Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Hoogleraar: rechtszaak tegen UM wegens verengelsing “redelijk kansloos”

MAASTRICHT. De rechtszaak die de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) tegen de Onderwijsinspectie en de universiteiten van Maastricht en Twente heeft aangespannen, lijkt “redelijk kansloos”. Dat zegt hoogleraar publiekrecht Aalt-Willem Heringa. Ook het college van bestuur van de UM meldt in een schriftelijke verklaring weinig twijfel te hebben over een goede afloop. BON protesteert tegen de ‘verengelsing’ van het hoger onderwijs.

Donderdag kondigde BON aan dat ze een zaak zou aanspannen; de boodschap werd extra kracht bijgezet via een interview met BON-voorman Ad Verbrugge in het actualiteitenprogramma Nieuwsuur, diezelfde avond. De vereniging vindt dat de twee universiteiten de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) aan hun laars lappen, en dat de inspectie tekortschiet in haar toezichthoudende taak. In de WHW staat immers dat het onderwijs “in het Nederlands” plaatsvindt. Er is echter een ontsnappingsroute: een andere taal kan worden gebezigd “indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het instellingsbestuur vastgestelde gedragscode.” De UM beroept zich op die bepaling en heeft onlangs nog zo’n gedragscode vastgesteld.

Maar BON vindt dat “de grotendeels Engelstalige universiteiten van Twente en Maastricht” zijn doorgeschoten in hun internationaliseringsdrang. Daarmee zijn het “extreme voorbeelden van een ontwikkeling die zich in het hele hoger onderwijs voltrekt”, zo meldt de website van de vereniging. Verbrugge benadrukte in Nieuwsuur dat de beheersing van het Nederlands door Nederlandse studenten steeds meer te wensen overlaat, iets wat des te erger is omdat het merendeel van die studenten volgens hem in een Nederlandse beroepspraktijk belandt. Bovendien ligt er op dit gebied juist ook een taak voor universiteiten en hogescholen. De WHW zegt namelijk dat het hoger onderwijs mede gericht moet zijn “op de bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands”. In Engelstalige opleidingen, zegt BON, gebeurt dat dus niet.

Dat het politieke debat over internationalisering en verengelsing dezer dagen uitermate actueel is, met een recente beleidsnota van VSNU en de Vereniging Hogescholen en een onderwijsminister die nog voor de zomer met een nota over internationalisering zal komen, is niet iets wat BON overtuigde om even te wachten met de rechtszaak.  Verbrugge en de zijnen vinden dat de discussie al te lang aansleept en dat het nu tijd voor actie is.

Toch is het precies dat punt dat volgens prof. Heringa deze zaak niet sterk maakt. Onder het voorbehoud dat hij de tekst van de dagvaarding nog niet kent - op een verzoek van Observant die toe te sturen had BON vrijdagmiddag 18 mei nog niet gereageerd - wijst Heringa erop dat juist omdat de politiek er volop mee bezig is, dit geen zaak zal zijn waar een kortgedingrechter “zich diepgaand mee zal bemoeien”. Daarnaast, zegt hij, blijkt deze wetstekst over de voertaal in het hoger onderwijs al jaren voor onenigheid te zorgen: een extra reden waarom een kort geding niet de meest geschikte route is. Tot slot noemt Heringa min of meer uit de losse pols een aantal opleidingen aan de UM die moeiteloos binnen de uitzonderingscriteria (een andere taal dan het Nederlands) van de wet passen, zoals European Studies, de European Law School, International Business en het University College. Zijn conclusie: “Mij dunkt is de zaak redelijk kansloos.”

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

2018-05-19: P. Bergen
BON is niet tegen het Engels in het onderwijs maar voor het Nederlands. De genoemde opleidingen zijn geheel volgens de wet in het Engels en daar is niets mis mee. De kwaliteit en de inhoud van deze opleidingen zijn goede reden om het Engels als instructietaal te hanteren. Dat zegt BON nadrukkelijk ook. Staat trouwens in de dagvaarding.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)