Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Universiteiten positief over docentdiploma

NEDERLAND. Het is heel goed dat universitaire docenten tegenwoordig een lesbevoegdheid moeten behalen, vinden de universiteiten. Wel kan de didactische opleiding van promovendi landelijk beter worden afgestemd.

Tien jaar geleden bedachten universiteiten dat het onderwijs ondergesneeuwd dreigde te raken. Het zou meer aandacht moeten krijgen, vonden ze. Daarom spraken ze onderling af dat hun docenten op cursus moesten.

Docenten moesten voortaan een ‘basiskwalificatie onderwijs’ behalen, maar het was aanvankelijk niet helemaal duidelijk wat zo’n bko precies inhield. Universiteiten maakten afspraken waar het traject aan moest voldoen. Ze konden vervolgens zelf bedenken hoe ze dit vorm gaven.

Buiten kijf

Vandaag presenteren de universiteiten hun eigen evaluatie, op basis van peer review. Het rapport komt voort uit een serie bijeenkomsten waarin bestuurders, beleidsmedewerkers, studenten en natuurlijk docenten zelf de inspanningen onder de loep namen: hoe vullen de universiteiten het traject in? Is de bko wel wat waard?

Wat blijkt: over het algemeen is men zeer te spreken over de kwaliteit van de bko. Ondanks  verschillen tussen programma’s, staat de waarde van de bko volgens de deelnemers buiten kijf.

“We wilden weten: pakken we het wel goed aan? En het antwoord is: ja”, zegt Jaap Mulder, medeorganisator van de peer review en medewerker van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is blij met de evaluatie en de “rijke uitkomst”.

Promovendi

Een landelijk punt van aandacht zijn jonge docenten die geen universitair docent zijn, maar wél lesgeven, bijvoorbeeld promovendi. Zij kunnen nu niet overal een bko-traject volgen en krijgen een aangepast didactisch traject aangeboden. “Ze worden goed begeleid en zijn vaak zeer geliefd als docent, maar die vervangende trajecten kunnen landelijk beter op elkaar worden afgestemd. We gaan kijken hoe we dat het beste kunnen aanpakken”, zegt Alice van de Vooren, senior onderwijsadviseur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en medeauteur van het rapport.

Voorzitter Rolf van Wegberg van het Promovendinetwerk Nederland is blij om te horen dat er werk wordt gemaakt van de begeleiding van promovendi. “Uit onderzoek van twee jaar geleden blijkt dat veel lesgevende promovendi het gevoel hebben dat ze onvoldoende worden begeleid. Het kan inmiddels verbeterd zijn, maar daar heb ik geen bewijs voor.” Hij noemt het rapport “de liefste peer review ooit” en mist de aandacht voor de jonge garde. “Ik hoop dat er in toekomst meer wordt geïnvesteerd in de permanente educatie van docenten. En wel van het begin af aan, niet pas als je universitair docent bent”.

HOP, Steffi Weber

 

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)