Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Romeinse machthebbers

Romeinse machthebbers

Verplichte literatuur

Wie: Tanja van der Meer, universitair docent rechtsgeschiedenis

Boek: Zevendelige serie The Masters of Rome, Colleen McCullough

Voor wie: rechtenstudenten

Marius, Sulla, Caesar en Augustus. Het zij je vergeven als er geen belletje gaat rinkelen bij de eerste twee namen, maar wie enigszins iets wil weten van de Romeinse geschiedenis kan niet om Caesar en Augustus heen. Ze zijn de twee hoofdrolspelers in de laatste jaren van de Romeinse republiek, een chaotische tijd waarin zich de ene na de andere politieke crisis en burgeroorlog voordeed. Uiteindelijk kwam er in 27 voor Christus een keizerrijk waarvan Augustus de eerste keizer werd.

Geschiedenis, in het bijzonder rechtsgeschiedenis, is het terrein van jurist Tanja van der Meer. Eerstejaars die in Maastricht het drie-weken-durende blok rechtsgeschiedenis volgen – “2500 jaar historie in 12 uur college” – krijgen van haar een goedbedoeld advies: “Lees de zevendelige serie van Colleen McCullough, The Masters of Rome. Want wil je het Romeinse recht beter kunnen plaatsen, begrijpen waarom het zo in elkaar zat, begrijpen waarom ons recht op een bepaalde manier in elkaar steekt, dan zul je meer moeten weten dan wat kale gegevens. Inzicht in de maatschappij en hoe die functioneerde is van groot belang.”

Maar wees gewaarschuwd: de serie bestaat uit zeven delen van elk zo’n duizend pagina’s. “Het is echt een enige serie. Juist doordat McCullough zoveel aandacht heeft voor het wetgevingsproces en de manier waarop de Romeinen met hun wetten omgingen – inclusief het opzoeken van de mazen in de wet– maakt de boeken tot een aanrader voor juristen. Het is op een leuke, losse manier geschreven. Het zijn romans, persoonlijke verhalen, dus geen wetenschappelijk relaas. Tegelijkertijd heeft McCullough gedegen onderzoek gedaan en haar zoektocht en bronnen verantwoord in de laatste pagina’s.”

Het eerste boek, The first man in Rome, draait om Marius, een bijzonder figuur die het leger hervormt, vertelt Van der Meer. “Hij introduceert een beroepsleger, geeft er een professionele draai aan. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat elke soldaat een uitrusting van zo’n 10 tot 15 kilo mee moest nemen. Het Romeinse rijk kon zich mede hierdoor uitbreiden tot een groot gebied. Aan het hoofd stond een tweekoppig bestuur: de consuls. Zij werden gekozen voor een ambtsperiode van een jaar. Maar er was een groot verschil tussen degenen die de hoogste functie hadden, de consuls, en de politieke macht. Die laatste lag vooral bij de mensen achter de schermen, degenen die aan de touwtjes trokken. En om deze personen draait het.”
Het Romeinse recht, gaat Van der Meer verder, is niet in één keer opgezet als één systeem. “De Romeinen gingen serieus om met het formuleren van wetten. Je zult nergens ontdekken dat een juridische term in de ene wet een bepaalde inhoud heeft, en in een andere, latere wet een andere. Alle radertjes kloppen.”

Wendy Degens

In deze rubriek bevelen docenten een roman aan die een ander licht werpt op het vakgebied dan de studieboeken

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)