Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Flinke toename vergoeding U-raadsleden

MAASTRICHT. De vergoeding voor studentleden van de universiteitsraad verdubbelt. Ook de compensatie voor de vakgroepen en servicecentra, die raadsleden leveren, stijgt fors. De medewerkers zelf krijgen een vergoeding van 320 euro per jaar. Dat staat in een voorstel van het college van bestuur.

De oude vergoedingsregeling dateert uit 2006 en past niet meer bij de verantwoordelijkheden die u-raadsleden tegenwoordig hebben, vindt de raad. De afgelopen 12 jaar hebben zij meer taken en verantwoordelijkheden gekregen: bijvoorbeeld instemmingsrecht “over de grote lijnen van de jaarlijkse begroting”. De u-raadsvoorzitter diende daarom een verzoek in bij het college van bestuur om de hoogte van de compensaties te heroverwegen.

In het nieuwe plan krijgen studenten maandelijks ongeveer 460 euro bruto. Dat is 20 procent van het salaris van een vierdejaars student-assistent (schaal 6,4). Voorheen was dit 10 procent. Als zij ook lid zijn van het presidium, het dagelijks bestuur van de u-raad, krijgen ze 30 procent.

In de oude regeling kreeg de vakgroep of servicecentrum een vaste vergoeding van 320 euro per jaar. In het nieuwe voorstel mogen werknemers dit geld zelf houden; hun afdeling ontvangt 0,2 fte van het huidig salaris (met terugwerkende kracht tot het begin van het lidmaatschap). Als het raadslid ook deel uitmaakt van het presidium krijgt de vakgroep of dienst 0,3 fte van het salaris. 

Belangrijke kanttekening: raadsleden moeten minimaal 75 procent van de bijeenkomsten aanwezig zijn. Zo niet, dan wordt hun vergoeding “evenredig met de tijd van afwezigheid” gekort.

Gisteren, tijdens de universiteitsraadsvergadering, ging de raad akkoord met het voorstel van het college van bestuur. 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)