Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Over ongezonde MTB’ers en zeemansliederen

Over ongezonde MTB’ers en zeemansliederen

Onderzoek voor de stad

Niet alleen de regio maar ook de stad Maastricht profiteert royaal van de wetenschap. Om er twee studies uit te lichten: vorig week presenteerden UM-onderzoekers de uitkomsten van een cultuur-enquête, verspreid onder 12 duizend Maastrichtenaren. En binnenkort start een onderzoek naar de gezondheid van onder meer MTB-personeel.

Als expert cultuur- en erfgoedbeleid was Joop de Jong zeer opgetogen over de opdracht van de gemeente. Of hij de omvangrijkste enquête in de stad sinds jaren onder zijn hoede wilde nemen. Samen met Tout Maastricht, een stichting die cultuurparticipatie bevordert, verspreidde hij een vragenlijst onder 12 duizend Maastrichtenaren over cultuurbeoefening, -bezoek en -waardering. Ruim tweeduizend respondenten hebben de lijst met 45 vragen geretourneerd, alleszins representatief volgens Joop de Jong, hoofddocent bij de faculteit cultuur- en maatschappijwetenschappen.

Op de statige werkkamer van wethouder Bert Jongen, in het stadhuis, presenteert De Jong samen met Jaap van Royen, directeur Tout Maastricht, de uitkomsten. Wat blijkt: 62 procent van de Maastrichtenaren heeft in het afgelopen jaar cultuur actief beoefend. “Wat daarbij opvalt is dat een op de drie zingt”, zegt De Jong, die een team van jonge onderzoekers en studenten leidt. “Daarna volgen tekenen en schilderen, en een instrument bespelen.”

Van het culturele aanbod heeft 94 procent in de afgelopen twaalf maanden gebruik gemaakt. De meest bezochte instellingen zijn achtereenvolgens Pathé, Centre Céramique, Boekhandel Dominicanen, Euroscoop, Lumière en Theater aan het Vrijthof. Hierbij maakt het weinig uit in welke wijk je woont of hoeveel je verdient. Leeftijd doet er wel toe. Van de jeugd bezoekt iedereen cultuur, van de 65-plussers slechts de helft. “Persoonlijke omstandigheden noemen de ouderen als belangrijkste hobbels.”

Daarbij spelen eenzaamheid en armoede volgens wethouder Jongen, onder de indruk van de kwaliteit en de respons van het onderzoek, een rol. Wat hem betreft voldoende reden voor beleidsmaatregelen. De wethouder, zelf een fervent filmliefhebber, is verheugd over de waardering van het culturele aanbod: 7,1. Millennials zijn zelfs nog iets tevredener, aldus De Jong. “De vaak gehoorde klacht dat de stad voor jongeren weinig te bieden heeft, lijkt daarmee onterecht.”

Ontlezing

Wat verder opvalt: de meerderheid van de respondenten is cultureel actief buiten de verenigingen. Ze zingen bijvoorbeeld niet in een koor, maar in een informeel gezelschap, licht De Jong toe. Sociaal contact en plezier zijn de belangrijkste redenen om aan cultuur te doen, vaker dan artistieke drijfveren. Ook verrassend: Maastrichtenaren reizen voor culturele voorstellingen of evenementen eerder naar de rest van Nederland dan in de provincie of de Euregio.

Lacunes kent het onderzoek ook. “Groepen die een heel ander cultuurbegrip erop na houden, zijn ondervertegenwoordigd in de respons. Migranten bijvoorbeeld, die bij cultuur ook aan bruiloft denken. Die groepen gaan we in vervolgonderzoek bewust opzoeken.”

De enquête is een eerste scan, benadrukt De Jong, die zich een kind in een speelgoedwinkel voelt. “We hebben een enorme berg data, waarmee we heel veel vragen over cultuur kunnen beantwoorden. Veel jongeren doen aan cultuur, maar als je kijkt naar de laag opgeleide jongeren, dan schrik je tegelijk van de ontlezing. Veel van hen hebben de afgelopen twaalf maanden dus geen enkel boek, tijdschrift of krant gelezen.”  

Een andere vraag is: wat doet de gemeente met de uitkomsten? Veel culturele instellingen krijgen nauwelijks bezoekers. Gaat het stadsbestuur, met de bevindingen in de hand, eventuele subsidiebedragen aanpassen? De Jong, na het persgesprek: “Je weet het nooit, zeker niet als bepaalde politieke partijen het voor het zeggen krijgen. Maar goed, mijn werk houdt op bij de analyse.”

Over een enkele vraag zal menigeen zich verbaasd hebben. Een daarvan is ongetwijfeld: Zingt u zeemansliederen? “Die is opgenomen om aan te haken bij andere onderzoeken, wat vergelijkingen tussen steden mogelijk maakt.” In Maastricht zingt niemand zeemansliederen.

Gezondheidsproblemen

Een ander Maastrichts onderzoeksproject richt zich op de gezondheid van werknemers met een lage sociaal-economische positie. Hoe krijg je gezondere werknemers? Welke aanpak werkt het beste volgens henzelf? Dat gaat de UM onderzoeken in samenwerking met sociaal werkbedrijf MTB Maastricht en PQ Silicas, een chemiebedrijf uit Eijsden.

“Het blijkt dat huidige gezondheidsinterventies vaak niet op hun belevingswereld aansluiten”, vertelt Agnes Meershoek, universitair hoofddocent bij Health Ethics and Society en een van de onderzoekers. “Er wordt soms gedacht dat zij hun gezondheid niet belangrijk vinden, maar dat is niet waar. Het is alleen niet hun enige zorg. Er speelt vaak nog veel meer: kinderen met een etiket, financiële problemen. Dat kost energie en maakt het moeilijker om de discipline op te brengen om gezond gedrag in te passen in je dagelijkse leven.”

Vandaar dat de onderzoekers samen met deze mensen op zoek willen gaan naar de juiste aanpak. “We gaan hen vragen wat ze verstaan onder gezondheid. Welke problemen ze daarmee hebben en hoe je daar iets aan zou kunnen doen.” De gezondheidsproblemen kunnen werkgerelateerd zijn, maar dat hoeft niet. “We kijken naar de leefstijl in het algemeen. Het werk is een goed startpunt, het is belangrijk om fit te zijn voor je werk en leuk werk kan ook bijdragen aan je gezondheid.”

De samenleving betrekken bij onderzoek vindt Meershoek logisch. “We vinden het belangrijk om een nieuwe aanpak te ontwikkelen in dialoog en samen met de mensen om wie het gaat.”

Cleo Freriks/Maurice Timmermans

 

Actueel UM-onderzoek ten behoeve van de stad of regio, uit een veelheid koos Observant één per faculteit:

Faculteit Humanities & Sciences: samen met kunstenares Marie van Vollenhoven proberen de kennistechnologen de kunstbeleving van Maastrichtenaren in kaart te brengen; de data verzamelen de onderzoekers via een website, waar bezoekers een game spelen.

Faculteit cultuur- en maatschappijwetenschappen: onderzoek naar wat immigranten bindt aan de Provincie Limburg.

Faculteit psychologie en neurowetenschap: Psychologen helpen werkgevers om geschikte werkplekken te creëren voor mensen met een ‘grote afstand tot de arbeidsmarkt’. Het project is onderdeel van 4Limburg, een programma om de arbeidsparticipatie in Limburg te verhogen (waar meerdere faculteiten aan meewerken).

School of Business and Economics: samen met het LIOF bestuderen de economen of de subsidiepot LimburgMakers (van de Provincie) effect heeft op de werkgelegenheid en de innovatiekracht van MKB bedrijven.

Faculteit Health, Medicine and Life sciences: onderzoekers hebben onderzocht of het Sociaal investeringsfonds van de Gemeente Maastricht haar doel verwezenlijkt: het bevorderen van een zorgzame participatiesamenleving. Dat gebeurt onder meer door burgerinitiatieven te financieren. Zo hebben burgers in Daalhof een kinderboerderij overgenomen die dreigde te worden wegbezuinigd; de boerderij biedt een (therapeutische) plek voor mensen uit zorgorganisaties.

Faculteit rechten: criminologen evalueerden onlangs het project Frontière waar de gemeente zes jaar geleden mee startte; het was bedoeld om de drugsoverlast (op straat) aan te pakken doordat coffeeshops geen buitenlanders meer mochten toelaten.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)