Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Ongewenst gedrag: 240 medewerkers hadden er in 2017 last van

MAASTRICHT. Zeker 240 medewerkers van deze universiteit hebben vorig jaar minimaal één keer te maken gekregen met ‘ongewenst gedrag’. Zo’n 50 mensen kunnen zich zelfs slachtoffer noemen van herhaalde ongepaste bejegening. Het college van bestuur vindt “elk geval er een te veel”.

Dat blijkt uit een enquête onder het UM-personeel die op instigatie van vertrouwenspersoon Marloes Rikhof in de zomer van 2017 is gehouden door bureau Monstarecon. Vier vormen van ‘ongewenst gedrag’ stonden centraal: seksuele intimidatie, agressie, pesten en discriminatie. Vooral pesten blijkt een thema: bijna de helft van alle respondenten heeft daar in de zes maanden voorafgaand aan de enquête eens of vaker mee te maken gehad. Seksuele intimidatie komt ongeveer even vaak voor als agressie, zo’n 14 procent heeft het een keer meegemaakt, 2 procent (20 mensen) is echt slachtoffer. Dat laatste wil zeggen dat men er meermalen aan is blootgesteld. Discriminatie ten slotte komt het minst vaak voor: ruim 5 procent heeft het één keer ondervonden, ruim 3 procent meer dan eens.

Het probleem met deze enquête, zo geven de onderzoekers zelf toe, is de geringe respons. Hoewel bij de servicecentra meer mensen reageerden dan bij de faculteiten, en het ondersteunend personeel meer meedeed dan de wetenschappers, vulde al met al slechts een kwart van de UM-medewerkers de vragenlijst in. Volgens het bureau is bij dit soort onderzoek 37 procent respons te verwachten en 60 procent nodig voor conclusies over de gehele populatie.

Dat betekent echter niet, zo benadrukken ze, dat de uitkomsten waardeloos zijn. Juist ook doordat in de eerste paar dagen dat de vragenlijst online was, het meest is gereageerd, is de conclusie gewettigd dat vooral ‘klagers’ zich hebben gemeld, de mensen die metterdaad last hebben gehad van ongewenst gedrag. En dat zijn er dus een paar honderd. Het college van bestuur schrijft aan de universiteitsraad dat men “elk geval er een te veel” vindt, reden waarom het thema ‘ongewenst gedrag’ prominenter in het personeelsbeleid wordt verwerkt. De HR-adviseurs zullen er alerter op zijn. Vanuit de U-raad klonk de wens het thema in ieder geval in de jaargesprekken op te nemen.

Bij een uitsplitsing van de gegevens naar faculteiten blijken de juristen opmerkelijk laag te scoren: bij hen gebeurt weinig, slechts 1,5 procent valt in de categorie echte slachtoffers, mensen die herhaaldelijk last hebben. Het omgekeerde is het geval bij de cultuur- en maatschappijwetenschappers van Fasos. Van alle faculteiten is de situatie daar het slechtst: 10 procent beschouwt zich als slachtoffer, een derde heeft wel eens iets vervelends op dit terrein meegemaakt.

Bij de servicecentra springt ICTS eruit: daar is 11,5 procent meermalen slachtoffer geweest van ongewenst gedrag.

Opvallend is verder dat er UM-breed geen echt groot verschil tussen mannen en vrouwen is. De laatsten zijn iets slechter af, maar Rikhof laat weten als vertrouwenspersoon andere indicaties te hebben. Bij haar melden zich gewoonlijk meer vrouwen.

Wie zijn de daders? Volgens de onderzoekers vooral collega’s. Dat verbaast Rikhof. Zij krijgt meer klachten over leidinggevenden. Misschien dat een extra studie naar de rol van deze groep bij ongewenst gedrag, daar licht op kan werpen. Het is een van de meer gedetailleerde studies die op basis van dezelfde data zullen worden uitgevoerd.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)