Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

OPINIE: Studentenoverlast is overtrokken

OPINIE: Studentenoverlast is overtrokken

Photographer:Fotograaf: Compilatie Simone Golob

Het thema studentenoverlast krijgt volgens Maurice Evers, hoofd Student & Staff Housing UM, proportioneel veel aandacht in de pers. Dat is onterecht, vindt hij. En dat studentenverenigingen (zij lieten onlangs in een brief aan de gemeenteraad weten zich niet meer welkom te voelen in de stad) het gemeentelijk woonbeleid aan banden willen leggen, vindt hij geen goed plan.

Ik heb met belangstelling het ingezonden stuk van dhr. Romme gelezen over studenten die zich niet meer welkom voelen en bewoners die genoeg hebben van de overlast.
Het is een discussie die nu al enige tijd uitgebreid gevoerd wordt in de media zonder een duidelijke onderbouwing hoe groot die overlast dan wel niet is en waaruit deze precies bestaat.
Bewoners(platforms) doen het graag voorkomen of het met de studentenoverlast kommer en kwel in Maastricht is, maar dat is feitelijk onjuist. Het is zeker geen stadsbrede problematiek, maar beperkt zich eerder tot enkele ‘brandhaarden’. En die moeten natuurlijk aangepakt worden. 

Bij navraag laten alle drie de woningcorporaties altijd weten dat de overlast waar zij mee te maken krijgen, zelden afkomstig is van studenten maar veel meer van de andere bewonersgroepen (ordinaire burenruzies). Bovendien geven zij aan dat studenten meestal makkelijk aanspreekbaar en corrigeerbaar zijn op overlast en dat er daarom ook maar zelden sprake is van herhaling.
Uit de pilot ‘Student en Leefbaarheid’ van de gemeente komen ook echt geen schrikbeelden naar voren. In bijna een half jaar tijd zijn er zo’n 45 meldingen binnengekomen bij de politie en gemeente over studentenoverlast. Deze werden allemaal bekeken. Hiervan bleken er tien niets met studenten te maken te hebben (gewoon Maastrichtse jongeren), zo’n vijftien gerelateerd te zijn aan horecabezoek (waarvan de politie de ernstige mate van overlast niet heeft kunnen vaststellen). De overige twintig klachten hadden wel betrekking op studentenoverlast, maar in geen enkel geval is een boete uitgeschreven. Tijdens de huisbezoeken door politie en handhaving werd vastgesteld dat studenten zich vaak niet bewust zijn van het feit dat ze overlast veroorzaken omdat ze in hun eigen ‘bubble’ leven. Wanneer ze daar echter op aangesproken worden leidt dit vrijwel altijd en direct tot bijstelling van het gedrag.  
Toch is het iedere keer de overlast van studenten die proportioneel veel aandacht krijgt in de pers en dat is volgens mij dus niet terecht en erg overtrokken. Een nuancering zou wel op z’n plaats zijn. Zeker gezien de grote sociaaleconomische, culturele en maatschappelijke bijdrage die studenten aan de stad leveren.

Maar ook de studentenverenigingen stellen zich in hun bijdrage in Dagblad de Limburger aan als ze vinden dat ze niet meer welkom zijn in de stad. Bijvoorbeeld: 40 procent van de groei van de woningmarkt in Maastricht is de afgelopen jaren terecht gekomen bij studenten die ‘slechts’ ongeveer 10 procent van de bevolking uitmaken. Niet echt een reden om te klagen, lijkt mij. Dat zij vinden dat er koste-wat-kost meer woonruimte bij moet komen voor studenten, maar dat de gemeente (en gemeenschap) daar niet in mee wil, kun je toch moeilijk uitleggen als ongastvrij. Uiteraard moet er voor iedere doelgroep huisvesting georganiseerd worden en voert de gemeente hierin de regie, maar in een inclusieve samenleving mag dat niet ten koste van elkaar gaan. Klakkeloze afschaffing van de beperkende regels voor studentenhuisvesting in de huidige Woonprogrammering waar zij voor pleiten en verdere liberalisering van de (studenten)verhuurmarkt zijn daarom slechte ideeën. De voortbrenging van huisvesting volledig overlaten aan vraag en aanbod kan en zal zeer negatieve gevolgen hebben voor de sociaal en economisch zwakkere partijen in de markt, en dat geldt ook voor de meeste studenten. Te weinig betaalbare huurwoningen en veel te dure studentenhuisvesting. Daar schiet toch niemand iets mee op?

Maurice Evers, hoofd Student & Staff Housing UM

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)