Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Goed, goed, en nog eens goed

Goed, goed, en nog eens goed

Photographer:Fotograaf: UM

Internationale commissie oordeelt over onderwijs, internationalisering, kwaliteitsafspraken

MAASTRICHT. “Weet je wat de commissie zei: ‘Als we nu achttien waren, zouden we allemaal aan de Universiteit Maastricht willen studeren’.” Rector Rianne Letschert herhaalt met een brede glimlach de woorden van de voorzitter van de NVAO-commissie die vorige week het onderwijs, de kwaliteitsafspraken en de internationalisering aan de UM doorlichtte. De (voorlopige) uitslag laat zich raden: goed, goed, goed.

Nee, het was echt geen kat in het bakkie, zegt rector Letschert achteraf. De vragen van het panel waren “heel scherp, er werd goed doorgevraagd”, maar naarmate de week vorderde, groeide het vertrouwen in een goede uitslag. Afgelopen vrijdag was de zeskoppige internationale commissie onder leiding van de Groningse hoogleraar Janke Cohen-Schotanus positief over de manier waarop de kwaliteit van het Maastrichtse onderwijs wordt bewaakt (InstellingsToetsKwaliteitszorg, ITK). Ook de internationalisering kreeg lof, waardoor de verlenging van het internationaliseringskeurmerk, een Europees kwaliteitsstempel, een feit is. Verder was het panel te spreken over de kwaliteitsafspraken binnen de UM: de besteding van het geld dat door afschaffing van het leenstelsel vrij is gekomen, de zogenoemde studievoorschotmiddelen. Dit gebeurde tijdens een korte briefing waarvoor de pers niet was uitgenodigd. Het panel deed zijn werk in opdracht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO, die de onderwijskwaliteit in Nederland en België bewaakt. Het oordeel is voorlopig, in januari volgt het eindrapport.

Eilandjes

“Het was heel bijzonder. Ze waren vol lof over het oprechte enthousiasme, de openheid, het kritisch vermogen, de teamspirit en het commitment van de medewerkers en studenten – meer dan 180 - die zij hadden gesproken. Het viel hen op dat de lijnen binnen de universiteit kort zijn, dat er veel afstemming is tussen faculteiten. In hun ogen zijn de faculteiten geen eilandjes, iets wat intern toch vaak wordt beweerd.” En nee, benadrukt ze, zoveel positiviteit “kun je als universiteit niet organiseren. Je hebt mensen niet aan een lijntje.” Als voorbeeld noemt Letschert de afsluiting van het EDview symposium over de toekomst van het pgo, waarbij de commissie aanwezig was. “De hele zaal kon via de telefoon hun visie op de middag en het pgo sms-en. Anoniem. Alle reacties kwamen meteen op het grote scherm. Het kon alles zijn, maar opnieuw was er veel enthousiasme, commitment en ook humor.”

Bescheiden

De experts waren onder de indruk van de Maastrichtse onderwijsvisie, vertelt Letschert. “Ze vonden ons te bescheiden in onze zelfevaluaties. ‘Iedere universiteit zegt dat ze student-gecentreerd onderwijs geven, maar jullie kunnen onderbouwen dat jullie concept uniek is’, zeiden ze. Laat dat zien. De commissie was te spreken over Edlab als spil in de discussie over onderwijsvernieuwing. Maar ook over het verder aanjagen van onderzoek naar onderwijs.” Daarnaast kreeg ook de faculteit Arts and Social Sciences een pluim van het zestal. Letschert: “Enkele jaren geleden kreeg de faculteit zeven gele kaarten omdat met name de kwaliteitszorg betreffende afstudeerscripties van diverse opleidingen niet aan de maat was. Fasos heeft nu het onderwijs en het kwaliteitszorgproces zodanig verbeterd dat je dit soort zaken voorkomt.”

Kritiek

Was er dan helemaal geen kritiek? Letschert: “Jawel. We moeten ons managementinformatiesysteem nog verder ontwikkelen. Hoe weet je of je je doelen bereikt? Hoe meet je dat? De UM wil zelfredzame, zelfstandig denkende, verantwoordelijke en kritische studenten afleveren. Dat doen we via het pgo, door onderwijs nog meer aan onderzoek te koppelen, door internationalisering, door studenten die buiten het curriculum actief zijn te waarderen en een certificaat te geven. Hoe weet je over vijf jaar of dit is gelukt? En wanneer vinden we dat we daarin geslaagd zijn? Als honderd studenten een certificaat hebben gehaald? Daar moeten we aan werken.”

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)