Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Verander het patentsysteem voor medicijnen

Verander het patentsysteem voor medicijnen

Photographer:Fotograaf: Pixnio

Opinie

Pas het patentsysteem voor medicijnen aan, zodat farmaceutische bedrijven niet meer hun patent op een geneesmiddel kunstmatig kunnen verlengen, zegt Universities Allied for Essential Medicine, een wereldwijde studentenorganisatie die zich inzet voor het toegankelijk maken van medicijnen. Ze schreven dit opinieartikel in het kader van Access to Medicine Week (de eerste week van november). 

Liefhebbers van een goed debat omtrent de farmaceutische industrie konden zich afgelopen maand eens goed in de handen wrijven. NRC publiceerde een artikel over hoe verzekeringsmaatschappij Menzis farmaceutische bedrijf Astrozeneca voor de rechter sleepte voor het kunstmatig hooghouden van de prijs van een door hen gefabriceerd medicijn door het patent op te rekken. Het patent voor het betreffende middel, Seroquel, liep in 2012 af. Astrozeneca vroeg patentverlenging aan en kreeg die ook, totdat in 2014 bleek dat dit onterecht was. Als exclusieve producent kon Astrozeneca de prijs van het middel blijven bepalen. Menzis berekende dat het medicijn voor wel 90 procent goedkoper geproduceerd had kunnen worden en eist een schadevergoeding van 4,2 miljoen euro.

Wij zijn Universities Allied for Essential Medicine en zetten ons in voor een eerlijkere beschikbaarheid van geneesmiddelen op wereldwijde schaal. Wij beargumenteren dat de Menzis-Astrozeneca zaak slechts een van de velen is, die ons laten zien hoe het huidige patentsysteem niet volstaat wanneer het aankomt op de productie van medicijnen.

Een patent geeft een ontwikkelaar het exclusieve recht om een nieuw product als enige producent op de markt te brengen. Een dergelijk monopolie zorgt ervoor dat het product ook maar voor één vaste prijs beschikbaar is, bepaald door het betreffende bedrijf. Deze ‘patentbescherming’ loopt in de meeste landen na twintig jaar af. Hierna is het toegestaan voor andere bedrijven om het product op de markt te brengen en wordt het monopolie doorbroken.

Binnen de farmaceutische industrie biedt het huidige patentsysteem de mogelijkheid om een patent te verlengen, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Er moet ofwel kunnen worden aangetoond dat het medicijn ook blijkt te dienen tegen een andere aandoening, of de farmaceut moet de chemische compositie zodanig hebben veranderd dat dit ten goede komt aan de werkzaamheid van het geneesmiddel. Deze tactiek wordt ‘evergreening’ genoemd, en is dus een manier voor farmaceutische instanties om een patent op te rekken en het patentrecht op een medicijn te behouden. Iets waar ze maar al te graag gebruik van maken.

Het patentrecht is oorspronkelijk ingevoerd ter stimulatie van ontwikkeling en innovatie. Het is een manier om onderzoekers erkenning te geven voor hun bijdrage aan maatschappelijke verbetering en vooruitgang, een mooi en vooruitstrevend ideaal. Echter, doordat medicijnen dezelfde behandeling krijgen als ieder ander product, gaat men voorbij aan het feit dat het hier om een geneesmiddel gaat. Iets waarvan je zou denken dat het wordt geproduceerd om simpelweg te genezen. Niets blijkt echter minder waar. 

Het huidige patentsysteem biedt via het ‘evergreening’ mechanisme, farmaceuten te veel de mogelijkheid om medicijnen te produceren vanuit een winstoogmerk. Hoewel er wellicht wat te zeggen valt voor patentverlenging in bepaalde takken van de bedrijfswereld, is dit volgens ons niet het geval voor de farmaceutische branche. Wij pleiten dus voor een revisie van het patentsysteem. Dat is een stap in de richting van ons ideaal: een wereld waarin medicijnen worden ontwikkeld waarvoor ze bedoeld zijn -  ‘Medicine for people, not for profit’ – UAEM

M. Dwistaraifa Rasendriya en Winne van Woerden, namens UAEM

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)