Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Topinstituut ten onder na stopzetten master

Topinstituut ten onder na stopzetten master

MAASTRICHT. De in Nederland unieke masteropleiding voor evidence based innovation in teaching (MEBIT) wordt stopgezet, waarmee tegelijk ook het instituut TIER wordt meegesleurd. Een ‘gele kaart’ voor de opleiding is de aanleiding. Het college van bestuur noch de decaan van de faculteit FHS vertrouwt erop dat de instituutsleiding in staat zal zijn zich te handhaven in een moeilijke markt. 

De gedachte om met MEBIT te stoppen dateert al van het begin van dit studiejaar. Eind oktober viel vervolgens definitief het doek. De staf werd toen mondeling geïnformeerd door rector Rianne Letschert, de studenten kregen het medio november te horen. In een brandbrief aan het college en de universiteitsraad noemden zij het besluit daarop “onverstandig en onwenselijk”. Tevergeefs, de U-raad sanctioneerde het plan een paar dagen later. Ook de staf is verre van blij met de opheffing, en zeker TIER-directeur prof. Wim Groot. Die heeft zijn ongenoegen duidelijk aan Letschert laten blijken en wil verder geen commentaar meer geven. Dat laatste geldt eveneens voor Letschert. Het besluit zelf is onherroepelijk. De studenten ontvingen een reactie van de rector en decaan Bernadette Jansma waarin hen werd verzekerd dat de tweejarige master voor hun lichting geheel volgens plan zal worden afgewerkt.

Het instituut TIER (Top Institute for Evidence Based Education Research) dat in 2008 werd opgericht door  de hoogleraren Wim Groot en Henriette Maassen van den Brink, kende oorspronkelijk drie vestigingsplaatsen: Maastricht, Groningen en Amsterdam. Daarvan is nagenoeg alleen Maastricht nog over. Onderzoek en onderwijs waren uitdrukkelijk gericht op verhoging van de kwaliteit van het onderwijs (van basis- tot hbo), op basis van wetenschappelijke inzichten. De master kwam rechtstreeks voort uit een vraag van het onderwijsveld, het ministerie van onderwijs steunde in dat kader het instituut financieel. Die subsidie hield in 2015 op. Voor het overige werd men geacht zelf onderzoeksfinanciering te vinden in allerlei projecten, onder meer ook weer voor het ministerie. De master vormde eveneens een belangrijke inkomstenbron.

Onderzoek en onderwijs waren goed tot uitstekend, volgens rapporten van NWO en een recent onderwijsvisitatierapport voor de NVAO dat nog niet is gepubliceerd. De studenten waren in de afgelopen jaren overdonderend tevreden, zo bleek vorig jaar nog uit een enquête. Probleem is echter dat het laatste visitatierapport op één van de vier punten een onvoldoende uitdeelt, en dat betreft de toetsing, en dan nog vooral de manier waarop die op papier is gezet. Gevolg is dat de opleiding als geheel nu een onvoldoende krijgt, in de wandelgangen een ‘gele kaart’. Het euvel is zonder veel moeite te verhelpen, zo erkennen alle partijen, maar het college van bestuur heeft besloten om dat zogenoemde ‘hersteltraject’ niet in te gaan. Dit omdat de studentenaantallen de laatste jaren danig verminderd zijn sinds het hbo soortgelijke (en gemakkelijkere) masteropleidingen aanbiedt. De huidige lichting begon met elf studenten. Verder is het vertrouwen van FHS-decaan Bernadette Jansma en van rector Letschert in directeur Wim Groot - mededirecteur Maassen van den Brink vertrok in 2016 met pensioen - niet groot genoeg om geloof te hechten aan nieuwe plannen. 

Lees hier het uitgebreide achtergrondartikel over TIER en MEBIT.

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

2018-02-07: Jo Moonen
Ik heb deze masteropleiding zelf mogen volgen en ben geschrokken van het bericht om te stoppen met deze opleiding. Ik zelf ben al 35 jaar werkzaam in het hbo onderwijs en deze master heeft voor mij persoonlijk een echte meerwaarde gehad die zich iedere dag dat ik onderwijs mag geven uitbetaalt. Zonde!!!!

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)