de raad van bestuur. Volgens prof. Nanne de Vries, vicedecaan van de faculteit FHML en als zodanig lid van de raad van bestuur van het MUMC+, is een dergelijke klacht over Tilanus nooit ingediend. “Was dat wel het geval geweest, dan is er een vaste procedure, dan wordt er een vertrouwenscommissie ingesteld die de mensen hoort. Wat nu gebeurde: de raad van bestuur ving geluiden op over de leiderschapsstijl van Tilanus, waarna men, met name bestuursvoorzitter Marja van Dieijen, gesprekken in de afdeling heeft gevoerd. Dus zonder dat er een formele klacht lag.”

Het ging om gesprekken met medewerkers en Tilanus zelf. In dat kader is gepoogd hem te coachen en heeft er ook mediation plaatsgevonden, meldt een MUMC-woordvoerder. Die pogingen bleken vergeefs; medio december besloot Tilanus zijn functie als hoofd neer te leggen. Hij, zo verklaarde de woordvoerder tegenover Dagblad De Limburger, werd geacht “een coachende rol te vervullen en medewerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling. Deze hoogleraar heeft gezegd dat hij dit niet kan leveren.”

Tilanus is niet ontslagen: hij blijft als onderzoeker aan de afdeling verbonden en begeleidt ook nog altijd promovendi. De hoogleraar is door het ziekenhuis “geadviseerd niet met de media te praten”, verklaart de woordvoerder. Tilanus houdt zich hieraan en verwijst direct door naar de persafdeling.

Het college van bestuur van de UM, in casu vooral rector Rianne Letschert, houdt zich ook met de zaak bezig. Letschert laat dat via de UM-woordvoerder weten. Die zegt dat “het college in gesprek is met het faculteitsbestuur van de FHML en met het ziekenhuis”. Verder doet hij geen mededelingen. Faculteitsbestuurder De Vries weet nog van niets en wacht dat gesprek nu maar af, laat hij weten. Wat hem betreft gaat het echter om een ‘ziekenhuisgeval’ waar de universiteit verder buiten staat. “Dat heb ik voor de jaarwisseling al tegen de rector gezegd. Natuurlijk wordt een hoogleraar door de universiteit benoemd en heeft hij bijbehorende rechten als het promotierecht, maar we betalen hem niet. Hij is in dienst van het ziekenhuis. Ook zijn promovendi worden waarschijnlijk door het ziekenhuis betaald. Dan zijn het buitenpromovendi, daar heb je als faculteit weinig mee te maken.”

Tilanus speelt verder geen rol in het curriculum van geneeskunde noch van biomedische wetenschappen, bevestigt het onderwijsinstituut van de FHML.

De leerstoel van deze hoogleraar is geen gewone vakleerstoel maar een die via de Stichting St. Annadal is ingesteld. Daarbij hoort een college van toezicht, meldt De Vries, maar dat toezicht behelst alleen de wijze waarop aan een vijfjaarlijks plan van aanpak gestalte wordt gegeven. De manier van leidinggeven aan een ziekenhuisafdeling valt daarbuiten. In zo’n college zitten onder anderen de decaan en ook de directeur van de School, de paraplu waar het onderzoek van de leerstoelhouder onder valt. “Het is meer een advies- dan een toezichtscollege”, zegt De Vries.

Of Tilanus ook problemen met promovendi heeft, zoals gesuggereerd, is de vraag, denkt de vicedecaan. Die zag Tilanus dezer dagen bij de nieuwjaarsreceptie van het MUMC+ binnenkomen met drie jonge mensen in zijn kielzog, vermoedelijk promovendi. “Ze deden heel gezellig met elkaar.”

 

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)