Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Over leeftijdsdiscriminatie en seksuele intimidatie

Over leeftijdsdiscriminatie en seksuele intimidatie

Photographer:Fotograaf: Consent Matters Maastricht

Diversiteitsdag

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Voor de Universiteit Maastricht aanleiding om die dag een bijeenkomst te organiseren waarmee ze haar diversiteits- en inclusiviteitsbeleid wil voeden. En nee, het gaat niet (alleen) over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Hoewel het 8 maart Internationale Vrouwendag is en de UM op dat terrein nog een flinke slag moet maken – met 19 procent vrouwelijke hoogleraren zitten we in de middenmoot in de ranglijst van Nederlandse universiteiten – gaat het tijdens de sessies in Theater Kumulus over iets veel breders: leeftijdsdiscriminatie en seksuele intimidatie.
Aagje Swinnen, universitair hoofddocent aan de faculteit cultuur- en maatschappijwetenschappen, doet al jaren onderzoek naar de betekenis van ouder worden. Zij trapt de middagsessie af met het ontkrachten van een aantal mythes over veroudering. “Leeftijdsdiscriminatie is een prangende kwestie”, zegt Lies Wesseling, directeur van het Centrum voor Gender en Diversiteit, die dit evenement organiseert met diversity officer Constance Sommerey (lees hier een interview met haar). “Het is ook iets wat vaak over het hoofd wordt gezien, in tegenstelling tot bijvoorbeeld racisme. Maar het is net zo pijnlijk en hangt samen met gender en etniciteit.” Volgens Wesseling is het een “algemeen universitair probleem. Onderzoeksfinancier NWO hanteert bijvoorbeeld impliciete leeftijdscriteria bij het uitdelen van van veni, vidi en vici-subsidies.” Alleen talenten die maximaal drie jaar geleden zijn gepromoveerd komen in aanmerking voor een veni. Voor een vidi is dat acht jaar, voor een vici maximaal vijftien jaar. “Die beurzen zijn enorm carrièrebepalend.”

Bron van kennis
Er is tijdens de bijeenkomst aandacht voor twee specifieke leeftijdsgroepen: personeel tussen de 25 en 35, en 55-plussers. Jonkies die net aan hun carrière zijn begonnen hebben het zwaar, meent Wesseling. “Een burn-out ligt op de loer, omdat ze zichzelf continu moeten bewijzen. Het is belangrijk dat we ons afvragen hoe we hiermee omgaan, wat het betekent als je steeds van het ene naar het andere tijdelijke contract holt. Bovendien is het de levensfase waarin sommigen een gezin willen stichten. De combinatie van een gezin met een carrière is geen sinecure.”
Oudere werknemers staan voor andere uitdagingen, betoogt Wesseling. “Zij zijn onderdeel van een ingrijpende maatschappelijke verandering. We worden geacht steeds langer door te werken. De universiteit moet zich vaker de vraag stellen hoe we ‘maximaal plezier’ van elkaar kunnen hebben; 55-plussers zijn een bron van kennis en ervaring. Vraag hen wat hun ambities zijn in het laatste deel van hun carrière, welke hindernissen ze daarbij tegenkomen, wat de universiteit kan doen om deze weg te nemen.”
Om degelijk personeelsbeleid kan niemand heen, vandaar dat ook HRM-directeur Antoon Vugts en hoofd HRM Randwijck Christoph Rausch aanschuiven bij het paneldebat met wetenschappers. Rector Rianne Letschert ondertekent aansluitend de Age Friendly University’s 10 principles. De UM zal de eerste continentale Europese universiteit zijn die zich bij het internationale netwerk van Age-Friendly Universities aansluit en zich daarmee verplicht in te zetten voor meer leeftijdsvriendelijkheid in haar beleid. Uitgangspunten zijn bijvoorbeeld het aanmoedigen van persoonlijke ontwikkeling in de ‘tweede helft van het leven’ en degene te ondersteunen die een ‘tweede carrière’ wil. Ook belooft ze met de ondertekening werk te maken van het zogeheten intergenerationele leren, het delen van ervaringen tussen mensen van alle leeftijden.

Ongewenst seksueel gedrag
De ochtend, voorgezeten door vertegenwoordigers van de studentengroep Feminists of Maastricht, staat in het teken van seksuele intimidatie en consent (instemming). Wesseling: “Het onderwerp wordt zelden of nooit besproken binnen de instelling, er rust een taboe op. Het gaat om allerlei formele, maar vooral ook informele situaties, en om de vloeiende grens tussen toenaderingspogingen, flirten en intimidatie. Het is niet altijd klip en klaar waar het een eindigt en het ander begint. Juist daarom is het belangrijk om hierover van gedachten te wisselen.” Volgens Wesseling is consent een heet hangijzer in hiërarchische verhoudingen. “Niet alleen tussen studenten onderling, maar ook tussen docent en student. Interacties gaan snel in de richting van intimidatie wanneer er sprake is van machtsverschillen.”
Ook Wendy Geijen, vertrouwenspersoon voor studenten, en Consent Matters zullen zich in de discussie mengen. Consent Matters, een groep studenten die meer aandacht wil voor ongewenst seksueel gedrag, stuurde in september vorig jaar een brandbrief naar de gemeenteraad waarin ze haar zorgen uitte over de veiligheid van jonge vrouwen in Maastricht, vooral in de nachtelijke uren. Ze verzamelden binnen een maand tijd zestig verhalen van studenten die seksueel zijn lastiggevallen, op allerlei manieren: stalking, gedrogeerd worden, betasting, verkrachting. Hun wens is dat het thema wordt aangepakt, zowel binnen als buiten de UM, denk aan extra alertheid bij de politie en een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zodat seksuele intimidatie in het openbaar strafbaar kan worden gesteld. Burgemeester Annemarie Penn-te Strake neemt het thema serieus en is er sinds het najaar mee bezig. Momenteel wordt er door Juridische Zaken van de UM aan twee gedragscodes gewerkt. Een voor medewerkers en een voor studenten.

Donderdag 8 maart, UM Diversity Day, Theater Kumulus, Herbenusstraat 89.
Voertaal: Engels.

9.30 uur: start ochtendprogramma Sexual harassment and the meaning of consent at UM
14.00 uur: start middagsessie Age Friendly University

Toegang is gratis, wel graag registreren: https://www.maastrichtuniversity.nl/events/maastricht-university-diversity-day 
 

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)