Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Sphinx-debat: wil Maastricht een studentenstad zijn?

Sphinx-debat: wil Maastricht een studentenstad zijn?

Ze geven Maastricht een cijfer tussen de 7 en de 10, maar blijven na hun studie? Daar zegt slechts een enkeling volmondig ‘ja’ op. Achttien studenten kwamen aan het woord in de korte documentaire die journalist George Vogelaar maakte in opdracht van Maastricht-LAB, een platform voor nieuwe vormen van stadsontwikkeling. De film werd dinsdagavond in het restaurant The Commons vertoond als startpunt voor een debat, georganiseerd door debatcentrum Sphinx, over Maastricht; studentenstad of niet?

“Ik mis een zekere rauwheid.” “Het is geen super hippe stad.” “De sfeer wordt bepaald door 50-jarige vrouwen die naar het Preuvenemint gaan.” Het moge duidelijk zijn: alhoewel de studenten Maastricht als een prettige, gezellige en veilige stad omschrijven van precies de juiste grootte, is het ook allemaal wel erg sjiek en sjoen.  

 “Ik ben hier in de jaren 80 komen studeren”, zegt Erik de Jong, opleidingscoördinator autonome beeldende kunst aan de Academie voor de Beeldende Kunst in Maastricht. “Dat zeiden we toen ook al. Er lijkt weinig veranderd.” Zijn medepanelleden Karin van der Ven (directeur Jules) en Pascal Breuls (directeur Student Service Centre) geven tegengas. “Ik herkende veel studenten uit de film als leden van studentenverenigingen, als lid leef je erg in een cocon”, zegt Van der Ven. “Je moet in deze stad zelf op zoek gaan naar initiatieven”, voegt Breuls er aan toe.

De Jong vindt dat er meer plekken moeten zijn waar jonge mensen iets kunnen uitproberen en “goed op hun bek kunnen gaan. Dat hoort bij een stad. Moeten we dat regisseren? Misschien moeten we het juist meer op z’n beloop laten, meer dereguleren.” Breuls valt hem bij. “Studenten willen vaak een ruimte met een bureau en koffie, meer hebben ze niet nodig. Dat is lastig te vinden, je loopt snel tegen regels aan.”

Van de Ven vindt juist dat de stad het te veel op z’n beloop laat. “Het getuigt van gebrek aan visie. We moeten beslissen of we een studentenstad willen zijn en daar consequenties aan verbinden. Er wordt veel gepraat over huisvesting, over behoud van talent, maar wat dóen we?” Ze krijgt later bijval uit het publiek. “Maastricht is een stad met drie of vier zielen”, zegt een man op de eerste rij. “We hebben geen heldere visie van wat we willen zijn. Het zijn daardoor niet alleen studenten die moeite hebben een plek te vinden. Ik voelde me ook pas na 35 jaar hier een Maastrichtenaar. En ja, er zijn een heleboel deelvisies gemaakt, maar die dragen altijd het stempel van de wethouder.” “Er is geen college-overstijgende visie”, concludeert gespreksleider Simone van Trier.

Wat is een studentenstad eigenlijk, vraagt iemand anders uit het publiek. De Jong vindt die discussie “niet zo interessant. Ik heb het liever over de jonge dynamiek in de stad, die droogt snel op. Vaak komt het neer op losse projecten en soms rekenen we onszelf daar rijk mee. Maar houdt zo’n initiatief op dan is er geen logisch vervolg. Er is geen serieuze ambitie om die jeugdige dynamiek op te nemen in de ontwikkeling van de stad.”

Ook uit het publiek komt de opmerking dat Maastricht pas een studentenstad is als de inwoners een emotionele band met de studenten voelen. “Daarvoor moet de stad volmondig ‘ja’ zeggen tegen de studenten.” Toen de universiteit naar de stad kwam, omarmde de burger de student ook op die manier, zegt Breuls. “Het waren de burgers die van deur tot deur gingen om stickers te verkopen en te lobbyen voor de UM. Ergens zijn we elkaar kwijtgeraakt.” Van der Ven denkt dat het wel meevalt. “Net zoals toen niet alle burgers van deur tot deur gingen, zijn nu niet alle burgers tegen studenten.”

De studenten in de documentaire zijn vrijwel allemaal van plan Maastricht na hun studie te verlaten. Een veelgenoemde reden is dat ze hier in de regio niet het werk kunnen vinden dat ze graag willen doen. Ook in de zaal vertellen twee jonge ondernemers dat het lastig is om een bedrijf op te zetten. “Ik word naar de Randstad geduwd.” Van der Ven denkt dat ze daar niet per se beter af zijn. “In Amsterdam heerst geen sfeer van elkaar iets gunnen. Hier is het makkelijker je te onderscheiden.” Op de opmerking een van de ondernemers dat hij niet weet waar hij met zijn plannen voor de creatieve sector, reageert ze: “Je kunt Facebookvrienden worden met Bert Jongen (wethouder voor cultuur, red.), dan stuur je hem een bericht en heb je binnen een paar uur een reactie.” “Dan gaat Bert het druk krijgen, als iedereen dat doet”, zegt de vragensteller. Van der Ven haalt haar schouders op. “Je bent toch ondernemer? Dan zal je dat toch gewoon moeten doen.” Gewoon doen, daar is De Jong het mee eens, maar hij erkent wel dat het lastig is te weten waar je moet zijn. “De infrastructuur is niet zichtbaar.”

Een jonge wetenschapper in het publiek vertelt dat ze onderzoek doet naar waarom mensen al dan niet blijven na hun studie in Maastricht en Groningen. Hoewel de vergelijking met de noordelijke stad vaak getrokken wordt, is Groningen hierin anders dan Maastricht. “Daar krijgen studenten een soort zekerheid vanuit de stad. Ze zien een toekomst daar voor zich, de stad blijft hen iets bieden. In Maastricht ontbreekt er iets waardoor ze niet verder dan hun studietijd kijken.” Wat dat precies is, wordt ook na aandringen van gespreksleider Van Trier niet duidelijk. “Misschien moeten ze meer ruimte krijgen? Of ligt het aan de werkgelegenheid?”

En dat vat de avond goed samen. Ja, er zijn problemen. Ja, men zou meer willen – meer verbinding met de stad, meer de studenten omarmen, meer mensen die blijven na hun studie. Maar hoe dat moet gebeuren en door wie – Van der Ven stipt nog even aan dat wat haar betreft commerciële partijen te vaak buiten de discussie worden gehouden – daar is ook na vanavond geen duidelijkheid over.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)