Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

“Betaald parkeren ligt gevoelig en gaat tot commotie leiden”

MAASTRICHT. Het nieuwe parkeerbeleid zal niet vóór september door de universiteitsraad zijn afgehandeld. Dat voorspelde de voorzitter van de commissie bedrijfsvoering van de raad, Chiel de Theije, tijdens de afgelopen commissievergadering.

De directeur van de Facilitaire dienst (FS) Erwin Kuil, wil de plannen in maart of april rond hebben omdat de nu lopende onderhandelingen met het Mecc in april tot een besluit moeten leiden. In het kader van de ‘gebiedsontwikkeling’ in Randwijck worden er her en der (universitaire) parkeerplaatsen opgeheven: die van het Mecc zouden geheel in de behoefte van de UM kunnen voorzien, zei hij. “Die worden maar vijf dagen per jaar gebruikt.”

Op verzoek van de U-raad gaf de FS-directeur cijfers die relevant zijn voor het nieuwe beleid: op welke afstand wonen de meeste medewerkers, wie komen er in aanmerking voor een parkeervergunning, wat brengt het betaald parkeren de universiteit op, wat kosten de fiets- en OV-vergoedingen? Uit de cijfers blijkt dat bijna de helft van de 4300 medewerkers binnen tien kilometer van het werk woont. Parkeervergunningen worden pas afgegeven bij een afstand van minimaal15 km: zo’n 43 procent valt in die categorie. Op dit moment heeft 65 procent een parkeervergunning: dat gaat dus drastisch omlaag. Alle huidige vergunningen worden sowieso ingetrokken. Op basis van het verwachte concrete gebruik van de betaalde parkeerplaatsen verwacht Kuil een opbrengst voor de UM van zo’n vier ton. Daar staan de kosten voor het fietsenplan (een bijdrage aan de aanschaf van een fiets) tegenover, die worden begroot op een kleine ton. De kosten van de OV-vergoeding zijn niet bekend.

FS heeft een werkgroep ingesteld die zich beraadt op uitzonderingen op de regels: mensen met jonge kinderen bijvoorbeeld die binnen de 15 km wonen maar toch met de auto moeten komen. Een alternatief kan ook zijn om niet de afstand maar de reële reistijd als criterium in te voeren. 

Raadslid Mark Govers benadrukte dat invoering van betaald parkeren “een gevoelige kwestie is die tot commotie gaat leiden”. Hij stelde voor om de uitkomsten van de werkgroep straks voor te leggen “aan de universitaire gemeenschap. Als je die erbij betrekt is de kans op acceptatie groter." Tijdens een eerdere plenaire U-raadsvergadering waarschuwde studentraadslid Jurgen van Heertum (Novum) nog voor een overloop van parkerende studenten in omringende wijken nu die groep ook, zij het minder dan medewerkers, voor het parkeren moet gaan betalen. “Je duwt het probleem de woonwijken in”, zei hij. Nick Bos van het college van bestuur gelooft daar niet in: “De gemeente kan dan ook daar betaald parkeren en een vergunningbeleid invoeren. Ze overwegen dat al.”

 

 

 

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)