Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Vorm is niet langer heilig, maar filosofie achter pgo wel

Vorm is niet langer heilig, maar filosofie achter pgo wel

EDview-project

MAASTRICHT. Het probleem gestuurd onderwijs van de toekomst is flexibel, op maat gesneden per opleiding, en met ruimte voor een persoonlijke invulling door docenten. De onvermijdelijke zevensprong is niet meer heilig, wel is er een kader waarbinnen iedereen aan de Universiteit Maastricht moet werken.

Dit is de belangrijkste conclusie van het EDview-project - een initiatief van de vakgroep onderwijsontwikkeling en onderwijsonderzoek (FHML) en Edlab: The Maastricht University Institute of Education Innovation -  dat het afgelopen jaar op zoek ging naar het pgo van de toekomst. Het projectteam vroeg docenten, studenten, curriculumontwikkelaars, managers, onderwijskundigen, beleidsmakers en bestuurders naar hun ervaringen aan de UM. Dit gebeurde via gesprekken en een kwantitatief onderzoek (afgelopen voorjaar) waaraan meer dan 1700 medewerkers en studenten deelnamen.

“Die conclusie is niet nieuw, de variatie is al groot, denk aan vaardigheidstrainingen, project based onderwijs, onderzoeksprojecten”, vertelt projectleider Janneke Frambach die zowel is verbonden aan Edlab als de vakgroep O&O. “Maar veel gebeurde tot nu toe onder de radar. Je merkt dat docenten die de zevensprong niet volledig uitvoeren dit soms stil houden, terwijl een groot deel juist de student centraal stelt en veel aandacht geeft aan samenwerking, twee pijlers van het pgo.”

Filosofie

De vorm is niet langer heilig, maar de filosofie achter pgo is dat wel, vertelt Frambach. Die draait om contextual learning (gebaseerd op een probleem), constructive learning (een actief leerproces waarin kennis wordt gelinkt aan reeds bestaande kennis), collaborative learning (peers leggen stof uit aan peers), self directed learning (student/afgestudeerde ziet zijn leemtes in kennis en onderneemt actie voor verdere scholing: life long learning). Deze vier bepalen - samen met het doel van een onderwijsblok - het kader waarbinnen iedereen aan het werk kan.

Veel vrijheid dus, maar hoe zorg je tegelijkertijd voor samenhang, zowel binnen een blok als binnen de hele opleiding? “Docenten vertellen ons dat een teacher community eigenlijk noodzakelijk is”, zegt Frambach. “Het zou goed zijn om je aanpak uit te wisselen en zo samen een cultuur van kwaliteit op te bouwen. Maar hoe doe je dat? Uit de praktijk en uit onderzoek blijkt dat dat lastig is. Het heeft weinig zin om die van bovenaf op te leggen, dat werkt niet. Het zou goed zijn als de leidinggevende het voortouw neemt.”

Neuzen

Voor het zover is zijn twee zaken van wezenlijk belang, aldus de projectleider: “We zullen alle neuzen in Maastricht dezelfde kant op moeten krijgen, en dan heb ik het niet alleen over studenten, docenten, curriculumontwikkelaars, maar ook bijvoorbeeld de medewerkers van marketing en communicatie die brochures maken en voorlichting geven.” Voor iedere doelgroep heeft EDview een lijst samengesteld met do’s, don’ts en don’t knows (wat moeten we verder onderzoeken om te bepalen of we hiermee verder moeten). Zo vertelt het 36 pagina’s tellende boekwerk (er bestaat daarnaast ook een position paper én een samenvatting met hoofdpunten op 1 A4) de curriculumontwikkelaars dat ze studenten (do) bij hun werk moeten betrekken, dat ze er rekening mee moeten houden dat ze onderwijs maken voor de toekomstige generatie, maar dat ze niet (don’t) op de “grades” moeten letten: “They are the poorest form of feedback.” De onderwijscoördinatoren mogen (don’t) studentenevaluaties niet gebruiken als rechtvaardiging om af te wijken van de pgo-filosofie. Hen wordt daarentegen aangeraden (do) om intensief te communiceren met collega’s om zo de samenhang van de opleiding te waarborgen. Docenten krijgen onder andere het dringende advies om hun ervaringen, ideeën en hun geworstel met studenten te delen met collega’s. Maar ook: zorg voor een veilige omgeving waarin studenten vrijelijk ideeën kunnen uitwisselen.

En wat betreft (do) de bestuurders: creëer een cultuur die onderwijs waardeert en apprecieert. Maar ook (don’t): neem geen mensen aan die deze onderwijsfilosofie niet steunen. 

Werkdruk

Last but not least “zijn er bepaalde condities nodig wil deze omslag ooit lukken. Medewerkers hameren er voortdurend op: let op de werkdruk, die is al te hoog. Dit project kan alleen slagen als stafleden voldoende ruimte krijgen om het uit te voeren. Dit is niet alleen een roep om extra geld, maar ook om het bestaande geld soms anders uit te geven.”

 

 

 

 

 

 

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)