Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Nieuwe wisselleerstoel Opzij al maanden bevroren

Nieuwe wisselleerstoel Opzij al maanden bevroren

MAASTRICHT. Na twintig jaar is de Opzij-leerstoel weg bij de Universiteit Maastricht. Opzij gooide het vorig jaar, samen met het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, over een andere boeg. De vacature voor de nieuwe wisselleerstoel is sindsdien echter bevroren. Nederlandse universiteiten zijn het niet eens met de voorwaarden.

De Universiteit Maastricht kreeg in 1998 de Opzij-leerstoel, een initiatief van het gelijknamige feministische maandblad en bedoeld om de doorstroom van vrouwen in de wetenschap te bevorderen. Voorwaarde was wel dat er een interdisciplinair centrum voor vrouwen en genderstudies zou worden opgezet. En dat gebeurde. Maaike Meijer kreeg de leiding en werd de eerste Opzij-leerstoelhouder. Zij werd opgevolgd door communicatiewetenschapper Liesbeth van Zoonen, filosoof en medicus Marli Huijer, jurist Ineke Boerefijn en literatuurwetenschapper Lies Wesseling.

Sinds vorig jaar juni is de Opzij-leerstoel weggehaald uit Maastricht. Na de komst van een nieuwe uitgever van het maandblad Opzij lanceerden de stichting en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) een nieuwe wisselleerstoel (0,4 fte) met een wisselende ‘inbeddingsuniversiteit’. Volgens LNVH-beleidsadviseur Lidwien Poorthuis heeft het Maastrichtse Centrum voor Gender en Diversiteit, waaraan de leerstoel jarenlang was gekoppeld, de profileringsleerstoel niet meer “echt nodig”.
Sophie Vanhoonacker, decaan van de faculteit cultuur- en maatschappijwetenschappen (waar het Centrum voor Gender en Diversiteit onderdeel van is), betreurt het ‘verlies’, maar ziet met de nieuwe inkleuring ook kansen voor wetenschappers uit andere disciplines. Andere vakgebieden kwamen volgens de decaan makkelijker aan bod toen het Centrum voor Gender en Diversiteit nog interfacultair was. Sinds de indaling bij cultuur- en maatschappijwetenschappen “is het lastiger om dit te blijven waarmaken.”

Hoewel de vacature voor de nieuwe LNVH Opzij-leerstoel afgelopen zomer online is gezet, is deze ook weer vrij snel bevroren. Reden: bezwaren van Nederlandse universiteiten tegen de voorwaarden waarop de wisselleerstoel is gebaseerd. Poorthuis: “We willen voorkomen dat een vrouwelijke wetenschapper onze leerstoel krijgt en na twee jaar weer wordt teruggezet naar een hoofddocent-functie.” Verder is er kritiek op de doorlooptijd van twee jaar, dat zou veel te kort zijn. De meeste bijzondere leerstoelen beslaan vier of vijf jaar.
Poorthuis hoopt dat zoveel mogelijk universiteiten zich bij de leerstoel aansluiten. Of dat lukt met alle instellingen valt te bezien. “Universiteiten hebben een eigen hooglerarenbeleid en daar hebben wij als netwerk en Opzij niets over te zeggen.”
Wanneer er daadwerkelijk gesolliciteerd kan worden, is onbekend.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)