Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Wie vaker afwezig is tijdens een blok, haalt lagere cijfers

Onderzoek onder European Studies studenten

MAASTRICHT. De eerstejaars student die trouw alle bijeenkomsten van de onderwijsgroep bijwoont, presteert stukken beter dan degene die net voldoet aan de aanwezigheidsnorm. Dat blijkt uit een onderzoek van Patrick Bijsmans en Arjan Schakel onder eerstejaars European Studies dat onlangs in Higher Education werd gepubliceerd.

Toen twee jaar geleden de discussie over aanwezigheidsplicht binnen Fasos opnieuw oplaaide, was de maat vol voor Patrick Bijsmans en Arjan Schakel, allebei universitair docent bij de vakgroep politieke wetenschappen. “Er wordt te weinig onderzoek gedaan naar onderwijs. We moeten besluiten gaan nemen op basis van degelijk onderzoek in plaats van op ‘gefundeerde intuïtie’”, concludeerden zij.

Om meteen de koe bij de hoorns te vatten. “We hebben de aanwezigheidslijsten van alle eerste-jaars-onderwijsgroepen van European Studies (academische jaren van 2012-2015) opgevraagd en die gekoppeld aan informatie over de behaalde cijfers, bindend studieadvies, nationaliteit, geslacht, vooropleiding, enzovoort. Alles uiteraard geanonimiseerd.” Het ging om zo’n duizend studenten. Een derde van hen (326) had bij ieder vak voldaan aan de aanwezigheidsplicht én minimaal 42 studiepunten gehaald, de BSA-norm.  

Zou zelfs bij deze gemotiveerde groep aanwezigheid een rol spelen?, vroegen de onderzoekers zich af. Jazeker. “Degenen die geen bijeenkomst misten, haalden gemiddeld een punt meer voor alle vakken dan de studenten die 70 procent (het verplichte minimum) aanwezig waren.” En wat betreft de kans op een positief bindend studieadvies: “Wie honderd procent aanwezig is, heeft 99 procent kans op een positief bindend studieadvies. Wie er 70 procent is, heeft daar 46 procent kans op.” Kortom: aanwezigheidsplicht heeft toegevoegde waarde.

Het feit dat de faculteit Arts and Social Sciences in september 2017 de aanwezigheidsplicht afschafte, is voor Schakel en Bijsmans geen reden om hun onderzoek te stoppen. “Niet dat we het weer willen invoeren, maar we analyseren nu de meest recente data en geven die kennis door aan studenten en docenten.” Zo blijkt uit de analyse van periode één van dit studiejaar dat 80 procent van de ES-studenten 80 procent van de bijeenkomsten aanwezig is. Bij de bachelor Arts and Culture is zelfs 90 procent van de studenten 90 procent aanwezig.

Studenten die al eerder een BSA kregen, zijn oververtegenwoordigd in de groep die vaker een bijeenkomst overslaat. “Zij behoren tot een risicogroep en hebben al een gesprek gehad met de mentor. Volgend studiejaar kunnen we hier meteen op inspelen.”

De twee willen het onderzoek naar onderwijs binnen Fasos verder uitbreiden - er loopt nu een Comeniusaanvraag - en zoveel mogelijk collega’s aanmoedigen om mee te doen. “Het hoeft geen groot onderzoek te zijn, je kunt ook ervaringen met een literatuurverwijzing delen op ons blog. Wij willen een cultuur creëren waarin we professioneel met onderwijs omgaan.” Om te besluiten: “We onderzoeken nu internationalisering. Iedereen zegt dat leren in internationaal samengestelde groepen zoveel oplevert. Wij kijken of dat ook zo is.”

 

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)