Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

UM wil diploma van oud-student ongeldig verklaren

UM wil diploma van oud-student ongeldig verklaren

Photographer:Fotograaf: archief

MAASTRICHT. Een buitenlandse masterstudente van de faculteit cultuur- en maatschappijwetenschappen blijkt zo ernstig te hebben gefraudeerd dat de examencommissie het diploma gaat terugvorderen. Dat is aan de Universiteit Maastricht nog nooit eerder gebeurd.

De masterstudente ging niet één keer over de schreef maar pleegde aan de lopende band plagiaat. Tijdens de studie is dat nooit ontdekt omdat ze een slimme truc gebruikte om de antiplagiaatsoftware te misleiden. Safe Assignment, zoals de software heet, meldt na een controle op internet hoeveel procent van een tekst is geplagieerd, maar niet in dit geval. De examencommissie van de faculteit cultuur- en maatschappijwetenschappen heeft alle docenten eind vorig jaar via e-mail ingelicht over de truc. Om herhaling te voorkomen wordt deze – een stuk gewiekster dan het vertalen van andermans tekst - niet bekend gemaakt.

De examencommissie heeft, nadat er argwaan was gerezen, een UM-commissie in het leven geroepen om de werkstukken van de studente onder de loep te nemen. Daaruit volgde een rapport met overtuigende conclusies: het bedrog is onomstotelijk. En zo uitgebreid toegepast dat de examencommissie van plan is om de bewuste vakken en daarmee haar masterbul ongeldig te verklaren. Na overleg met de afdeling juridische zaken heeft de examencommissie de studente deze week hiervan op de hoogte gesteld. Ze krijgt een paar weken de tijd om te reageren.

Het is voor het eerst dat de UM een diploma van een student wil intrekken. In Rotterdam, aan de rechtenfaculteit, deed zich vorig jaar eenzelfde situatie voor, meldde Erasmus Magazine. Een oud-student bleek forse delen van zijn scriptie – uit 2009 - te hebben overgeschreven van een student aan een andere universiteit. Ontoelaatbaar, oordeelde de examencommissie en verklaarde het diploma ongeldig. Er is geen aangifte gedaan van valsheid in geschrifte. Of de examencommissie van cultuur- en maatschappijwetenschappen dat zal doen, is nog onduidelijk.

Het geval in Maastricht is gecompliceerder dan dat in Rotterdam omdat de fraudeur een buitenlander is. Een bul ongeldig verklaren kan de UM op eigen houtje doen; ook kan ze het certificaat zelf schrappen uit het landelijk Diplomaregister, dat eind vorig jaar is opgericht (onder beheer van DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs). Het zijn immers de onderwijsinstellingen zelf die deze gegevens beheren. Ingewikkelder is het om een student zover te krijgen dat die het (papieren) diploma zelf komt inleveren. Als ze geen gehoor geeft aan de oproep, zijn de sancties beperkt.

Het Diplomaregister, dat beschikt over gegevens vanaf midden jaren negentig tot nu, meldt dat intrekking van universitaire diploma’s zo goed als nooit voorkomt. Wel overweegt het register naar aanleiding van de Maastrichtse affaire om een en ander scherper in de gaten te houden; het wil onder meer registreren of en hoe vaak studenten (een uittreksel van) een diploma downloaden. In geval van fraude kunnen onderwijsinstellingen daar hun voordeel mee doen. Werkgevers wordt in ieder geval geadviseerd om eventuele sollicitanten te vragen naar recente uittreksels.

De ene Maastrichtse faculteit heeft meer last van plagiaat dan de andere, wat mede afhangt van het aantal schrijfopdrachten. De faculteiten rechten (die als enige uitgaat van kalenderjaar 2011) en cultuur- en maatschappijwetenschappen maken veel gebruik van schriftelijke toetsing en bestraften vorig academisch jaar respectievelijk 46 en 37 studenten. De geneeskundefaculteit berispte er 22, maar liefst 14 van hen zijn drie maanden uitgesloten geweest van examens. De faculteit psychologie en neurowetenschappen vatte 12 studenten in de kraag, de School of Business and Economics 10 en het University College 4. Het departement kennistechnologie was niet bereikbaar.

Zie hier een achtergrond verhaal over Safe Assign

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)