Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Martin Paul: “Niet vanwege publieke opinie beleid aanpassen”

Martin Paul: “Niet vanwege publieke opinie beleid aanpassen”

Photographer:Fotograaf: archief UM

MAASTRICHT. De aangekondigde rechtszaak van de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) tegen de Universiteit Maastricht baart de voorzitter van het college van bestuur, Martin Paul, weinig zorgen. 

Sterker, het college heeft een strijdlustige verklaring het licht doen zien waarin wordt aangekondigd dat de UM “gaat vechten” voor haar internationaliseringsstrategie. Die, zoals bekend, uitgaat van de gedachte dat als de inhoud van een opleiding internationaal is en de eraan gekoppelde arbeidsmarkt ook, de onderwijstaal Engels dient te zijn. Paul verblijft op dit moment in Perth, Australië, - hij is voorzitter van het Worldwide Universities Network (WUN) dat daar nu congresseert - en wijst er in een telefonisch interview op dat juist ook de ligging van de UM haar anders maakt dan universiteiten in het westen van het land. “We zitten in een grensregio, die is al internationaal, daar spelen we op in.”

De ophef die is ontstaan rond de ‘verengelsing’ van het hoger onderwijs verbaast hem zeer: “Wij doen dit al twintig jaar, al die tijd was het geen issue, nu is er ineens die contrabeweging. Ik heb het hier in Australië aan collega’s verteld, die moesten zo ongeveer aan de zuurstof toen ze het hoorden. Allemaal zeggen ze: onderzoek en onderwijs zijn internationaal, Engels hoort daarbij. Wij zijn met onze international classroom een voorbeeld voor instellingen in andere landen.”

Toch lijkt de Nederlandse publieke opinie, zeker ook gezien het door BON aangekondigde kort geding, de UM niet meer zo gunstig gezind. In de Tweede Kamer klinken kritische geluiden dat er te veel belastinggeld aan buitenlandse studenten wordt gespendeerd en dat Nederlandse universiteiten er toch in de eerste plaats voor Nederlandse studenten zijn. De PVV zinspeelde zelfs op sluiting van de UM. Kortom, de UM mag met haar uitgangspunten het grootste gelijk van de wereld hebben, haar imago loopt de laatste tijd deuken op.

Zou het ten behoeve van het maatschappelijk draagvlak niet verstandig zijn het beleid wat aan te passen? Bijvoorbeeld iets meer te mikken op Nederlandstalige opleidingen?

Paul: “Nee, dat is alleen maar opportunistisch. Als er een logisch voorstel voor zo’n opleiding komt zeggen we geen nee, maar om deze reden, dat zou een politieke verkoopactie zijn. Ik hoop dat we de Kamer kunnen overtuigen, ik wil discussiëren op basis van feiten, niet van emoties.”

Maar emoties spelen een rol. Irritatie bijvoorbeeld over het gebruik van Engels in benamingen. ‘Maastricht University’ ook in Nederlandstalige communicatie, in plaats van ‘Universiteit Maastricht’, de officiële naam. Een woordvoerder van het college van bestuur die zich in zijn mails aan Nederlandse media ‘spokesman’ noemt. Dat zou kunnen verklaren waarom radiozender BNR vorige week bij wijze van gimmick rector Letschert in het Engels interviewde.

“Zo belangrijk vind ik dat allemaal niet, en ik denk ook niet dat het werkt om kleine dingen aan te passen. We kunnen beter onze positie nog eens goed uitleggen.”

De claim van BON dat Engelstalig onderwijs het peil van het Nederlands onder studenten achteruit doet gaan, verwerpt Paul. “Ik ken die data niet, maar ik ken wel onderzoek dat het omgekeerde beweert, dat de beheersing van de moedertaal niet terugloopt als gevolg van Engelstalig onderwijs.”

In de wet staat dat universiteiten de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlandse moeten bevorderen. Moet de wet veranderd worden?

“Nee, want we houden ons eraan, we bieden bijvoorbeeld cursussen Nederlands academisch schrijven aan. En dat het Nederlands slechter is geworden: als het al zo is, dan gaan basis- en middelbaar onderwijs nog altijd aan ons vooraf.”

In vijf Scandinavische landen circuleert op dit moment een uitgebreid rapport met aanbevelingen voor een gezamenlijk ‘Noords’ hogeronderwijsbeleid rond internationalisering en taal. Daarin ook het voorstel om tweetaligheid onder de (internationale) staf te bevorderen en zelfs van alle nieuwe stafleden contractueel te eisen dat ze zich zowel in het Engels als in de landstaal kunnen uitdrukken, of die in ieder geval goed kunnen volgen.

Is dat iets voor Maastricht? Dat ook van buitenlandse stafleden verwacht wordt dat ze het Nederlands beheersen omdat dit nu eenmaal een Nederlandse universiteit is?

“Ook wij bevorderen tweetaligheid van onze staf, het Talencentrum biedt cursussen aan, maar je moet het niet verplicht stellen. Behalve bij geneeskunde, daar geldt voor clinici wel een verplichting. Ik ben allergisch voor bureaucratie, voor regels. Ik ben niet uit Duitsland weggegaan om nog meer regels opgelegd te krijgen.”

 

 

 

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

2018-05-24: Josse de Voogd
“Niet vanwege publieke opinie beleid aanpassen”

Ofwel donder op samenleving die de universiteit financiert.

"ik wil discussiëren op basis van feiten, niet van emoties.”

Paul beweert in een ander interview dat grenzen er niet meer toe zouden doen voor de huidige generatie. Onzin. Dit is typisch een geval van emotie, dat zijn geen feiten. Emoties spelen net zo goed bij de voorstanders van verengelsing. Als je onderbouwde kritiek hebt krijg je bv continu het verwijt rechtspopulistisch te zijn, dat vind ik ook emotioneel en niet feitelijk.
2018-06-24: William
Let's rephrase the issue here. The issue is about financing students, and thus the allocation of collected taxes.

The Dutch citizens pay the studies of more than 50% of international students in Maastricht. Let's assume that each student costs the tax payer 15,000 Euros per year, and there are 8,500 International students, that sums up to 127,5 Million Euros per year, just for Maastricht alone. Let's extrapolate that to 13 universities (14, minus Open Universiteit that mostly has Dutch programs), and we assume that they have similar proportions, just for simplicity, then the Dutch tax payers pay almost 1,7 BILLION Euros per year on students who are not their own citizens! We should be thankful to the Dutch for their generosity.

Let's be honest here, many international students are rude, selfish, and arrogant. Often not willing to communicate with others or to contribute to the Dutch society. In an earlier message, Observant published that many international students find it difficult to fit in with the Dutch. This is total crap: The Dutch are open minded and often willing to meet new people. The international students however should learn social skills to adjust to the Dutch culture. Inviting one over for coffee doesn't cost much and, from my own experience, the Dutch students always accept such invitation and extensively talk about their interests.

I came to Maastricht to learn the Dutch culture, but about 60% of my program consists of students predominantly from Germany. People speak German in class, form groups with each other. This greatly influences how I perceive to study in Maastricht.

Guess what, I'm German, and if I wanted to be among German students, I would have stayed in Germany. It's that simple. Nowhere in Germany are so many Dutch students as there are German students in Maastricht.

When the UM promotes that they are the most international student, what they actually say is: "We are the largest university with German students outside Germany".

These international students predominantly leave the country upon graduation. Why would any society choose to put international students first? These international students often don't work in the Netherlands, and if they do, their income does not result in paying significant taxes. In the end, these international students only cost the society lots of financial resources.

This is, contrary to what Martin Paul suggests, not based on emotions but solid rationale.

Likewise for Martin Paul. He's German. I think that it would greatly benefit Maastricht University if its management team completely consisted of Dutch professors and businessmen. Again, we, the international students, come to Maastricht to learn the Dutch culture. To meet Dutch students.

Instead, Maastricht University is losing it's identity by forcefully wanting to become more international. Again, highly influenced by its management...

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)