Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

OPINIE: Open brief aan de heer Thierry Baudet

Zijn er ‘rassen’ of ‘volkeren’ die minder intelligent zijn dan andere? Zo wordt er in kringen van het Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet, wel over gesproken.  Humaan bioloog dr. Machteld Roede, voormalig UM-docent, dient hem van repliek. Inclusief het soort Latijnse spreuken waar Baudet zo dol op is.

Weledelzeergeleerde Heer Baudet,

Nisi fallor, wanneer ik mij niet vergis, spraken de heren Hiddema en Ramautarsing wel degelijk over grote verschillen in de intelligentie (IQ) tussen zwarten en niet zwarten. Volgens hen onomstotelijk aangetoond in wetenschappelijke debatten. Anderen buitelen over elkaar heen om hen gelijk te geven. Want accidere ex una scintilla incendia passim, uit een kleine vonk zijn vaak hele branden ontstaan. Maar klopt er inhoudelijk iets van de zo racistische beweringen? Ik verzoek u: auditur et altera pars, luister ook naar de tegenpartij.

Non possumus non loqui, wij mogen niet meer zwijgen. Ten eerste ben ik, humaan bioloog, semper vigil, altijd waakzaam, wanneer er over ‘rassen’ wordt gesproken. Een term die reeds lang taboe is. Iedereen ziet wel dat anderen er heel anders uit kunnen zien. Maar vanaf 1950 is met steeds hardere bewijzen aangetoond dat geen afzonderlijke rassen zijn te onderscheiden. Dat is omdat nergens ter wereld scherpe grenzen tussen mensengroepen zijn te trekken. Binnen Afrika zijn de onderlinge verschillen groter dan die met Europa. Onder de huid, onzichtbaar, bestaan er heel andere gradiënten. Zo veranderen huid-, oog- en haarkleur geleidelijk van Noord naar Zuid, maar de bloedgroepenfrequentie verandert geleidelijk van Oost naar West. De steeds verfijndere DNA-technieken laten zien hoeveel genen uit heel andere etnische groepen we állemaal bij ons dragen. ‘De’ autochtone Nederlander is een illusie.

Het praten over verschillen tussen zwarte en niet zwarte mensen is dus al onjuist. Want wie is ‘zwart’? Zo verschillen donkere mensen in Noord en Zuid Amerika, met meerdere blanke voorouders, zeer van de heel donkere bewoners van Midden Afrika. En die verschillen weer sterk van wie boven de Sahara woont. Zo werden bij de vroegere, nu als archaïsch beschouwde ras-indeling Marokkanen en Algerijnen tot de blanke ’Kaukasiërs’ gerekend. Evenals overigens de donkere mensen uit India.

Racisme bestaat helaas zeker wel, maar dat is een maatschappelijk, sociologisch begrip. Het is een wijze van denken: het een andere etnische groep minderwaardig, maar je eigen groep hoger achten vanwege kleurverschillen. Maar dit ter zijde.

Vervolgens wordt bij de cultuurgevoelige IQ-testen - voor een groot deel afhankelijk van de taalvaardigheid - niet altijd zuiver de mogelijkheid tot leren en het oplossen van problemen gemeten. Een gebrek aan goed onderwijs, weinig ervaring met lezen en naar abstracte figuren kijken - een onderdeel van IQ-testen - kan de uitkomsten zeer vertekenen, waardoor een te laag IQ wordt genoteerd.

Over de bewering dat onomstotelijk verschillen in het gemiddelde IQ van volkeren zijn bewezen en zwarten dommer zijn dan de rest van de wereld, kan ik nog denken nubicula est, transibit, het is maar een wolkje, het gaat wel over. Maar het is zeker ontleend aan uitspraken van uw gesprekspartner Jared Taylor, een boegbeeld van de racistische alt-right beweging. Met zijn stokpaardje (‘genetische intelligentieverschillen’) rakelt hij weer de indertijd verworpen uitspraken van Arthur Jensen uit 1969 en de Bell curve (klokkromme) van Richard Hernnstein en Charles Murray uit 1994 hoog op.

En ook de stellingen van de zeer omstreden psycholoog J. Philippe Rushton, opgegroeid in Zuid-Afrika tijdens de Apartheid en werkzaam bij de Universiteit van Western Ontario. Internationaal ontstond groot rumoer toen hij in de jaren negentig het gemiddelde IQ van zwarten, blanken en Oost-Aziaten stelde op respectievelijk 70, 100 en 106. Let wel, dit zou inhouden dat de helft van de zwarten licht tot zwaar zwakzinnig zou zijn; de normale spreiding van IQ ligt immers tussen 85 en 115. Rushton verklaarde de verschillen door zonder scrupule en aantoonbaar blunderend te beweren dat tijdens de evolutie bij zwarten het krijgen van veel kinderen essentieel werd, vandaar hun grote libido en seksuele potentie, maar in het koude noorden zou het ontwikkelen van een grotere intelligentie voordelig zijn geweest. Hersengrootte was dan ook omgekeerd evenredig met de grootte van de geslachtsdelen en die waren het grootst bij zwarten. Dat zouden minder sociale mensen zijn, die minder stabiele huwelijken zouden hebben, dichter bij de apen zouden staan, en die gesteriliseerd dienden te worden.

Verschillende wetenschappers beschreven Rushtons uitspraken als in allerlei opzichten aantoonbaar wetenschappelijk ongefundeerd. Zo werden zijn IQ-testen ondeskundig uitgevoerd, zijn empirische onderbouwing was onzorgvuldig, zijn experimenten vertoonden een grote testbias, hij kwam met gebrekkig statistisch bewijs, minieme correlaties noemde hij onterecht al ‘significant’. Ondanks de internationale vele heftige protesten ging Rushton onverstoorbaar door. Hij vatte zijn slechts door verwerpelijke ideologie ingegeven ‘wetenschappelijke’ opvattingen samen in het boekje Race, Evolution and Behavior (2000). Dit schrijfsel werd in vele landen ongevraagd gratis onder wetenschappers en op instituten verspreid. Ook ik vond het tussen mijn post bij de Universiteit. In 1995 vroeg zijn landgenoot Douglas Walhsten zich af waarom de media toch zoveel aandacht gaven aan een werkje zonder noemenswaardige kwaliteit.

Echter, Arthur Jensen, Hans Eysenck en anderen die ook zelf controversiële extreem racistische uitspraken deden, noemden Rushtons werk ‘indrukwekkend’. Wat mij zeer verontrust, heer Baudet, dat ik helaas in veel huidige reacties een altum silentium, een diep stilzwijgen constateer over dat indertijd is gebleken dat zij allen, evenals Rushton en de uitgave van zijn boekje, werden gefinancierd door het neo-nazistische Pioneer Fund, in 1937 opgericht om de rassenpolitiek van Hitler en de eugenetische beweging in Amerika te ondersteunen.

Bij Rushtons dood in 2012 schreef zijn vurige opponent, de Canadese zoöloog en geneticus David Suzuki: ‘Er zullen altijd ‘Rushtons’ in de wetenschap zijn, en we moeten altijd klaar staan om ze uit te roeien’.  In juli 2014 schreef Walhsten me: ‘Rushton was vooral een provocateur. Hij laat geen blijvend stempel op de wetenschap achter’.

Maar helaas. Het verworpen verhaal over vermeende IQ-verschillen duikt in racistische kringen steeds weer op. Zogenaamde nieuwe bewijzen komen met precies dezelfde getallen als door Rushton genoemd. Taylor en zijn vurige aanhangers, en nu ook meelopers in Nederland, tonen hoe de oude nepopvattingen als een verraderlijke veenbrand blijven doorsmeulen.

Daarom smeek ik u, heer Baudet  animum debes mutare, non caelum. U moet de instelling van uw geest veranderen, niet van problemen weglopen. Snijd deze splijtzwam over zwart en niet zwarte cognitieve vaardigheden weg. Maar ik vrees een vana surdis auribus canere, een tegen dovemansoren praten.

Ave atque vale, gegroet en vaarwel,

Machteld Roede

 

 

Zie ook ‘De wetenschap als excuus’. Dr.Machteld Roede en prof. Dr. Joep Geraedts. In: ‘Rassenwaan. Het misbruik van de wetenschap in racisme’. Biowetenschappen en Maatschappij, kwartaal 1, 2017. Tesink, Zutphen, ISBN/EAN 978-90-73196-85-8.

 

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

2018-02-26: Peter Jaarsma
Beste Machteld Roede ( Met mevrouw of heer durf ik u niet meer aan te spreken gezien gender....)

Ook u draagt bij aan een non discussie. De feiten zoals ik ze zie:

2 jaar geleden geeft een aspirant politicus een interview ( FvD bestond nog niet ) Hier zegt hij wat dingen met als strekking (kort door de bocht): Niet zeuren over je afkomst maar aan het werk met de capaciteiten die je hebt. Het IQ gegeven wordt gebruikt als een duiding dat sociale omgevingen e.d. invloed hebben op je niveau waarop je instroomt. https://brandpuntplus.kro-ncrv.nl/brandpuntplus/racisme-yernaz-ramautarsing/.
Verder heeft Baudet het gehad over "een homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking " Volgens mij bedoelde hij een normale ontwikkeling van een volk, groep mensen op 1 plek. Door de komst van mensen van buitenaf en een normale integratie veranderd een groep, als voorbeeld bijvoorbeeld de gerechten die men eet. ( indische keuken enz. ) niets mis mee. In het verlengde hiervan plaatste Hiddema de opmerking: integratie gaat het beste via het bed. ( SAMENleving)
Kortom deze opmerkingen staan in de lijn van het individu DOE MEE, niet zeuren of aan de kantlijn blijven staan. Dit is geen discriminatie of enge discussie maar een aanzet tot veranderingen. Je bent wie je bent ongeacht....... doe er wat mee.
Dit moet bespreekbaar kunnen zijn. Juist in Nederland. Laten we a.u.b. niet weg blijven duiken in beperking van het vrije woord. Framen en teksten uit zijn verband rukken wat ik ook bij u zie helpt niet mee om met elkaar in gesprek te blijven. U heeft hopelijk een integere taak.... gebruik hem ( of is dit ook het )
2018-02-27: Wim Salki
beste Peter Jaarsma u oproep spreekt mij aan. Alles moet bespreekbaar zijn ook het feit dat Baudet een racist is en samen met zijn compaan een rassenpolitiek alla letre inwil voeren. U oproep spreekt mij dan ook zeer aan: laten we niet weg duiken en het beestje (Baudet en zijn aanhanger) benoemen wat ze zijn
2018-03-05: Machteld Roede
Geachte heer Jaarsma,
Gepensioneerd maar toch bij de tijd, dus mee rennen met foute gebruik van ‘gender’. Wat is er toch mis met de term sekse. Overigens is het Middeleeuwse exclusief Hollandse Machteld toch duidelijk een vrouwennaam. Maar wellicht is tegenwoordig zelfs het geslacht van heer Gysbreght’s verkrachte nicht Machteld (Vondel) dubbel te interpreteren. Uw betoog ontgaat me. Ik wil geen beperking van het vrije woord. Maar zie het als mijn zoals u dat noemt integere taak om als wetenschapper te protesteren wanneer domme, en voor velen buitengemeen kwetsende uitspraken worden gerechtvaardigd met: ‘de wetenschap toont dit aan’. Moeten we al lang achterhaalde feiten als ‘de aarde is plat’ ook maar weer gaan rond bazuinen?
Machteld Roede, gepensioneerd fysisch antropoloog

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)