Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Eerste UM-brede bachelor in de maak

MAASTRICHT. Als alles meezit, opent in september 2019 de eerste werkelijk universiteitsbrede bachelor zijn deuren. Het gaat om Global Studies, ontwikkeld en verzorgd door alle zes faculteiten van de Universiteit Maastricht. Het plan komt binnenkort in de universiteitsraad, vervolgens moet ook de minister nog groen licht geven.

Het programma van Global Studies (GS) cirkelt rond vijf grote thema’s, die in de loop van de drie jaar bachelorstudie worden behandeld. Het gaat om milieu en duurzaamheid, migratie en burgerschap, tolerantie en overtuigingen (beliefs), global justice en ten slotte: 21ste eeuws leren.

Al die thema’s worden, zo breed als ze zijn, vanuit alle mogelijke hoeken benaderd. Het plan benadrukt sterk het interdisciplinaire karakter van de opleiding, en dat is wat anders dan het ene vak naast het andere plaatsen, klinkt het. Hier gaat het om een curriculum dat van begin af aan gezamenlijk is ontwikkeld door juristen, bestuurskundigen, (ontwikkelings)economen, psychologen, geografen, sociologen, antropologen, medici, gezondheidswetenschappers, onderwijskundigen, historici en technologen. Afhankelijk van het thema speelt het ene vakgebied een grotere rol dan het andere.

Hoe gaat die aanpak er in de praktijk uitzien? Het plan beschrijft een case study die onder het milieuthema (environmental sustainability) valt. Uitgangspunt: de zeeën rond Afrika worden leeggevist door technologisch superieure vissersvloten uit Azië en Europa. Er is internationale wetgeving die dat verbiedt, maar Afrikaanse landen hebben niet de middelen om daar de hand aan te houden. Gevolg: duizenden lokale vissers verliezen hun broodwinning en migreren naar Europa. In Oost-Afrika zoeken anderen hun heil in piraterij, iets wat weer leidt tot het verleggen van scheepvaartroutes.

Studenten die zich hiermee bezighouden zien de verbanden tussen wereldwijde ontwikkelingen en hun lokale gevolgen (of omgekeerd), zien hoe terreinen als economie, politiek, recht en andere vakgebieden hier nodig zijn om de situatie te kunnen begrijpen, en zien ook hoe oplossingen niet anders dan vanuit verschillende invalshoeken gevonden kunnen worden.

En dat is precies de bedoeling van deze opleiding, schrijven de auteurs onder aanvoering van projectleider prof. Valentina Mazzucato van de faculteit cultuur- en maatschappijwetenschappen ( Fasos). De afgestudeerden worden opgeleid tot ‘bruggenbouwers’ tussen mensen die problemen wèl vanuit hun eigen vakgebied benaderen: de academische disciplines zullen immers niet verdwijnen.

Mogelijkheden om vervolgmasters te doen zijn er te over, zowel binnen de UM als verder aan acht Nederlandse universiteiten. Gemikt wordt op een internationale studentenpopulatie, zowel Nederlands, Europees als ook “meer dan gemiddeld” buiten-Europees.

Dat hangt samen met het ‘globale’ perspectief, dat bewust studenten maar zeker ook docenten wil rekruteren uit de ‘Global South’, dus Afrika, Latijns-Amerika en delen van Azië.

De initiatiefnemers geloven niet dat deze bachelor bestaande opleidingen zal ‘kannibaliseren’ door studentenstromen te verleggen: men verwacht een nieuw publiek aan te boren. In vijf jaar tijd wil men van een instroom van 50 naar 120 studenten gaan.

Een groot verschil - ondanks alle verwantschap - met Liberal Arts-opleidingen zoals het University College, zo klinkt het, is het vaste programma: alle studenten doorlopen hetzelfde curriculum, terwijl bijvoorbeeld bij het UCM een grote individuele vrijheid bestaat.

Organisatorisch zijn er nog wel wat hobbels te nemen. Een opleiding dient formeel onder een faculteit te vallen, zodat ook een opleidingscommissie en een faculteitsraad hun rol kunnen spelen. De meest voor de hand liggende faculteit, Humanities and Sciences (FHS), die traditioneel als kweekvijver van nieuwe initiatieven gold, kent op dit moment onzekere tijden. De faculteit wordt opgesplitst, zo kondigde vicedecaan Mathieu Segers onlangs aan, maar hoe dat precies zal verlopen is nog onduidelijk.

 

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)