Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Hoger Onderwijs voor Ouderen stopt in Limburg

MAASTRICHT. Limburgse ouderen kunnen binnenkort geen hoger onderwijscursussen meer volgen in hun provincie. Zuyd Hogeschool, de enige instelling in Limburg die nog zogenoemde HOVO-cursussen verzorgde, trekt per 1 mei de stekker uit het aanbod.

De hogeschool moest jaarlijks tienduizenden euro’s toeleggen om het aanbod van HOVO Zuyd draaiende te houden, meldt Zuyd. “We betreuren het zeer en juichen het toe als HOVO een start kan maken met een andere instelling”, zegt een woordvoerder. Dat lijkt vooralsnog echter niet aan de orde en daarmee wordt uitgerekend Limburg, ’s lands sterkst vergrijzende provincie, de enige provincie zonder HOVO-aanbod.

Universiteiten en hogescholen kunnen onder de noemer HOVO een eigen cursusprogramma aanbieden voor mensen van vijftig jaar en ouder. Koepelorganisatie HOVO Nederland ziet erop toe dat de instelling de kwaliteit van het onderwijs voldoende waarborgt. Sinds 1990 was HOVO ook in Limburg actief.

Het bestuur van de Stichting HOVO Zuyd bestond uit Fontys Hogescholen, de Universiteit Maastricht, de Open Universiteit en de rechtsvoorgangers van Zuyd Hogeschool. Er werden cursussen aangeboden over uiteenlopende onderwerpen als kunst, cultuur, filosofie en geschiedenis.

Kostendekkend

De OU, Fontys en de Universiteit Maastricht hebben zich in der loop der jaren echter teruggetrokken waardoor Zuyd als enige overbleef. Jaarlijks maakten zo’n duizend cursisten gebruik van het aanbod in Maastricht, Roermond en Heerlen.“ In 2013 hebben we afgesproken dat HOVO kostendekkend moest gaan opereren, maar dat is in vier jaar tijd helaas niet gelukt”, zegt een woordvoerder van Zuyd.

Geen hulp

Een poging om andere instellingen opnieuw bij het programma te betrekken is eveneens op niets uitgelopen en ook de provincie is niet bereid om bij te springen, zo bleek gisteren. “Het besluit is een verantwoordelijkheid van Zuyd Hogeschool zelf,” schrijft de voorzitter van Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van de CDA-fractie. De activiteiten van HOVO zouden bovendien “niet bijdragen aan de provinciale doelstellingen op het gebied van human capital.”

HOVO Nederland reageert verrast. “We betreuren het besluit en vinden het ook niet passen in de maatschappelijke trend” zegt een woordvoerder. “Nu we steeds ouder worden is een leven lang leren nog belangrijker.”

Of het besluit van de hogeschool terecht is, kan de woordvoerder niet zeggen. HOVO-Nederland heeft geen zicht op de financiële situatie van de afzonderlijke HOVO-afdelingen. Er zijn volgens de woordvoerder geen signalen dat dit probleem ook in andere provincies speelt. Limburg is ook de enige provincie waar één instelling het gehele HOVO-aanbod verzorgt, zegt een woordvoerder van Zuyd.

HOP, Steffi Weber

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)