Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Docenten krijgen miljoenen voor onderwijsverbetering

NEDERLAND/MAASTRICHT. Tientallen docenten aan hogescholen en universiteiten – onder wie drie van de Universiteit Maastricht - krijgen geld om hun onderwijsideeën te realiseren. Wetenschapsfinancier NWO trekt dit jaar zes miljoen euro uit voor de zogeheten Comeniusbeurzen, die voor de derde keer worden toegekend.

In totaal zijn 74 voorstellen gehonoreerd: 37 beurzen gaan naar hogescholen, 36 naar universiteiten en één beurs gaat naar een gemeenschappelijk project. De beurzen richtten zich dit jaar op drie thema’s: ‘gepersonaliseerd onderwijs’, ‘gelijke kansen’ en ‘hoger onderwijs in verbinding met de samenleving’.

Dit leidde tot uiteenlopende projecten, van een ‘virtual reality tool’ om de 3D-structuur van moleculen te verkennen (Vrije Universiteit) tot een project waarbij de inzichten uit het honours-onderwijs worden ingezet om studenten met een hoog uitvalrisico te motiveren (Saxion Hogeschool).

Cultuurverandering

Het Comenius-programma, vernoemd naar de 17e-eeuwse pedagoog Johannes Amos Comenius, werd in 2016 in het leven geroepen en gefinancierd met de opbrengsten van het leenstelsel. De beurzen geven een impuls aan onderwijsvernieuwing en dragen idealiter ook bij aan een cultuurverandering. Vooral bij de universiteiten voert het wetenschappelijk onderzoek de boventoon en geldt het onderwijs nog vaak als ondergeschoven kindje.

In 2016 werd één beurs ter waarde van vijftigduizend euro toegekend, vorig jaar waren dat er tien en dit jaar is het programma opnieuw fors uitgebreid. Uiteindelijk zal er jaarlijks structureel twintig miljoen euro worden verdeeld.

Netwerk

Voor het eerst kent het Comeniusprogramma drie soorten beurzen toe. De laagdrempeligste is de zogeheten Comenius Teaching Fellow-beurs, die al in maart werd toegekend. De beurs ter waarde van vijftigduizend gaat naar jonge docenten die hun eigen onderwijs willen verbeteren en innoveren. Van de 145 aanvragen werden er 46 keer gehonoreerd. Drie gaan er naar Maastricht: S.A.J. Beausaert (SBE), P.P.M. Hurks, en I.T.H. Römgens (UCM).

De nieuwe Comenius Senior Fellow-beurs, ter waarde van honderdduizend euro is bedoeld voor ervaren docenten met minimaal vijf jaar werkervaring. Dit jaar krijgen 22 docenten de beurs die er vernieuwingen op opleidingsniveau mee willen realiseren. Er werden 78 voorstellen ingediend.

Eveneens nieuw is de zogeheten Comenius Leadership Fellow-beurs ter waarde van 250 duizend euro die docenten in staat moet stellen om hun vernieuwingen door te voeren op faculteits- of zelfs op instellingsniveau. Zes van 23 aanvragen werden gehonoreerd, waarvan er drie naar het hbo gingen, twee naar het wo en één naar een gemeenschappelijk project.

De beurzen worden uitgereikt op 16 mei. Dan treden de ‘fellows’ ook toe tot het nieuwe Comenius Netwerk van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

HOP, Steffi Weber

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)