Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Met de auto als je dichtbij woont? Hoger parkeertarief

Met de auto als je dichtbij woont? Hoger parkeertarief

Photographer:Fotograaf: Observant

MAASTRICHT. Het betaald parkeren op de UM-parkeerterreinen gaat door, maar anders dan het plan uit januari beloofde. Binnenkort ligt er een voorstel om de 15 kilometergrens te laten vervallen, iedereen kan met de auto komen. Alleen: hoe dichterbij iemand woont, des te hoger het tarief.

Het klinkt paradoxaal, het autogebruik willen afremmen en tegelijkertijd de parkeerterreinen voor alle medewerkers openstellen. Toch is dat het idee van een speciale werkgroep die zich over het mobiliteitsbeleid heeft gebogen. Daarin onder anderen vertegenwoordigers van universiteitsraad en vakbondsvertegenwoordigers uit het Lokaal Overleg, samen met de directeur van de facilitaire dienst (FS), Erwin Kuil. Het definitieve plan moet nog langs het college van bestuur, de U-raad en het LO. Indien goedgekeurd zou het per september van kracht worden.

En inderdaad, de vrije toegang tot de parkeerterreinen is absoluut niet bedoeld om het autogebruik te stimuleren. Het probleem was alleen dat het oorspronkelijke idee - betaald parkeren met als ondergrens een woon-werkafstand van 15 km - problemen zou opleveren voor bijvoorbeeld de groep jonge medewerkers die te dichtbij woont maar toch met de auto komt omdat ze kinderen weg moeten brengen. Die medewerkers hebben nu vaak eigen afspraken met hun faculteit of dienst gemaakt; “de bestanden zijn behoorlijk vervuild, er zijn veel meer parkeervergunningen in omloop dan de regels toelaten”, zegt Kuil. Verder klonk vanuit Randwijck de wens om het beleid niet te veel af te laten wijken van dat van het ziekenhuis. Dat hanteert geen afstandscriterium maar laat de tarieven oplopen.

Daar kiest de werkgroep nu ook voor. De details worden nog uitgewerkt maar wie heel dichtbij woont zal dan zo’n vijf à zes euro per dag gaan betalen, bij 15 km twee euro, verder dan 30 km: een euro.

Het beleid is er vooral op gericht fietsen en openbaar vervoer te stimuleren. Dat laatste wordt vergoed en is dus gratis; fietsers krijgen een vergoeding van een euro als ze verder dan 15 km weg wonen, dichterbij wordt dat vijftig cent. Verder zal geïnvesteerd worden in betere fietsenstallingen en bijvoorbeeld deelfietsen van Arriva, die bij speciale stallingen achtergelaten kunnen worden.

Om overlast van parkeerplaatszoekende studenten in omliggende buurten van de Randwijck-campus tegen te gaan wordt een terrein in de hoek van het UM-territorium, Graanmolen, ingericht en “goed geoutilleerd”, zegt Kuil. Daarvoor zal de kostprijs worden berekend, vermoedelijk rond de tien euro per maand.

Kuil benadrukt dat het plan van de werkgroep nog “door de gremia” moet. Over de tarieven bijvoorbeeld zou nog wel eens gesteggeld kunnen worden. Dat de werkgroep vertegenwoordigers van U-raad en LO in de gelederen kende zal allicht helpen, maar een garantie dat die organen akkoord gaan is het niet.

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

2018-06-06: Mark Donners
Dit is echt ronduit Jammer...... Aan de ene kant krijgen we na lang onderhandelen een beperkte verhoging in de CAO terwijl we aan de andere kant vervolgens alles en meer weer kwijt zijn aan het parkeerbeleid..

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)